Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Nedrud

[#17587] Sorenskriver Mourits Jensen

Recommended Posts

Guest Rune Nedrud

HeiJeg søker opplysninger om sorenskriver i Gudbrandsdalen Mourits Jensen som bodde på garden Li i Gausdal.Morits Jensen Lie ble født omkring 1586 på Jylland i Danmark. Han døde 13. mai 1661, 75 år gammel og er begravet ved Østre Gausdal kirke. Han var sorenskriver i Gudbrandsdalen i 44 år og var gift med Anne Jensdatter Lie som var i live til etter 13.10.1669 da hun lot opplese et gavebrev hvor hun etter sin død og fremfor sine arvinger gir sin søsterdatter Anne Mikkelsdatter ”tiende og firdings forlods” av sitt bo, ”udi faste saavelsom løsøre”.Alle opplysninger er av interesse. Hans levned, hans barn og eventuelt om noen vet hvor hans kone kom fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

I tidsskriftet Gudbrand 2/1992 skriver Kjell H. Reistad om Morits Jensen Lie f ca 1586 og etterslekta hans. Reistad skriver at han bygger på forskjellige kilder i Gausdal Historielags arkiv, bl. a. O. T. Forseths arkiver og Slegter og gaarder i Gausdal av Hans Kraabøl.Morits Lie var visstnok gjeter på Lie i Gausdal i ungdommen. Han kom seinere tilbake og kjøpte gården.Reistad nevner 2 barn: 1. Christen Moritsen f ca 1600 (??), død før 1665. 2. Ei datter gift med Olav Einarsen Nørstevold f ca 1615. De hadde tre barn som er kjent: Einar Olsen Nørstevold f ca 1646, Maren Olsd. f ca 1650 gm 1) Svend Hansen Midtvold, 2) Ole Gundersen (Gudmundsen) Midtvold, Morits Olsen Nørstevold f ca 1661.Christen Moritsen hadde sønnen Christen Christensen Li som det var skifte etter 28.10.1703. Christen Christensen hadde 11 barn, mange av dem med stor etterslekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Rundt 1670 (?) ble det født en Maurids Lie i Gausdal, som g. seg med prestedattera Maren Bentsdatter Friis fra Lom, f.ca. 1680. Kan dette være en etterkommer (oldebarn ?) av sorenskriver Mourits Jens Lie f. ca. 1586 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Takk for opplysninger så langt, begge to.Det er forøvrig riktig at Maurids er oldebarn av Mourits Jensen Li. Han er en av 11 barn etter Mourids' sønnesønn Christen Christensen Li.Da jeg også er etterkommer etter en av Christen Lis 11 barn, er jeg interessert i opplysninger angjeldende alle disse 11 søsken også.Jeg legger derfor ut opplysningene jeg har pr. i dag. Kom med suppleringer på alle 11, hvis mer er kjent.1. Morits Christensen Holen (Li), født omkring 1666, død 1737. Gift 3(?) ganger. 1. gang med N.N. Andre gang 11.7.1712 med Maren Bendtsdatter Friis og tredje gang gift 20.2.1731 med Marthe Knudsdatter Aarøe. Barn: se Gudbrand 2/1992.2. Jens Christensen, født ca. 1668, død 1732. Han var klokker på Ringsaker, men er gravlagt i Gausdal.3. Christopher Christensen Lie, Fyksen, er gift andre gangen 20.6.1700 med Ingeborg Olsdatter Fyksen.4. Laurits Christensen Kleva er gift 26.11.1703 med Anne Andreasdatter Reistad i Gausdal. Han var klokker i Gausdal fra 1728 til til ca. 1750 og han var medlem av kommisjonen som vedtok skolefundasen den 13.6.1742 med egenhendig underskrift og signett. ”Lars hadde sikkert hatt skuleopplæring meir hell som var å få i bygda, men når han nøgde seg med klukkeromboe i Gausdal er det truleg han inte hadde teke no’n eksamen” skriv Ivar Kleiven.5. Karen Christensdatter Elstad gift med Ole Eiriksson Elstad.6. Anna Christensdatter Bø, først gift 13.6.1694 med Paul Christensen Bø, død 1696 og andre gangen med Hans Berntsen (Essen) som det er holdt skifte etter på Bø den 20.10.1705.7. Else Christensdatter.8. Maren Christensdatter Opsal, gift med Erik Pedersen Opsal i Ringebu9. Kirsten Christensdatter Kalstad, gift 1701 med enkemann Ole Jonsen Fjerdrum på Kalstad. Ole Jonsen hadde tidligere vært gift med Anne Olsdatter. Ole fikk ett barn i 1. ekteskap: Ambiør.10. Barbro Christensdatter Bø, gift 10.3.1702 med Nils Kristensen Bø. Han kalte seg for sersjant Aarboe.11. Boel Christensdatter, gift 3.4.1709 med Mogens Hansen.Flere av disse vet jeg ikke mer om, og er meget interessert i alle slags opplysninger om disse.Med vennlig hilsen Rune Nedrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

A. Olufsen: Våre sorenskrivere I, 1591-1814:s.165 Nordfjord: Mauritz Jenssen, en danske, nevnes som lensskriver i 1614 og som tingskriver 1619-32. Utnevnt 1612. Tillike fogd. Død 1634.s. 103 Oppland, Gudbrandsdalen: Mauritz Jensse, angivelig tingskriver i 44 år. Død 1661. Se G. Schønnings reise gj. Gudbrandsdalen s.181 og H. Kraabøls slekter og gårder i Gausdal s.77. Hans distrikt omfattet Fåberg, Gausdal og Øier.(Legg merke til at MJ i Nordfjord skulle ha dødd i 1634, samtidig med at en MJ ble tingskriver i 1634 Gudbrandsdalen, iflg. H.Kraabøl. Dette er vel etter all sannsynlighet samme mannen.)Gausdal bygdehistorie av Finn Erhard Johannessen, bd. III s.47: Anne Jensdt. Li, enke etter sorenskriver MJ, kjøpte den vesle Elkjær sæter i febr. 1666. s.72 Et bilde av en minnetavle over sorenskriver MJ og kona AJ(det er et maleri av personene). Det står ellers også at MJ var fra Jylland, men var kommet som ung til Lie. Han ble gjeter, men var dålig behandlet av folkene på Lie. Han reiste derfra, men kom tilbake og kjøpte Lie. (Det står litt mere i boka). H. Kraabøls slekter og gårder i Gausdal: MJ fikk i det minste 1 sønn Christen Moritzen. Christen fikk 4 døtre, Karen 1.gift presten i Ringeboe Jørgen Bjørn som døde av høy alder 1695 (Hjorthøy). 2.gift ungk. Ole Elstad i Ringeboe. I 2 ekteskap fikk hun 2 sønner: Jørgen Olsen Elstad og Erik Olsen Nørdre Kalstad som ble 1.gift med Eli Erlandsdt. Nørdre Olstad, og 2.gift med Beret Taloug.Dette er bare et uttrekk av hva det står i de nenvte bøker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Takk skal du ha, BeritJeg skal skaffe meg bøkene og få med meg alt sammen. Det kan grangivelig se ut som de to MJ var en og samme person. Dette får jeg sjekke ut.Denne Christen Moritsen skal ha hatt en sønn Christen Christensen som har de barna du har listet opp i bånn av meldingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det står at Christen Moritzen fikk 4 døtre.Det sto ingen ting om sønner. Fant bare 1 datter som det var skrevet om, Ragnhild. Christen i min tekst er Christen Moritzen.Av og til går det på 2 hjul i svingene da jeg prøver å ta med for andre når jeg selv sitter fast og trenger litt pusterom.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Ottesen

Er det nokon som kan dokumentere eller sannsynleggjere at MJ i Gudbrandsdalen og MJ i Nordfjord er same person? Eg har notert at MJ var fødd i 1585 i Søring på Sønderjylland. At han var fut og budde på Reed i Gloppen. Men at han døydde i 1639 og vart gravlagd i Gimmestad kyrkje i Gloppen. Like utanfor Sandane. Mi kjelde for dette må truleg vere Soga om Gloppen og Breim. MJ skal vere far til mi 7-tippoldemor Anne Moritsdtr f. 1617. Gift med Jacob Olsson frå Bjørkedal i Volda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Beklager feilen i det jeg skulle rette opp. Det er ikke Ragnhild men Karen. Tro om jeg fikk det rett nå. Karens mann døde av høy alder i 1695, men han kan jo allerede vært gammel da hun giftet seg meg ham. Hun får jo barn siden.Det sto noe i boka om at MJ ikke kunne være den samme MJ som var nevnt foran. Men jeg fant aldri ut hva som var foran og hva som var etter. Kanskje du har rett at der var 2 MJ. Men, det er jo snodig. Samme navn, yrke og danske. Skal aldri si aldri. Kanskje du finner mere ut av det i bøkene selv om det ikke står så veldig mye i de jeg har sett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Angående at dette skal være samme mann, mener jeg å kunne fastslå at det IKKE kan være.Jeg hadde stående i hylla mi Engebret Hougens: Ættesoge for Gudbrandsdalen. Der er gjengitt ett dokument undertegnet av MJ allerede i 1616 i G.dalen.Våre to bekjente MJ er altså dermed to personer, og ikke en og samme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Otto og Rune har rett: Moritz Jenssen i Nordfjord har ingen ting med Moritz Jenssen i Gudbrandsdalen å gjøre. Slike ''sammentreff'' førekjem oftare enn folk er klar over, og dette fører stundom til feilslutningar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg vet ikke på hvilket grunnlag Bjørn Jonsen sier at de to ikke er samme person , for det nevner han ikke.Men årstallene for død tyder jo på at det må ha vært 2 stykker. Men, kan de 2 ha vært i slekt?Jeg håper du alikevel låner bøkene, for jeg lurer litt på Christen Christensen. Han var ikke nevnt. Jeg mener det sto at Karen var datter Christen Moritzen. Om så er så blir det vel 1 ledd feil i listen, og hun blir barnebarn, ikke oldebarn. Men jeg kan jo ha lest feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Hei BeritJeg har sjekket med skifteregisterkortene for Gudbrandsdalen og det er riktig at Christen Christensen Li, altså sønn av Christen Mouritsen, hadde 11 barn, blant annet denne Karen og 10 andre barn (se tidligere innlegg av meg).Skiftet etter Christen Christensen var i 1703.Med vennlig hilsen Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det var godt at du sjekket det. Da er jo det ute av verden. Jeg sjekket boka om igjen for sikkerhets skyld, og der står det da feil. Må også bare si at den boka var ikke enkel å lese selv om det ikke sto mye der. Kanskje du vil tyde den anderledes. Lykke til videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kan det være snakk om at den Karen Christensdatter Lie som var g.m. Ringebu-presten Jørgen Bjørn (død 1695) ikke er den samme som den Karen Christensdatter Lie som var g.m. Ole Eiriksen Elstad (far til Jørgen og Erik) ?Det blir trangt rent kronologisk her, mellom Karen og Christen Christensen. Sistnevnte er vel f. rundt 1640 og Karen dermed neppe før 1665.Hvis hennes ektemann Jørgen Bjørn døde 1695 i høy alder (70?) er vel han født ca. 1625, altså 40 år eldre enn henne !Det kan virke som Karen C. Li g. Bjørn passer bedre som d. av Christen Mouritsen likevel !Sønnen fra '2. ekteskap', Jørgen Olsen Elstad er vel ane til Jørgen Elstad f.ca. 1810, far til Ole Chr. Jørgensson Elstad (1847-1926), g. Pauline Pålsdotter Isum (1848-1915). Noen som kjenner leddene mellom ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Om Karen Moritsdatter skulle rekke å få barn etter 1695 må hun vel ha vært født rundt 1660. Og det vil jo si rett før faren døde. Det høres ikke helt rimelig ut selv om det kunne være mulig.Jeg sjekket på FS og fant en Karen Christensdt. som ble gift 14/12 1699 Ringebu med Ole Erichsen Kolstad. Jeg vet ikke om den før nevnte Ole var på Kolstad da de giftet seg, eller om det er feil ekteskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Nå tuller jeg ordentlig.Jeg har moret meg med å prøve å sette opp et slags regnestykke over rekkefølgen av folkene, men ta med god margin til begge sider da det er mer eller mindre grepet ut av tomme lufta:Mauritz J fca. 1586- Christen M fca. 1615- Christen C. fca. 1640- Mauritz C fca. 1666.Om Karen C. var fca.1670, søster av Mauritz C, kan det jo være forståelig om det var hun som ble gift med Ole. Jeg kan ikke tro at hun som ung pike giftet seg med en utgammal kæll, selv om han var prest.Da spørs det om det fantes en Karen C. fca. 1650, og at det var hun som ble gift med presten.Finnes det kirkebok for Ringebu fra 1699. Lurer i så tilfelle på om det står pike eller enke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Så var det Ole og Karens barn iflg. kirkeboka for Ringebu: Boel dpt.7/6 1700 Rørvig - bgr.8/4 1704---Jørgen dpt.2/7 1701 Rørvig---Erich dpt.8/3 1705 Rørvig---Christentze dpt.26/9 1706 Rørvig - bgr.30/11 1706---Tor dpt.8/12 1707 Elstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kæll'n var nok ikke så utgammal da han giftet seg (rundt 1690 ?) som vi trur (faktisk ikke eldre enn meg !), for Jørgen Christensen Bjørn ble pers.kap. i Ringebu 1668, og var vel da f. litt etter 1640, dvs. ca. 20 år eldre enn Karen, som altså ble enke i 1695. Så det at han 'døde av høy alder' 1695 (Hjorthøy) får vi kanskje ta med en klype salt. Var hennes neste ektemann Ole Eiriksen Kalstad (sen. Elstad) også prest ? Hvor er forresten Rørvig (på Ringebu?) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Om Ole også var prest vet jeg ikke. Det har ikke blitt sagt noe om det. Men Karen var altså født ca. 1662 iflg. begravelsen.Rørvik ligger i Fåvang sogn i Ringebu herred iflg. O.Rygh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Mange flotte innlegg her nå, føler vel at vi kommer ett stykke videre.Ole Erichsen Kolstad, senere Elstad var nok 'bare' gardbruker og ikke prest. Han skal være født på Kolstad, og faren var også gardbruker der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Til Per Nermo (innlegg 15): Jeg har ikke alle ledd som mangler, men de burde vel være å finne i kirkebøkene for Ringebu her på DA. Jeg har notert meg Jørgen Olsen Elstad dp. 01.11.1765 (g.m. Randi Pedersdatter), som kanskje burde være bestefar til 'din' Jørgen Elstad. Jørgen f. 1765 var i hvert fall sønn av Ole Jørgensen Elstad dp. 19.04.1727 g.m. Maren Lagesdatter Viborg, som igjen var sønn av Jørgen Olsen Elstad (f. på Rørvik) dp. 02.07.1701 g.m. Anne Stenersdatter Vålen fra Gausdal, som igjen var sønn av Ole Eriksen fra Kolstad og presteenka Karen Kristensdatter. Men dette burde vel kanskje ha vært et eget innlegg...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Til Per (innlegg 15) og Rune.Jeg har leddene imellom. Hvis dere er interessert i disse så ta kontakt på epost: rune.nedrud@c2i.net

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Jørgen Bjørn og sannsynligvis Karen Christensdatter hadde dattera Kirsten Jørgensdatter som ble gift med Ingebret Pedersen Rørvik i 1710. Kirsten døde i barselseng i jula 1710. Da var hun noe over 22 år. Sønnen Jørgen Ingebretsen døde alt i 1711.For øvrig er det mye som er uklart når det gjelder etterslekta til skriveren Maurits Jensen. For eksempel om Ole Moritsen Frøyse som kjøpte Tujord i Fåvang i 1746 var en etterkommer til skriveren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.