Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#17626] Mathias Albert Haberdorph Brock og Anna Martha Lind - distriktslækjar i Molde!

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Mathias Albert Haberdorph Hansson Brock, son av ein kaptein Hans Henrik Brock og kona Johanna Haberdorph, skal vera fødd kring 1773, uvisst kvar, men voks opp hjå ein morbror i Bergen. Han gifte seg i Hafslo 15.5.1800 med prestedotteri Anna Martha Andreasdotter Lind, døypt i Meldal 10.8.1777. Mathias vart student i 1790 og tok kirurgisk eksamen i 1795. Han vart kort etter tilsett som bataljonskirurg ved Bergenhusiske regiment, og han og Anna busette seg på Kjos i Hafslo der dei må ha butt fram til kring 1816(?). I 1818 var dei i Bergen, men sidan (uvisst kva år) vart Mathias tilsett som distriktslækjar i Romsdalen og lækjar ved Reknæs hospital i Molde. Anna Martha døydde i Molde 20.6.1852, medan Mathias Brock d. same staden 9.1.1853. Eg kjenner til åtte born, men veit diverre lite om dei:1) Hans Henrik, kjend som Henrik Mathiasson Brock, døypt i Hafslo 8.2.1801, vart konfirmert i Hafslo i 1815, men er elles ukjend.2) Andreas Lind Mathiasson Brock, døypt i Hafslo 25.12.1802, var i 1865 busett som enkjemann og adjunkt i Skippergata i Christiania, medan han i 1875 var enkjemann og pensjonist i Bakkegata i Christiania. Han døydde i Christiania 18.9.1891, men eg veit ikkje noko meir om huslyden hans.3) Johanna Haberdorph Mathiasdotter Brock, døypt i Hafslo 9.9.1804, budde i 1865 og 1875 som ugift hjå broren Andreas i Christiania, elles ukjend.4) Anna Marie Kuur Mathiasdotter Brock, døypt i Hafslo 13.4.1806, er heilt ukjend.5) Mathias Albert Mathiasson Brock, døypt i Hafslo 19.6.1808, er likeins ukjend.6) Elisabeth Christine Mathiasdotter Brock, døypt i Hafslo 8.7.1810, er òg helt ukjend.7) Gerhard Christopher Mathiasson Brock, døypt i Hafslo 23.5.1813, skal ha butt i Ullensvang i Hardanger og hadde minst to born:a) Albert Mathias Brock, fødd i Ullensvang 1848, var 1865 pleieson hjå farbroren Andreas Brock i Christiania, latinskuleelev, var i 1900 skulestyrar for realskulen i Trondheim, gift med ei Claudine, fødd i Søndre Land 1852. Fem born er òg nemnde (Gerhard - Chra. 1879, Andreas - Chra. 1881, Elisabeth - Trh. 1887, Kirsten - Trh. 1891 og Albert jr. - Trh. 1893)b) ei dotter skal ha vore gift Utne i Ullensvang!8) Lovisa Haberdorph Mathiasdotter Brock, fødd i Bergen 5.12.1818, døydde 22.2.1900. Ho gifte seg, uvisst kvar, 1.12.1844 med skipsførar Kjeld Anton Jensson Stub, visstnok fødd i Romsdalen 11.12.1813. Han døydde alt i desember 1845. Lovisa budde i 1865 og 1875 som enkje hjå broren Andreas i Christiania med ein son:a) Kjeld Anton Stub (jr), fødd i Molde 1845, var student i 1865 og adjunkt i 1875, elles ukjend.Det er ikkje so mykje å leggja til om foreldri, Mathias og Anna Martha, bortsett ifrå opphavet til Mathias og litt om flyttingane deira etter dei vart borte frå Hafslo, men kanskje nokon kan hjelpa meg med å supplera detaljopplysningar om nokon av dei åtte borni?Eg takkar hjarteleg på førehand for all hjelp og vil leva i voni...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Iflg. Wilhelmine Brandt 'Slægten Benkestok' ble Mathias Albert Haberdorph Broch født i Biri 3.4.1773. Det kan vel passe bra i og med at hans far, Hans Henrik Brock, ble virkelig kaptein ved 2. Oplandske nasjonale infanteriregiment og sjef for Landske kompani 1/5 1769 (Ovenstad I s. 142). Fortsatt iflg. Brandt ble han distriktslege i Romsdal og lege ved Reknes hospital 10.8.1823.Om barna (etter Brandt):1. Hans Henrik, født 20.1.1801 i Hafslo. Han skal ha vært sjømann og ugift. Døde i Molde 6.1.1862.2. Andreas Lind, født 10.12.1802 i Hafslo, pleisønn hos morbroren sogneprest Johan Henrik Lind, adjunkt ved Christiania Katedralskole, gift i Christiania 25.7.1837 med Emma Christiane Andrea Bartholine Hjorth-Stuwitz (puh!), datter av sogneprest til Korskirken i Bergen Carl Hjort-Stuwitz. De hadde en sønn Emhart Mathias Lind, som døde ni måneder gammel.3. Johanne Haberdorph, født 31.8.1804 i Hafslo, døde ugift i Christiania 26.11.1883.4. Anna Marie Cuur, født 6.4.1806 i Hafslo, døde ugift i Porsgrunn 9.7.1873.5. Mathias Albert Haberdorph, født 16.6.1808 i Hafslo, gift i Randers, Danmark 8.6.1841 med sin kusine Elisabeth Andrea Brock, datter av dansk oberst, senere tollinspektør. Mathias var distriktslege i Søndre Helgeland, bosatt på gården Skjeggesnes i Alstahaug. Fem barn er kjent. Han døde 25.5.1850.6. Elisabeth Christine Schønsal, født 16.7.1811 i Hafslo, død ugift i Molde 19.12.1830.7. Gerhard Christopher, født 2.5.1813 i Solvorn, gift i Molde med Lovise Busch Buck, datter av handelsmann og konsul i Molde Christopher Lorentz Buck. Gerhard var lege i Kinsarvik, distriktslege i Hardanger og distriktslege på Søre Sunnnmøre med bopel Ålesund. Fem barn. Han døde 24.1.1859.8. Lovise Haberdorph, født 5.12.1818 i Bergen, gift 2.12.1844 i Molde med Kjeld Anton Stub. En sønn, som døde ugift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Etter en rask gjennomgng av FS har jeg funnet (usikre så klart):7) Barn av Gerhard: Johanne Haberdorff Brock f. 13/5 -dpt. 5/9 1854 Kvam, Hardanger. Foreldre Gerhard Chr. Broch og Luise Busch Buck. Johanne ble gift 1/9 1880 Oslo? Jonas Peder Severin Collett f. 10/5 1830 Eker Akershus?-2/12 1904. Sønn av Peter Collett og Christine Stillesen. Jonas hadde vært gift 2 ganger før: 1g. 1867 Lillesand Anna Marie Due, 2g.1874 Oslo? Sofie Haslund. Jonas og Johanne fikk barna Christine Collett f. 26/7 1881 Oslo? og Peter Collett f. 23/12 1887 Oslo?Kan dette også være en datter av Gerhard? Anna Marthe Adeler Brock fca. 1845 Ullensvang gift med Jacob Utne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Etter Brandt var Gerhards barn:1. Gerhardine Lovise, f. 28.8.1835 i Molde, gift i Kinsarvik 22.9.1857 med boktrykker og bokhandler i Christiania Theodor Ferdinand Steen (1825-1901). 6 barn.2. Anna Martha Adler, f. 20.11.1845 i Kinsarvik, gift i Kinsarvik 24.8.1866 med Jacob Utne (1838-1874) på Onarheim i Hardanger. 4 barn.3. Albert Mathias, f. 11.3.1848 i Utne, gift i Slidre 27.12.1878 med Petra Claudine Elisabeth Printz (f. 1852). 6 barn.4. Christofa Lorentse, f. 8.12.1850 i Hesthammer, gift 1) i Nerstrand kirke 18.1.1874 med skipskaptein i Bergen Carl Bernhard Clausen (1845-1877) og 2) i Fagerborg menighet 19.7.1899 med utskiftingsformann Ole Nielsen (f. 1833). 2 barn i første ekteskap.5. Johanne Haberdorph, f. 13.5.1854 i Hesthammer, gift 1.9.1880 med telegrafintendant i Christiania Jonas Peter Severin Collett (f.1830). 2 barn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Nok ein gong takk til deg, Lars Steinar, og likeins takk til deg, Berit, for framifrå opplysningar om Brock-ætti. Eg er heilt overvelda!Eg har brukt litt tid på å ''sortera'' desse opplysningane og studera ymse andre kjelder som folketeljingar og FamilySearch. Eg sit likevel att med fleire spørsmål, men om Wilhelmine Brandt har svari, veit eg ikkje...* Andreas Lind Brock var gift med Emma Stuwitz (det ser ut for meg som om faren Carl Hiort Stuwitz hadde Hiort som mellomnamn!?). Har Wilhelmine Brandt teke med datoar for ho? Ho kan ikkje vera fødd i Bergen, so vidt eg kan sjå... Finst det datoar for sonen Emhart?* Mathias Albert Brock (jr) var gift med søskenbarnet Elisabeth Andrea Brock. Har Wilhelmine Brandt teke med datoar for ho og namni på foreldri hennar? Når det gjeld borni deira, er eg òg interessert i detaljopplysningar. På FamilySearch finn eg ei dotter:- Elisabeth Andrea Brock, fødd i Kåfjord i Finnmark i 1842, døypt 26.6.1842.Har Wilhelmine Brandt fleire opplysningar om desse borni?* Gerhard Christopher Brock var gift med Lovisa Busch Buck. På FamilySearch finn eg at ho var fødd i 1811 og døydde i 1862, men står det datoar hjå Wilhelmine Brandt?* Elles lurer eg òg på om det ligg føre datoar eller i det minste årstal for kva tid desse tre sønene vart studentar, cand.med. og kva år dei flytte dei ulike stadene dei budde?Nok ein gong, hjarteleg takk for all denne gode hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg gløymde ei sak:* Christopha Lorentze (Christophersdotter) Brock vart gift andre gong med ''utskiftningsformann'' Ole Nielsen, men eg er ikkje i stand til å finna dette parfolket i folketeljingi for 1900. Kvar kan dei ha butt??Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Emma Stuwitz, f. 10.11.1803 i Helsingør, d. 1.9.1838 i Christiania.Emhart Brock, f. 1838.Elisabeth Andrea Brock, f. 10.2.1818 i København, d. 27.4.1867 i Randers, datter av dansk oberst, senere tollinspektør Ludvig Fredrik Brock (f. 20.8.1774 d. 22.11.1854) og hustru Elisabeth Andrea Lange (f. 23.12.1781 d. 17.1.1842)Mathias Alberts og Elisabeth Andreas barn:1. Elisabeth Andrea, f. 17.4.1842 i Kåfjord, bodde ugift i København.2. Mathilde Albertine, f. 2.5.1844 i Alstahaug, d. 3.7.1868 i København, ugift.3. Hans Henrik, f. 24.4.1846 i Alstahaug, lege både i Danmark og Norge, gift 1) 2.5.1883 i Christiania med Susanne Magdalene Bodom Nerdrum (27.9.1856-11.2.1885) og 2) 8.1.1891 i Christiania med Anna Ottilia Marie Thurmann (f. 4.4.1865), 1 barn i første og 2 i andre ekteskap.4. Ludvig Fredrik, f. 24.5.1848 i Alstahaug, kaptein i Danmark, gift 27.11.1878 i København med Fanny von Beck (f. 18.2.1854), 6 barn.5. Anna Martha, f. 21.1.1850 i Alstahaug, d. i molde i august samme år.Lovise Busch Buck, f. 23.11.1811 i Trondheim, d. 1.7.1862 i Egersund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Utskiftingsformann Ole Nilsen var iflg. Brandt utskiftingsformann i Søndre Bergenhus fra 1885, bosatt i Skånevik. Og der finner du henne som Christofa Nielsen i 1900.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk, Lars Steinar, for nye fine opplysningar. Det er utruleg kva ein kan få ut av ein diskusjon på Digitalarkivet sitt Brukarforum!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.