Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnstein Rønning

[#17648] Rise (Risberg) på Røros

Recommended Posts

Guest Arnstein Rønning

Fra gamle notater (det meste - om ikke alt - er vel fra Rørosbøkene):Lars Olsen Riise død før 1701, bodde i hus nr 70 (hjørnegård) på Røros. Han var gift med Ragnhild Jonsdtr, som det var skifte etter i 1715. Hvem var Ragnhild?Disse to hadde sønnen Ole Larsen Rise, bergknekt (1669/70-1756). Det er i Rørosboka opplyst at han bodde i hus 137, men i 1728 på Middagsvolden. Hvem var han gift med?Det kan se ut som om denne Ole hadde to sønner med navnet Lars. En Lars Olsen Rise (1690-1728) gift 1716 med Petronille Ingebrigtsdatter (1691-1762). Hvem var Petronille? Så hadde han vel en sønn Lars Olsen Rise født 1708, gift 1. med Ingeborg Rasmusdtr f 1713. 2. gang med Ingeborg Olsdtr f 1712. Om denne Lars står 'Hans bestefar var gift med en søster av Ole Svendsen, som brukte Mølmannsdalen'. Er det noen som vet noe om denne bestefaren, og hvordan han i det heletatt kunne være bestefaren?Den første Lars Olsen Rise (født 1690) hadde en sønn Ole Larsen Rise (1720-1792). Han forandret navnet til RISBERG da han kjøpte gård 142 etter Henning Aalborg. Han var gift med Ingeborg Christensdatter (1722-1806). Hvem var Ingeborg?Ole og Ingeborg hadde bl.a. datteren Sara f 1740, gift med Hans Pedersen Knof (Knoph). Dette er slekta til kona mi (og mine etterkommere).Jeg ser at det i Oppdal er noe som kalles Risegrenda, der det i 1664 var 8 Rise-gårder. Er det noen som kjenner til om denne Røros-slekta kom derfra?Her er mange spørsmål, men får jeg svar på ett, så er dagen reddet.Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det er vel ikke så lett å diskutere med Røros-boka, men jeg vil likevel stille spørsmål ved det Arnstein sier om at Ole Larsen Rise hadde to sønner som het Lars.I et manntall fra 1705 står det om Ole Larsen Rise at han hadde kone, tre døtre og 'hans mor at forsørge'. Noen sønn er ikke nevnt. Nå kunne selvsagt den første Lars være ute av heimen i tjeneste et annet sted, men noen Lars Olsen finner jeg ikke i dette manntallet. I 1701-manntallet finnes det riktignok to Lars Olsen av passende alder, men de var sønner av henholdsvis Ole Ingebrigtsen og Ole Christensen.Jeg vil ikke avvise muligheten for at Røros-boka er rett, men det må være grunn til å tvile.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Takk for det, Knut, selv om det ble ett fram og kanskje to tilbake!Når det gjelder følgende utsagn: 'Hans bestefar var gift med en søster av Ole Svendsen, som brukte Mølmannsdalen', så finner jeg under Mølmannsdalen gnr. 56, bnr 1:'Enken Elisabeth Sofie Arnisæus gift Irgens hadde i 1661 en Svend Svendsen eller Svensk på Haarli (seinere Mølmannsdalen)'. Han skal ha vært fra 'Sjåfram'. Noe annet finner jeg ikke under Mølmannsdalen som kan belyse ovennevnte utsagn. Jeg finner ingen Ole med søster der.Under Sjåfram, gårdsnr 132, bruksnr 77 står:'I matrikkelen fra 1728 under nr 65 er smelter Christen Svendsen ført som bruker på Haanæsset 2 Marklaug og udi Haadalsvold paa Haanæs 1 MKL. Den sistnevnte vollen er den som Saxe Lien ble eier av og som ennå kalles Svendsvollen. Etter benevnelsen Svendsan å dømme må Christen være sønn av Svend Svendsen, som i 1666 bruker Haarli (Mølmannsdalen). Christen ble omkring 1709 eier av en del av Bersvendsåsen (Svendslia). Han hadde gård på Haugene og denne ble helt opp til 1900 kalt Svendsan. Slekten brukte familienavnet Haugen, men den har ingen forbindelse med slekten etter Anders Halvorsen Haugen på Halversvollen.'Jeg ble ikke noe særlig klokere av dette (jeg har på hjemlån bare bind 1, 4 og 5 av Rørosboka).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hei Arnstein!Vi møtes igjen i felles slekt! Og at Rørosboka inneholder en del feil, er det ikke tvil om. Jeg trodde inntil i sommer at jeg hadde aner tilbake til Lucia Larsd. Rise og Oluf Christensen Smelter, men det er feil. Nok om det. Jeg gjorde meg en del notater da (om Risefamilien) som jeg refererer her.Lucia Larsd. er muligens søster til Oluf Larsen Rise (33 år i 1701). I 1715 var det skifte etter Oluf Larsen og Ragnhild Jonsdatter. De hadde da barna Lars 8, Ildri 20, Margareta 14, Maritte 11.Når det gjelder det du refererer i ditt innlegg, ble jeg like forbauset som du. Christen Svendsen bodde vel på Åsen i 1701 (om jeg ikke husker feil), og det var Bersvendsåsen. Du kan slå opp i bind 4 av R.boka side 270 hvor det antydes at Christen kunne være sønn av Svend Smelter, g. m. Sophia Christensdatter. De to sistnevnte ble begge nærmere 100 år. Bygården til denne familien ligger på Haugom, så kanskje slektsnavnet Haugen kan forklares ut fra det??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Lars Olsen Rises bestefar var altså gift med 'en søster av Ole Svendsen, som brukte Mølmannsdalen'. Det høres jo ut som om det var søsteren som brukte Mølmannsdalen, men meningen er vel kanskje heller at det var Ole Svendsen som var brukeren? I en mannskapsliste fra 1685 finnes ganske riktig en Ole Svendsen. Han var knekt ved Nyberget gruve, men noen flere opplysninger har jeg ikke om ham.Da blir det vel slik at denne Ole hadde en søster som enten var gift med Lars Rise (far til Ole Larsen Rise), eller som evt. var mor til Ole Larsen Rises kone. Det spørs jo om det med bestefar menes farfar eller morfar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Takk for nye opplysninger! Ettersom 'min' Lars Olsen Rise (1690-1728) ikke figurerer i skiftet fra 1715, så er han vel ikke sønn av bergknekt Ole Larsen Rise, da (selv om han også faktisk hadde ei datter i 1716 kalt Lusie). Han mister i tilfelle også den omtalte bestefaren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Jeg har også strevd med Rise-slekten på Røros nettopp fordi det må være to nokså jevngamle Ole Larsen Rise der.Søsteren til Ole Svendsen som dere nevner, må være Marit Svendsdatter. Hun blir begravet i 1720, 85 1/5 år gammel og er 'Lars Olsen Rises enke'.Disse er helt sikkert foreldre til Svend Larsen Rise (1668-1745). Men hvem av de to Ole Larsen Rise er sønn her? Ole Larsen Rise/Ragnild Jonsdtr. har ei datter Marit. Fra Skifte etter Ragnild Jonsdtr i 1715 var formynder smelter Oluf Christensen, gift med Lucia Larsdatter, barnas faders søster. Og ved skifte etter Lars Tamnese gift med Ingeborg Larsdatter er barnas morbror Oluf Larsen Rise formynder. Også Ingeborg har ei datter døpt Marit. Disse ser altså ut til å være samme slektskrets.I 1754 begraves Guren Nielsdtr., 89 år. Hun benevnes som hustru med Ole Larsen Rise som forsørger. Dette kan være den andre Ole Larsen Rises kone?Hvem var Petronille Ingebrigtsdatter: Jeg har henne som datter av Ingebrigt Olsen Opdall og Karen Rasmusdatter. Ved skifte i 1694 var hun 2 år gammel. Fra Astrid Ryens forskning (takker så mye :-) ) har jeg notert at Karen Rasmusdatter var datter av Rasmus Kristoffersen Rygg fra gården 'Røgh i Opstryn sogn i Indvig pr.gjeld.'Hvem var Ingeborg Christensdtr.: Jeg har henne som datter av Christen Iversen Backen (Gullichstad) og Lisbeth Sophia Olsdtr. Galaaen (1696-1763). Lisbeth Sophia var igjen datter av Ole Erichsen Galaaen (ca. 1664-1736) fra Norfjord og Sara Andersdatter (ca. 1659-1736).Er det noen som kjenner til hvor Christen Iversen Backen (Gullichstad) kom fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Første en takk til May for nye, veldig interessante opplysninger! Men nå måtte jeg sette dette opp på et eget ark for å forsøke å få oversikten - og det var ikke lett. Før jeg går videre, må jeg få avklart følgende:Rørosboka har under Hus nr 70 følgende: 'I denne hjørnegården, diagonalt overfor det egentlige Nilsenhjørnet budde på 1600-tallet en Lars Olsen Riise. Han må være død før 1701, for han finnes ikke i folketellingslistene da. Men i 1715 foregikk skifte etter Lars Olsen Rises sal. kvinne Ragnhild Joensdatter. Deres sønn Ole Larsen Riise var født 1670. Hvem han var gift med, kan ikke finnes, da kirkeboka for de første 20 årene på 1700-tallet mangler. Han hadde en sønn Lars, født 1708, død 1772, som ble gift første gang med Ingeborg Rasmusdatter, født 1713, død 1757, annen gang med Ingeborg Olsdatter, født 1712, død 1773...'Men Astrid skriver at skiftet i 1715 var etter OLUF LARSEN/Ragnhild Jonsdatter, det samme gjør May.Under Hus nr 137 står bl.a.:'Den første som sannsynligvis bodde her, var bergknekt Ole Larsen Rise, født 1669, død 1756. Hvem han var gift med, kjennes ikke. Han hadde sønnen Lars Olsen Rise, født 1690, død 1728, gift 1716 med Petronille Ingebrigtsdatter, født 1691. Lars og Petronille hadde to barn: 1. Lusie født 1716, gift med Einar Jensen Lien. 2. Ole ('min eller eg kona´s') født 1720. Petronille ble gift 2. gang med Ole Pedersen Grif....' (et annet sted har jeg forresten notert at det var datteren Lusie som ble gift 2. gang med Ole Grif - uten at dette har noen betydning her)Dersom det er riktig at Ragnhild Jonsdtr var gift med OLE og ikke LARS, blir vel de to slektsgrenene slik, kanskje:Gren nr 1:Lars Olsen Rise (død før 1701) gift med Marit Svendsdtr død 1720, 85 1/5 år. Hadde sønnenOle Larsen Rise (død før 1715). Hus nr 70, gift med Ragnhild Jonsdtr (skifte 1715) Hadde sønnenLars Olsen Rise f 1708 gift med 1. Ingeborg Rasmusdtr f 1713, 2. Ingeborg Olsdtr f 1712 Gren nr 2:Bergknekt Ole Larsen Rise (1669/70-1756) bodde i hus 137, seinere Middagsvollen (1728) gift med Guren Nielsdtr f ca 1665, død 1754, hadde sønnenLars Olsen Rise (1690-1728) g.m. i 1716 Petronille Ingebrigtsdtr (1691-1762) hadde sønnenOle Larsen Rise (kalte seg seinere Risberg) (1720-1792) g.m. Ingeborg Christensdtr (1722-1806)Ellers: Det er Lars Olsen Rise f 1708 (sønn av Ragnhild) som iflg Rørosboka skal ha hatt en bestefar som var gift med ei søster av Ole Svendsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Rørosboka 5, side 234, Gullikstad, gnr 61, bnr 4:Gården (Gullikstad nedre) solgt i 1726 til Christen Iversen Bakken (1679-1765). Han er gift med Lisbeth Sofie Olsdatter Glasmager f 1696 (det vises til Rb III, side 68 når det gjelder Glasmager - den har jeg ikke her). Den andre kjøperen (Tarvald Tarvaldsen) var etter det opplyste i Rb også gift med ei Glasmager (Sara Olsdtr - søster av nevnte Lisbeth).May, du skriver at hun het Lisbeth Sophia Olsdtr GALAAEN. Er det feil i Rb?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg har kopiert noe fra et hefte som jeg ikke vet hva heter. Det var en rørosing i Oslo som hadde dette, og jeg kopierte bare en del av slektsoppsettene. Der står bl.a.:Galåen-VintervoldErich Olsen Glasmager f ca 1630 fra Nordfjord, gift 2 ganger. Gift med Berit. Hadde sønnenOle Erichsen Glasmager 1665-1736, 6 barn, gift med Sara Andersdtr Galåen 1659-1736, far: Anders O. Kulbrender...osv. Er det her det blir blanding av Galaaen og Glasmager,da. Navnene stemmer jo ellers med det May har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg vil gjerne kommentere akkurat dette siste. Hvis man går inn i manntallet for 1701, vil man se at alderen på Erik Glasmagers sønn Ole overhodet ikke stemmer med alderen på den Ole Eriksen Galaaen som døde i 1736 71 år. Ole Erichsen Galaaen mener jeg er identisk med Ole Erichsen Nordfjord i 1701 med to sønner Erich 6 og Anders 1. Det var altså Ole Erichsen som kom fra Nordfjord og ikke Erik Glasmager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Olle Erichsen Nordfj. var 34 år i 1701, Erich Olsen Glasmager var 50 og sønnen Olle 20.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Takk, Astrid!I samme ovennevnte (trykte) hefte, står under overskriften Bachen-Wold-Abrahamsen bl.a.:Ingebrigt Iversen Bachen ca 1636-1702. Nyplass, fra Rørosgård. Gift med Gulli Pedersdtr Gullikstad ca 1642 -...Det kan jo se ut som om dette har noe å gjøre med Christen Iversen Backen (Gullichstad) 1679-1765.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg må nok ha dette inn med te-skje:Er det slik at kona til Christen Iversen Backen (Gullichstad), Lisbeth Sofie Olsdtr (1696-1763), IKKE var av slekten Glasmager, men av slekten Galaaen, og at disse to slektene ikke skal blandes? Det vil i tilfelle si at Lisbeths foreldre var Ole Erichsen (Galaaen) Nordfjord (ca 1664-1736) og Sara Andersdtr (ca 1659-1736)?...og er det riktig at Sara Andersdtr var datter av Anders O. Kulbrender?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hvem Sara Andersdatter skulle være datter av, vet jeg ikke. Resten skulle stemme. Sara Andersdatter og Ole Erichsen Galaaen og deres etterkommere står behandlet under Østre Galåplass (bind 3, side 68 ff). Der står Lisbeth Sophia, født 1696, gift med Christen Iversen Bachen.Det som er feil i Rørosboka, er at Ole Erichsen kobles til Erich Olsen Glasmager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Jeg kan tipse om en artikkel av Lisa Brodtkorb Leistad i NST, b.30, hefte 3, 1986: 'Tre småstykker om Røros-slekter'. En av disse småstykkene tar for seg Glasmager/Galaaen. Hun skriver bl.a. 'På en eller annen måte er slektene Glasmager og Galaaen blitt rotet fullstendig sammen i 'Rørosboka' ... alt med suveren forakt for hva kirkebøker og skifter kan fortelle'. På Galaaen nordre beskriver hun Ole Erichsen Galaaen (opprinnelig Ole Erichsen Norfior), hans kone Sara Andersdatter Galaaen og deres barn.Dette stemmer helt med mine notater fra kirkeboka. Jeg finner slekten omtalt hele veien som Galaaen. F.eks. når 'Galaaen-barn' døpes er det 'Galaaen-faddere' tilstede - Glasmager er totalt fraværende.Ole Erichsen Galaaen ble begravet 26/2 1736, 71 1/2 år gammel. Sara Andersdatter, Enke etter Ole Erichsen Galaaen, ble begravet 29/7 1736.Jeg kan også tipse om en annen kilde i denne forbindelse: 'Opplysninger om en slekt Norfior (Nordfjord) ved Røros kobberverk' skrevet av Aage Henrik Irgens og utgitt i 1961.Ellers så jeg i Skanke-ætten av Robelin, s. 178, at Lisbet Olsdatter først hadde vært gift med Lars Lassesen og hadde en datter, Marit Larsdatter, som ble gift med Faste Knutsen Skanke. Lisbet ble så gift 2. gang med Christen Iversen Bakken i 1721.Og, for å fjerne all nagende tvil, Arnstein, ved skifte 29-6-1715 er Ragnill Joensdatter nevnt som 'Ole Larsen Rises Qvinde'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Tilbake fra feiring av min svigerdatters 36 års dag i Stavern - tusen takk til Astrid og May!Skal sikkert hilse fra mine 3 barnebarn i Stavern som har røtter på Røros både via farfar og farmor (ingen av oss var klar over at vi hadde aner på Røros da vi møttes i 1967). Det er vel det eneste stedet vi har felles når det gjelder røtter, men jeg har foreløpig ikke funnet noen felles aner der.Det er kanskje vår gamle rådmann Galåen i Larvik som har sørget for at Larvik bibliotek har Rørosboka - hvem vet.Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...sør´n å - jeg har NST XXX bind 1 og 2, men finner foreløpig ikke bind 3 - men snart begynner jeg på Tamnes-slekta (Håneset), så hold dere klare!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

May - du viser til NST XXX bind 3, og der er barna til Olle Norfior og Sara oppført, men det er ikke funnet plass til 'min' Lisbeth Sophia gift på Gullikstad. Var hun kanskje likevel en Glasmager?Barna til Olle Norfior/Galaaen var iflg NST:1. Anne Olsdtr Galaaen 1692-1780 gift Catz2. Erich Olsen Galaaen f 1694, død 1705-203. Anders Olsen Galaaen f 1699 g.m. Maren C. Møller4. Sara Olsdtr Galaaen død 1766, 66 1/2 år g.m. Tarvel Tarvelsen Gullikstad.5. Didrik Olsen Galaaen 1703-1762, smed ved Storwartz gruve, var på Østre Galaasplass, g.m. Beritte Jensdtr Grønlien fra Kvikne.6. Siren Olsdtr Galaaen f 1705, død 1797, g.m. Clemet Ellefsen Klemmetvold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...men var Lisbeth Sophia født 1696, og Ole, sønn av Erich Glasmager, 20 år i 1701, så er det nok mulig at hun var Oles datter, men det er lite sannsynlig...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg går ut fra at du mener hun som ble gift med Christen Iversen? De hadde tre barn født etter 1727. Hvis du går inn på kirkebøkene på RHD, så vil du se av fadderlisten at L.S. må være en Galåen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Ja, det var kona til Christen Iversen jeg tenkte på, så takk igjen for veldig god hjelp!Og da begynner jeg å få en begrenset oversikt her sjøl også, og alt er lagt inn i det nyanskaffede slektsprogrammet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Heldigvis slipper vi å måtte slutte oss til at L.S. 'må være' en Galåen, for i Røros kirkebok finner vi det i klartekst: Lisbet Olsdatter Galaaen - se ved dåp av broren Diderichs datter Sara i 1731. :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...og takk for det!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

En del kirkebøker for Røros ligger jo på nettet. Klarer dere å få fram fadderne? Det gjør ikke jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.