Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnstein Rønning

[#17652] Gjertrud Jensdtr Lien gift Knoph, Røros

Recommended Posts

Guest Arnstein Rønning

Gjertrud Jensdatter Lien (1712-1765) var gift med Peder Hansen Knoph (1702-1788) fra Tyskgården på Røros. De eide hus nr 57.Er det noen som vet hvem Gjertrud var datter av?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg ble interessert i disse, fordi en av mine aner, Oluf Toresen Timmermand, som jeg ikke kjenner opprinnelsen til, var en av forloverne da de giftet seg.Når man ser på fadder listen til Peder og Gjertruds barn og på fadderne på barna til hennes søsken, er det vel muligens en som peker seg ut som far til Gjertrud. Jens Erichsen Røros, som også opptrer som Jens Erichsen, Jens Erichsen Lien og Jens Lien. Jeg er absolutt ikke sikker på om dette er den samme mann!!En Jens Erichsen Røros døde i 1757, 75 år. I manntallet for 1701 finnes to Jens Erichsen på 16 år, den ene sønn av Erich Halvorsen Røraas.Du får ta dette som det er - et forslag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Røros her burde naturligvis være skrevet Røraas!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Takk igjen, Astrid! Dette var absolutt noe å forske videre på.Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell D. Josefsen

Jeg arbeidet litt med min ane, søster til Gjertrud Jensdtr Lien, Anne Margrethe Jensdtr Lien (f. 1722) for noen år siden, og kom da basert på faddere ved ulike barnedåper, til samme konklusjon som Astrid, nemlig at Jens Erichsen Lien, f ca 1684, d Røros 1757 (bgr 6.2) var faren. Moren tror jeg var Marte Olsdtr, f ca 1690 og d i forbindelse med en tvillingfødsel 29.12.1723 (bgr 2.1.1724). Jens Erichsen giftet seg 2. gang Røros 29.9.1725 med Anna (Lisbeth?) Rolfsdtr (el. Rasmusdtr). Far til Jens Erichsen Lien/Røraas var trolig Erich Halvorsen Røraas, f ca 1660 ut fra oppgitt alder ved manntallet i 1701 hvor han var 'bergs-knegt', 41 år gml, men dersom han er identisk med den (angitt) 84.5 år gamle Erich Aasen som døde på Røros 1723 (bgr 25.1), så kan han ha vært født noen år tidligere.Erich Halvorsen Røraas hadde ved manntallet i 1701 foruten Jens, to andre sønner Halvor, f ca 1691 og Joen f ca 1699. I tillegg tror jeg Rolf Erichsen, f ca 1701 og Lisbeth Erichsdtr (fødselsår ukjent, men opptrer en del ganger som fadder) kan ha vært hans barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Hjertelig takk, Kjell! Jeg leita i hele gårkveld etter Røraas-slekta, uten å finne noe som helst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Mer om Jens Eriksen Lien/Røraas:Jens Eriksen kalles Røraas da han døper barn i 1720 og 1722, og da han giftet seg på nytt i 1725. Da han døper sønnen Arne i 1726, kalles han imidlertid 'Lien', og at det er samme mann vises ved at han atter kalles 'Røraas' da kona ble introdusert noe senere. Jens Eriksen Røraas er 19/11 1730 fadder for Ole Olsen Dilles barn Harald. Jens Lien er 5/1 1749 fadder for sin sønnedatter Karen Einarsdatter. Han begraves som Jens Eriksen Røraas 75 år i 1757.Jens og Marit Olsdtr.hadde sannsynligvis i hvert fall disse barna:1) Ole Jensen Lien, gift 16/6 1737 med Kirsten Arnesdtr.2) Gjertrud Jensdtr. Lien, f. ca. 1712, gift med Peder Hansen Knoph (ca. 1702-1788). De bodde i Kjerkgata. Gjertrud døde i 1765.3) Erik Jensen Lien f. ca. 1716, gift med Gunhild Eriksdtr. (begr. 12/1 1783, 77 år gml.) Erik begr. 18/10 1772, 56 år gml.4) Einar Jensen Lien f. ca. 1719, gift 22/4 1746 med Lucia Larsdtr. Rise (f. 1724). Einar døde i 1765.5) Marit Jensdtr. Lien dpt. 28/1 1720. Faddere: Malene Brun, Kirsten Commendant, Eldri Olufsdtr., Hr. Directeur Bredal og Jochum Fridrichs. Møller. Marit begr. 12/8 1742, 22 1/2 år gml.6) Anne Margrethe Jensdtr. Lien dpt. 6/4 1722. Faddere: Abel Margrete Angel, Barbro Christophersdtr., Sara Olsdtr. Galaaen, Monsr. Jørgen Christian Frost og Abraham Laursen. Anne Margrethe gift 23/6 1747 med Tore Sylvestersen. Hun ble begravet 19/9 1773, 51 år gml.7) og 8) 2 dødfødte sønner 1723.Jens og Anne Rolfsdtr. hadde denne sønnen:1) Arne Jensen, dpt. 16/6 1726. Faddere: Anne Hiorth(?), Maritte Laursdtr. Tamnes, Hr. Directeur Bredahl, Monsr. Johannes Irgens og Erich Nielsen. Arne døde 16/9, begr. 22/9 1726, 14 uker gml.Den Anne Rasmusdatter som 11/12 1796 ble begravet 84 år gml. som Jens Røraas' enke, var gift med Jens OLSEN Røraas i 1734.Mer om Erik Halvorsen Røraas:Erik Halvorsen Røraas nevnes i lønningsregisteret for 1. måned 1687 for Nyberg. Han var knekt og tjente 4-0-0 for 20 skift.Erik Halvorsen Røraas nevnes i lønningslistene for 2. måned i 1692. Han var da knekt på sjakten ved Storwartz. I 1693 skyldte han kirken 1-2-6, rest av leiermålsbot, 0-0-16 for klokken og 0-1-0 'noch for Klocken'.Bergknekt Erik Halvorsen Røraas var 41 år i manntallet 1701.Barn som kjennes:1) Jens Eriksen f. ca. 1685, trolig identisk med han som både kalles Jens Eriksen Røraas og Lien. Gift 1) med Marit Olsdtr. (ca. 1690-1723), gift 2) 29/9 1725 med Anne Rolfsdtr. Begr. 6/2 1757 som Jens Eriksen Røraas.2) Halvor Eriksen, dpt. 16913) Marit Eriksdtr., dpt. 16934) Ragnhild Eriksdtr., dpt. 1695 (moren senere introdusert som Erik Halvorsen Røraas' kone)3) Jon Eriksen dpt. 27/12 1698. Jon Eriksen Røraas nevnes som fadder i 1722 for Ole Gulbrandsens barn. Jon Eriksen Røraas døde 1/4, begr. 4/4 1723, 24 år og 16 uker gml.I hvilken forbindelse er det Rolf Eriksen og Lisbeth Eriksdatter nevnes som faddere?I gruvemanntallet 1705 var Erik Halvorsen Røraas gift og hadde 3 sønner og 2 døtre. En sønn var gruvearbeider for Jung.Evt. slekt til Marit Olsdtr., kona til Jens Lien?Fadder for datteren Marit i 1720 var bl.a. Eldri Olufsdatter. En Ildri Olsdtr. gift 1724 med Henning Jørgensen Valset. Da de to døpte et barn i 1725, var en Malene Olsdtr. fadder.Fadder for datteren Anne Margrethe i 1722 var bl.a. Sara Olsdtr. Galaaen. Ole Larsen Galaaen døpte Lars i 1692, Kirsti i 1693, Claus i 1696 og Lars i 1699. I mt. 1701 sees Ole Larsen Galaaen 34 år og sønnen Lars Olsen, 2 1/2 år. En Anders Olsen Galaaen gift 14/4 1725 med Maren Møller. Ole Larsen Galaaen ble begravet 29/1 1733, 68 år (f. ca. 1665). Hans enke Randi Steffensdtr. ble begravet 5/2 1741, 82 3/4 år (f. ca. 1658).- Noen som har synspunkter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg kunne kanskje kommentere noe helt på slutten av ditt innlegg, hvor du forsøker koble Marit Olsdatter til faddere på barna.Ildri Olsdatter og Henning Jørgensen Valset er mine aner. Ildri født 1700 var datter av Ole Toresen Timmermand og Lisbet Sophia Fastesdatter (Skanke). Hun hadde ingen søsken, en eldre søster Gjertrud døde før 1705. Ole Toresens slekt har jeg vage anelser om. Gjertrud Jensdatter er fadder på Henning og Ildris sønn Jørgen født 1732. Malene Olsdatter Røraas er fadder på Lars født 1741. Videre finner jeg som faddere Hans Olsen Røraas og hans kone Beritte Eriksdatter samt sønnen Ole Hansen Røraas. Noen konklusjon angående Ole Toresens opphav greier jeg ikke dra av dette. Men noe slektskap er det sikkert.Sara Olsdatter Galåen født ca 1701 (gift med Tarvald Tarvaldsen Gullikstad) og Anders Olsen Galåen f. 1699 (gift med Møller) var søsken, og deres foreldre var Ole Eriksen Galåen og Sara Andersdatter (begge døde i 1736). Ole Eriksen kaller seg Nordfjord i manntallet 1701. Det er sikkert verdt å undersøke nærmere om Marit Olsdatter kan knyttes opp mot disse. Det var mange søsken i denne familien!Anders Olsen Galåen kaller seg fra midten av 1730-tallet Anders Sandneset - kom da til en av Sandnesgårdene.Mvh Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...og jeg kan bare si TAKK for nye opplysninger!Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk, Astrid, for rask avklaring. Det er jo også mulig at den Eldri Olsdatter som var fadder i 1720 kanskje var en annen enn den Ildri Olsdtr. som giftet seg med Henning Valset - Ildri ser ut til å ha vært et ganske populært navn på Røros.Jeg vet jeg har lest et sted i forumet om Ole Eriksen Galaaen og hans barn, men finner det ikke igjen nå. Sara Olsdtr. Galaaen, hvis hun evt. var søster til Marit (f. ca. 1689), må ha vært en 11-12 år yngre, og Saras bror Anders var f. 1699, også en del yngre. Hvor gamle er de eldste barna man sikkert vet om til Ole Eriksen og Sara Andersdatter (og gjerne også de yngste!)? Vites det om Ole Eriksen evt. var gift mer enn én gang? Jens og Marit hadde så vidt vites ingen datter Sara, men det sees at oppkalling av og til ikke finner sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Bare en tanke: Kunne Beritte Eriksdatter gift med Hans Olsen Røraas (innlegg 8) kanskje være en datter til Erik Halvorsen Røraas? Aldersmessig kunne det passe. Vi vet ikke hva Eriks kone het - det kan kanskje være hun som evt. hadde et slektskap til Ole Toresen Timmermand? Det kunne kanskje forklare Ole Toresens forbindelse med Lien/Røraas-slekten, og også evt. hans datter Ildris (hvis det altså var hun som var fadder i 1720)? Beritte Eriksdatter ble begr. 12/12 1739, 53 år, (f. ca. 1686). Hans Olsen Røraas ble begr. 1/5 1740, 62 år, (f. ca. 1678).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg nevnte at Jens Eriksen Røraas 19/11 1730 var fadder for Ole Olsen Dilles barn Harald. - Er Ole Olsen Dilles eller hans kones slekt kjent?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det temaet du muligens tenker på (innlegg 10), er tema 19644.Jeg tror det kunne være nyttig for deg om jeg refererte noe av det som står i Rørosboka 3 side 68 under Østre Galåplass - Galåa nordre. Jeg mener da barna til Ole Eriksen Nordfjord / Galåen.I 1701 var Ole Eriksen Nordfjord 34 år og hadde sønnene Erik 6 og Anders 2. I 1705 forsørget han tre sønner og tre døtre.Barn i følge Rørosboka:SIRI (Siren) født 1680, gift med Clemet Ellevsen. Fødselsåret ser ut til å være riktig (se tema 19644), men da hun umulig være Ole Eriksens datter, sannsynligvis Sara Andersdatters datter med en ukjent mann? Siri hadde en datter Sara Clemetsdatter som i 1738 ble gift med Strømme Pedersen.ANNE født 1692, gift med Jacob Monsen GalåenLISBET SOPHIA født 1696, gift med Christen Iversen Bakken, senere Gullikstad.ANDERS født 1699, gift med Maren Christophersdatter Møller.SARA født 1701, gift med Tarvald Tarvaldsen Gullikstad.DIDRIK født 1703, gift med Berit Jenssdatter.Til innlegg 11: Jeg har gjort meg lignende tanker angående Berit Eriksdatter.Ole Olsen Dille (ca 1695 - 1737), sønn av Ole Dille og Agnes Pedersdatter, var gift med Marit Haraldsdatter (født ca 1700), datter av Harald Gullikstad (fra Nordfjord) og Gjørri Lødensdatter.Videre: Det kunne være av interesse for deg å se på et tema angående slekten Langeland. Disse Lien ser ut til være i slekt med dem.Det får være nok for i dag:-)Hilsen Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk igjen, Astrid. Det ser ut til at det er en liten mulighet for at Marit Olsdtr. kunne passe inn i barneflokken til Ole Eriksen Galåen/Nordfjord, men da har hun sannsynligvis vært en av de eldste, om ikke DEN eldste (bortsett fra den mysteriøse Siri), og det forutsetter også at hun ikke bodde hjemme i 1705 (de tre døtrene han forsørget er jo kjent). Kanskje kan en detaljert studie av faddere i etterslekten på begge sider kaste lys over noe mer. Hvordan er forresten tingboksmaterialet for Røros? Noen som har brukt det?Jeg tror ikke det var 19644 jeg tenkte på, men nå har jeg uansett fått en samlet oversikt over Ole Eriksen Galåens og Sara Andersdatters barn her.Temaet Langeland var interessant, takk for tipset. Det var vel denne her:LenkeI innlegg 14 nevnes Jens Einersen og Jon Einersen. Det er vel disse som det er skifte etter på Eriks Strøms sider.Det var skifte etter Jens Einersen 18/2 1698. Arvinger var søsteren Anne Einersdtr., avdød søsters 6 barn: Åke Halvorsen, avdøde Enok Halvorsens barn, Einer Halvorsen, Maren Halvorsdtr., Beret Halvorsdtr. + muligens en søster til som er utelatt. - Kan ikke se hverken Åke eller Einer Halvorsen på Røros i 1701.Det var skifte etter Jon Einersen 10/7 1700, g.m. Margretta. Skifte mellom dem og barn på begge sider, navn ikke nevnt. Skiftet ble holdt hos Lill Peder Svenske. I 1701 sees hos ham hans stesønner Einer Jonsen 11 og Carl Jonsen 8 år.Hvis det skulle være noen forbindelse mellom noen av disse her og Lien-folket, så er det ikke godt å se hvordan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell D. Josefsen

Om Rolf Erichs. og Lisbeth Erichsd. som faddere:Rolf Erichs. (ca 1701-1795, fødselsår basert på oppgitt alder ved død, og er mest sannsynlig noen år senere) ble gift (1) 1731 med Ingeborg Olsd. Femmund (ca 1702-1752) og (2) 1754 med Berit Carlsdtr (ca 1717-1779). Han hadde minst 9 barn.Lisbeth Erichsd. (ca 1716-1766, fødselsår basert på oppgitt alder ved død) ble gift 1736 med Halvor Olsen Loe. Paret fikk minst 9 barn.Rolf Erichs. er fadder for 4 av Lisbeth Erichsd. barn. I tillegg er hans to koner faddere for totalt 4 av Lisbeth Erichsd. barn.Lisbeth Erichsd. er fadder for 2 av Rof Erichsens barn. I tillegg er to av hennes sønner faddere for hvert sitt av Rolf Erichsens barn.Konklusjon: Rolf Erichs. og Lisbeth Erichsd. er i slekt, mest sannsynlig søsken.Hva så med koblingen til Erich Halvorsen Røraas kjente barn? Det som først satte meg på tanken var at Jens Erichsen Røraas er en av de to forloverene da Lisbeth Erichsd. giftet seg med Halvor Ols. Loe i 1736. Dette kunne passe bra dersom Erich Halvorsen Røraas på dette tidspunkt var død, og Jens var eldste bror. Videre er Ole Jensen Lien fadder for Lisbeths datter Anne, f 1740, mens Ole Jensen Lien og konen Kirsten, samt Gjertrud, Peder Knophs hustru, er faddere for Lisbeths datter Marit, f 1746. Kirsten, Ole Liens hustru, er også fadder for Lisbeths sønn Knud, f 1751.Ser vi på Rolf Erichs. barn, så var Jens Erichsen Røraas fadder for Rolfs datter Emerentze, f 1732, og Ole Jensen Lien fadder for Rolfs datter Ingebor, f 1737.Rolf Erichs. var i tilleg fadder for Ole Jensen Liens datter Marit, f 1740.I tilleg til Rolf og Lisbeth finnes en mulig bror til, Niels Erichs. Han giftet seg i 1749 med Marit Olsd. Forlovere var Isaac Arnes. og Halvor Loe, sistnevnte formodentlig Lisbeth Erichsd. mann. Både Rolf Erichs, Halvor Ols. Loe og Lisbeth Erichsd. var faddere for Niels Erichs. sønn Erich, f 1749. Faddere For Niels Erichs. sønn Ole, f 1751, inkludere Ejner Lien, Erich Lien, Kirsten, Ole Liens hustru, og Anne, Tore Sylvestersens hustru. I tilleg er Niels Erichs fadder for 2 av Lisbeth Erichsd. barn, og Marit Olsd. fadder for 1 av Lisbeth Erichsd. barn.Skal jeg våge meg på en spekulasjon basert på dette, må det være at Rolf, Lisbeth og Niels er helsøsken, men Jens Erichsen og de øvrige kjente barn av Erich Halvorsen er halvsøsken av dem. Med andre ord: Erich Halvorsen Røraas var gift to ganger, andre gang etter 1701. Noen sikker konklusjon er det imidlerid ikke mulig å trekke basert på denne 'fadderanalysen' og mange andre muligheter for slektskap finnes. De kan jo også bare ganske enkelt ha vært gode venner

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Til Kjell!Det var interessant å lese ditt innlegg. Jeg satt litt igår og studerte Rolf Eriksen etc., og kom til samme konklusjon - eller for å bruke ditt ord: spekulasjon - at kanskje denne Erik Halvorsen var gift to ganger.Jeg er helt enig med deg at faddere kan være venner, eller naboer. Dette har jeg erfart blant dem av min slekt som bodde på Nyplass f. eks. Er ingen faddere slekt, så kan man trekke den konklusjon at begge foreldrene er innflyttere til Røros?Jeg har også tenkt på hvorfra disse Lien kunne ha sitt etternavn. Jeg tipper - uten å ha noe håndfast bevis for det - Ålen, ikke minst siden de ser ut til å ha en eller annen slektstilknytning til Langland.Hvorfor kalte noen seg Røraas når de bodde på Røros? Det er i 1701 tre familier utenom Erich Halvorsen med etternavnet Røraas. I 1705 var det seks utenom ham.Dette ble enda flere spekulasjoner, er jeg redd:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg ser naturligvis muligheten for at folk med Røraas som etternavn bodde på plasser under Rørosgård!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for utførlige opplysninger vedr. Rolf og Nils Erikssønner og Lisbeth Eriksdatter. Er enig at de virker såpass 'involvert' i hverandre at slektskap er en stor mulighet. Det kunne ha vært interessant og visst når Nils kan ha vært født (dvs. ut fra når han døde, det ser ut til å ha vært etter 1766). Rolf kunne vel i prinsippet ha vært av første ekteskap, mens Lisbeth vel trolig er av et senere ekteskap, dersom alderen hennes er nogenlunde riktig satt.Når det gjelder Lien-navnet, kan det jo virke som om dette kom i bruk sånn litt etter hvert. Jens Eriksen kalles jo vel så mye Røraas som Lien, mens barna hans vel bare kaller seg Lien? Kan dette evt. bety at Jens har slått seg til på Lien, eller kan det være et navn som har kommet inn via Marit Olsdtr. på en eller annen måte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Etter nærmere ettertanke er jeg enig i at Rolfs alder ved død trolig er for høyt satt, slik at også han trolig er en 'annet-ekteskapsbarn-kandidat'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Til innlegg 18:Når det gjelder Jens Eriksens sønn Ole Jensen Lien så brukte han så vidt jeg kan se bare Lien-navnet. Men for å gjøre forvirringen enda større så døde det i 1732 en Ole Jensen Røraas (48 1/2 år). Hans sønn Ole ble døpt 1728, men så vidt jeg kan se er ingen av fadderene av Lien/Røraas-slekten. Muligens er han en mer perifer slektning av Røraas-slekten som diskuteres her.Ole Jensen Lien ble for øvrig gift med en kvinne fra Hessdalen, Kirsti Arnesdatter Heggset, og flyttet dit. Han ble ifølge 'Ålen' av Anders Reitan kalt 'Lia-Ola' fordi han kom fra Lien ved Røros. Gården han flyttet til ble kalt Liavollen etter ham. Noe Røraas-navn kan jeg som nevnt ikke se at han brukte. En teori kan være at Jens Eriksen slo seg til på gården Lien etter først å ha bodd på en plass under Rørosgård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har lagt merke til denne Ole Jensen Røraas. Hans kone Kirsten Olsdtr. var i 1725 fadder for Erik kjøstelsens barn Jon. Ole Jensen Røraas' kvinne døde 23/1, begr. 29/10 1730, 48 år. Jeg antar at Ole Jensen Røraas kan ha vært en sønn av Jens Olsen Røraas som hadde barn til dåpen omkr. 1690.Takk for nyttig info. fra 'Ålen', det kan jo tyde på at Jens Eriksen virkelig slo seg til på en Lien-gård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Er det forresten oppgitt når Ole Jensen Lien døde, og hvor gammel han skulle være da?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Anders Reitan skriver at Ole Jensen ble født 1708. Hvilken kilde han har for dette vet jeg ikke. Om hans død står det ikke annet enn at både han og kona Kirsti ble 'eldgamle folk'.I 'Ålen og Ålbyggen' Bind II av Aud M. Tretvik står det at Ole Jensen er født ca 1708 og død etter 1800(Det samme står for øvrig på konen Gjertrud). At det ikke står noen nærmere tidsangivelse gjør det sannsynlig at de ikke nevnes i kirkebøkene for Haltdalen Pr.gjeld. Jeg har ikke sjekket dette. Kanskje de ble gravlagt på Røros av en eller annen grunn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Nesvold

Jeg ser nå at de sannsynligvis har brukt folketellingen 1801 som beregningsgrunnlag (Lenke).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Når Ålenboka snakker om Lien ved Røros, mener man da for eksempel Djupsjølien? Hvilken annen Lien kunne det være? Er det noen av dere som har funnet disse Lienfolkene i Rørosboka?Når jeg tenkte Lien i Ålen, så mente jeg den Lien som i løpet av 1600-tallet ble splittet opp i Østre, Vestre, Nordre Lien. Men Lien finnes jo helt sikkert også andre steder! Jeg laget meg en røff oversikt over dem som kaller seg Røraas i 1701, 1705 og andre Røraas som kom til senere, og mitt umiddelbare inntrykk er at Erich Halvorsen ikke er i slekt med noe av dem. Men man skal aldri si aldri!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.