Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest H. Grundseth

[#17692] Carl Fredrik Bruun , apoteker ?

Recommended Posts

Guest H. Grundseth

Er det noen som kjenner til Carl Fredrik Bruun f. 1879 Sandefjord, senere apoteker. Sønn av Osvald Fredrik Bruun og Valborg Christiane f. Grønbech (tok navnet Schanke etter sin adoptiv far).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Harald Haug

Ikke Fredrik, men Frimann.I 'Norges apotek og deres innehavere', bind II, tillegg (bakerst), s. 4 står følgende:CARL FRIMANN SCHANCHE BRUUN, født 29. juni 1879 i Sandefjord.Foreldre: Apoteker Osvald Fredrik Bruun (1848-1930) og Valborg Kristiane Schanche (1855-1932).Etter middelskoleeksamen 1896 disiplinerte han hos sin far i Tønsberg 1896-99, tok farmasøytisk medhjelpereksamen høsten 1899, godt, var medhjelper hos apoteker Hals i Halden og hos sin far i Sandefjord, avla apotekereksamen høsten 1906, godt, tjenestgjorde ved Løveapoteket i Sarpsborg 1906-11, ved Apoteket Ørnen i Halden 1911-22 og ved Ilen apotek i Trondheim 1922-23. 5. april 1929 fikk han bevilling til å drive Stokke apotek og 1. august 1935 til å drive Apoteket Ørnen, Gjøvik. Bruun studerte en tid i Holland og Tyskland, var skipslege 1925-28 og preparant for Boering & Sohn i Sydishavet. Gift 27. september 1908 i Sandefjord med Lajla Lange, født der 5. juni 1886, datter av skipsreder Alexander Lange og Hanna Marie Bryde. Barn: 3.I samme verk, bind VI, s. 56, står følgende:CARL FRIMANN SCHANCHE BRUUN døde 1. oktober 1957 på Tjøme. I henhold til aldersgrensebestemmelsene ble han løst fra bevillingen (som apoteker ved apoteket Ørnen på Gjøvik, min anmerkning) 29. januar 1954 og fratrådte 1. desember samme år.Faren, apoteker Osvald Fredrik Bruun, har fått sin biografi i samme verk, bind II, s. 393:OSWALD FREDRIK BRUUN, født i Horten 23. januar 1848.Foreldre: Kopist Christian Bruun og Christine Olsen.Efter å ha disiplinert fra 1863 til november 1867 i Sandefjord meddeltes han 25. november 1867 lærebrev av apoteker Krog og avla samme dag medhjelperprøven for distriktslæge Leegaard. Bruun arbeidet sammesteds som medhjelper og tok 'pharmaceutisk Examen' våren 1871 med karakteren 'godt'. Han tjenestgjorde derefter 1 år ved 'Apoteket Hjorten' i Oslo og i 3 år ved 'Elephant-Apotheket' sammesteds, hvorefter han overtok forpaktningen av 'Sandefjord's apotek' mot en årlig avgift av kr. 2400,-. Han blev her til 1880, da han om vinteren assisterte med oprettelsen av 'Svaneapoteket' i Larvik og fortsatte her til 1. september 1881. I juli 1881 hadde han kjøpt 'Moss Apothek' og meddeltes bevilling 22. juli 1881. (Se Elefantapoteket', Moss.) Bruun solgte dette apotek igjen i 1889 og tjenestgjorde ved flere apotek, bl.a. 'Apoteket Hebe' i Oslo, til han 1. juli 1894 overtok forpaktningen av 'Løveapoteket' i Tønsberg, hvortil han var meddelt bevilling 29. juni 1894. I 1899 meddeltes Bruun bevilling til å oprette et apotek i Sandviken i Bergen, men da han ikke fikk legge apoteket der han ønsket, søkte han om fritagelse for denne bevilling og meddeltes istedet 5. mars 1900 bevilling til å oprette det annet apotek i Sandefjord ('Nordstjernen'). (Se dette.) Bruun meddeltes 16. mars 1910 bevilling til å drive 'Apoteket Ørnen' i Halden på de i lov om drift av apotek av 4. august 1909 m.v. fastsatte vilkår, med forpliktelse til å gjøre innskudd i 'Enkekassen' efter en beregnet årlig inntekt stor kr. 3500,-. For varer og inventar betalte han ca. kr. 16000,-. Han betalte i 1911 kr. 2850,- i årlig husleie. Denne steg til kr. 4000,- i 1923. Død i Tønsberg 28. september 1930. Gift i Sandefjord 25. august 1878 med Valborg Christiane Grønbech Schanche, født i Vadsø 13. desember 1856, død i Tønsberg 4. februar 1932, adoptivdatter av byfoged Carl Frimann Schanche i Sandefjord. Barn: 3, hvorav 1 sønn i farmasien, apoteker C.F.S.Bruun i Stokke. Fra august 1921 blev 'Apoteket Ørnen' bestyrt ved autorisert fullmektig.Nederst står det noen linjer om Osvald Fredrik Bruuns sørgelige avslutning på karrieren:I året 1926 blev det reist tiltale mot apoteker O.F.Bruun for i budgettårene 1918-19, 1919-20 og 1920-21 i sine bøker å ha opført for små inntekter, for i sine opgaver til Socialdepartementet å ha opgitt for små omsetningsbeløp og derved forledet departementet til å avkreve ham et for lite avgiftsbeløp i forhold til hans omsetning. Ved dom av 27. januar 1926 av lagmannsretten for Østfold blev Bruun kjent skyldig overensstemmende med tiltalen og fradømt retten til å drive 'Apoteket Ørnen' i Halden, dømt til å erstatte apotekavgiftsfondet for lite erlagt avgift med ca. kr. 17500,- med renter, samt å betale sakens omkostninger for lagmannsretten med kr. 200,-. Bruun appellerte saken til Høiesterett, som imidlertid 29. april 1926 stadfestet lagrettens domsresultat. Apoteket blev straks opslått ledig og 9. juli 1926 besatt med efterfølgende apoteker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.