Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#17709] Westye Egeberg, fødd kring 1770, grosserar i Christiania, og sonen Andreas på Ås

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Westye Egeberg, fødd kring 1770, uvisst kvar, var i 1801 ugift kjøpmann i Christiania. Han vart sidan grosserar og gifte seg med Anna Sophie Johansdotter Muus frå Brettveit i Aker. Dei hadde fleire born, mellom anna sonen:Andreas Schaft Westyeson Egeberg, fødd i Christiania 9.6.1807, gifte seg 17.1.1834, uvisst kvar, med Christiane Louise Christiansdotter Scheel frå Moss, fødd i Moss 2.7.1811. Andreas flytte i 1840 som sokneprest til Hafslo i Sogn der han og Christiane budde fram til 1856. Då fekk Andreas avskil som sokneprest, og parfolket flytte til garden Ås nordre i Ås der Christiane døydde 23.3.1886. Andreas Egeberg levde framleis i 1894, men må vera avliden før 1900.Kan nokon hjelpa meg med å finna svar på desse spørsmåli:* Kvar kan me finna opphavet til grosserar Westye Egeberg, og kven var foreldri hans?* Kvar fann bryllaupet til Andreas Egeberg og Louise Scheel stad?* Dato og stad for dødsfallet til Andreas Egeberg?Eg vonar på hjelp og takkar so mykje på førehand!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det er ikke rare greiene jeg kan bidra med (i denne omgang), men jeg har noen flere data om foreldrene. Iflg. Norsk Biografisk Leksikon var W. Egeberg født i 1770 og døde i 1830. A.S. Muus, var født i 1775 og døde i 1862.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Unni Krongård

Hei, det er ikke så mye jeg vet heller, men et område i Oslo , like i nærheten av Gamle Aker kirke, heter Westye Egeberg.Kansje det er opplysninger å hente i Gamle Aker kirke??? Med vennlig hilsen Unni Krongård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Han må ha avlagt borgerskap i Christiania, siden han var grosserer der, og må derved stå i borgerboka. Han nevnes ikke i den trykte, som i hovedtrekk går til 1799. Fortsettelsen (for 1800-tallet) av den trykte ligger i Statsarkivet i Oslo, Christiania magistrat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Jeg sakser litt fra Store Norske leksikon bd. 4:Egeberg, norsk slekt med navn etter landsbyen Egeberg på Sjælland, hvor stamfaren Hans Kobberø var degn. Sønnen Westi Egeberg (1697-1778) var prest på Als, og dennes sønn, sogneprest samme sted Martin Egeberg (1718-80), var far til Westye Egeberg (1770-1830), som 1786 kom til Christiania, hvor han 1800 grunnla trelastfirmaet Westye J Egeberg & Co. Han hadde følgende sønner: Westye Martinus Egeberg (1805-98) drev familiefirmaet 1830-51. Carsten Tank Egeberg (1808-60) drev firmaets bruk ved Strømmen. Kirurgen Christian August Egeberg (1809- 74) var far til kirurgen, livmedikus Theodor Christian Egeberg(1847-1915). Rittmester Peder Cappelen Egeberg (1810- 74) overtok driften av familiefirmaet fra 1851. Hans sønner var kabinettskammerherre, premierløytnant Ferdinand Julian Egeberg ( 1842- 1921) og Einar Westye Egeberg (1851-1940), som sammen drev firmaet etter farens død. Ferdinand Egebergs sønn, premierløytnant Westye Parr Egeberg (1877-1959) var gift med Nini Wedel-Jarlsberg (1880-1945), arving til Bogstad. Einar Westye Egebergs datter Hermine var gift med hoffsjef Peder Anker Wedel- Jarlsberg (1875-1954). -Litt.: E. A. Thomle: Westye Egebergs slægt (1910); H. Krog Stef- fens: Norske slægter(1912).Det står mer om enkelte familiemedlemmer i leksikonet.Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk for fleire interessante innlegg, og særleg til deg, Laila, for det siste. Eg tenkte ikkje på at ''Store Norske'' kunne ha noko å bidra med... Elles finn eg det svært so ''besynderleg'' korleis ''Store Norske'' er fokusert på dei mannlege medlemmane av ætti...Elles hadde det vore interessant å vita kva mellombokstaven J står for (i Westye J. Egeberg & Co.)?Nok ein gong, hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Nå har jeg sett i leksikonet en gang til, og den J'en skal ikke være der. Den må ha blitt laget i skanningen av en liten strek e.l., og jeg la ikke merke til den i farten, enda jeg leste over. Moderne teknikker er farlige av og til. Beklager!Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Bare en liten korreksjon til (1);Andreas Schaft ble født 09.07.1807 (ikke 09.06) ifølge Oslo Domkirke Mini 6 1807-1817 3/11 p.184. Dåp i Vor Frelser 05.08.1807. Foreldre og barn står skrevet: 'Westi Egeberg kiøbmand og hustru Anna Sophia Muus, Deres Søn Andreas Schaft (fød den 9de Julii)'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva McKenna

Jeg siterer fra Trygve Vik's Ås Gårdshistorie I, s.80.Norderås.Andreas Egeberg var f. 1807 i Kristiania, sønn av en velstående kjøpmann, gift med Kristiane Louise Scheel f.ca 1811 i Moss. Barn: Else Gude f.ca 1836, g.m. overlærer H.Vilhelm Ottesen, Louise f.ca.1843, g.m. Carl Traaen, Christian Fredrik Scheel f.1840 d.1869. Egeberg var sokneprest til Hafslo i Sogn 1840-56. Han interesserte seg sterkt for gårdsbruk, og i 1856 søkte han avskjed uten pensjon og slo seg på jordbruket. Han ble sittende med Norderås til sin død i 1897, og fra 1864 eide han også Dylterud, med teglverket. Hans kone døde i 1886. Det var Egeberg som skyldsatte plassene under Dylterud og Norderås i 1885. Dette hadde den fordel at husmennene fikk stemmerett, siden de nå 'bygslet skyldsatt jord på landet'. Ved Egebergs død 1897 ble både Dylterud og Norderås og de fraskillte parsellene solgt til Søren Andersen Burum.Med hilsen Eva McKenna

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Unni Krongård

Hei, jeg har funnet noen opplysniger om Egebergs i Aschehoug og Gyldendals Multimedialeksikon. Egebergs ærespris,eg.Kabinetskammerherre Egebergs ærespris for allsidig idrett, en bronsestatuett, modellert av Magnus Vigrestad. innstiftet av Ferdinad Julian Egeberg.1842-1921.Utdelt første gang for året 1918. Utdeles nå av Norges Idrettsforbund til norske utøvere som har utmerket seg nasjonalt, i minst 2 idretter,og internasjonalt i minst en av disse. Christian August Egeberg 1808 -74, norsk lege. Utførte den første blodtransfusjon i Norge, og en rekke andre fremragende kirurgiske operasjoner.Med vennlig hilsen Unni Krongård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.