Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#17710] Harald Wilhelm Ottesen, f. 1830, overlærar i Christiania - huslyden hans?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Harald Wilhelm Ottesen, fødd i Christiania 1.12.1830, av ukjende foreldre, gifte seg i Christiania 28.7.1859 med prestedotteri Else Gude Andreasdotter Egeberg frå Hafslo i Sogn, fødd i Innvik 20.9.1836. Harald var adjunkt og sidan overlærar ved katedralskulen i Christiania der han døydde før 1900. Else levde som enkje i 1900. Eg kjenner til fire born etter dei:1) Louise Haraldsdotter Ottesen, fødd i Kristiansand (eller Christiania?) 25.8.1860, ukjend lagnad.2) Johan Henrik Egeberg Haraldson Ottesen, fødd i Kristansand (eller Christiania?) 4.6.1862, var i 1900 ugift kavaleririttmeister og gardbrukar på Haug i Bærum, seinare lagnad ukjend.3) Marie Haraldsdotter Ottesen, fødd i Christiania 26.7.1865, budde i 1900 ugift i lag med mor si, seinare lagnad ukjend.4) Andreas Egeberg Haraldson Ottesen, fødd i Christiania (eller i Ås?) i 1872, var i 1900 ugift overrettssakførar, busett i lag med mor si i Christiania, seinare lagnad ukjend.Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar, som til dømes:* Fulle namn på foreldri til Harald Wilhelm Ottesen, og kvar dei var ifrå?* Dato og stad for dødsfallet til Harald Wilhelm Ottesen?* Dato og stad for dødsfallet til Else Gude Egeberg Ottesen?* Detaljar om dei fire borni og lagnadane deira?Eg takkar so mykje på førehand for all hjelp eg kan få når det gjeld denne huslyden.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Harald Wilhelm Ottesen var sønn av amtmann i Stavanger, senere assessor i Høyesterett, Kristiania, Peter Martinus Ottesen, født 19.4.1814 i Kristiania, død 18.3.1852 s.st., gift 19.4.1814 s.st. med Inger Andrea Riis, født 13.6.1792 i Kristiania, død 22.7.1863 i Våge.Kilde: Boken om St.Olavs orden.Harald Wilhelm døde 1899, og Else i 1918 iflg. Vore fælles Ahner, ved C.H.Munthe.Louise var født 25.5.1860 i Kristiansand, gift med amtmann i Nordland, Harald Keilhau (1852-90) Som enke tok hun lærerutdannelse. Formann i Venstrekvinnelaget Sønn: Sosialøkonom og historiker. Professor. Dr.philos, Vilhelm Christian Keilhau, født 30.7.1888 i Kristiania, død 1954, gift1916 med Rakel Greiner, født 1893.Kilder: Ill.biogr.leksikon, red. Nanna With, 1920, og Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1979.Johan Henrik Egeberg døde i 1932. Han var oberst i kavalleriet. Kilde: Vore fælles Ahner, ved C.H.MuntheMarie var sekretær for Røde kors arbeidskomite og dameforening. Født 26.6.1865 i Ås i Smålenene. Kilde: Ill.biogr.leksikon, red. Nanna With, 1920.Andreas Egeberg Ottesen ble høyesterettsadvokat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Bare supplere med at Andreas hadde 2 barn; Otto Christian (19.02.1908, Kristiania) og Else (15.04.1912, Vestre Aker). Førstnevnte gift 12.04.1935 med Evy Grøndahl. Else gift 28.08.1934 med skipsmegler Nils Natvig. (Studentene fra 1890)Mener at Andreas døde i 1946, men har ikke funnet dokumentasjon.De 4 barnas mor Else døde 19.06.1918.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sølvi og Geir for nye fine opplysningar! Det er utruleg kor mange detaljar som kan finnast når ein har dei naudsynte kjeldene!Når det gjeld opphavet til Peter Martinus Ottesen, trur eg det er ein ''trykkleif'' i innlegget ditt, Sølvi. Det ser for meg ut som om han var fødd i Høyland i 1782..Elles kan det sjå ut som om Harald Wilhelm til dagleg nytta Wilhelm som førenamn (jamfør bygdeboki for Ås). For han manglar eg no berre den nøyaktige dødsdatoen frå 1899?Og om fleire detaljar skulle finst om dei fire borni og ektemakane deira (nøyaktige fødselsdatoar, dødsdatoar og vigselsdatoar og -stader), so ville dei vera hjarteleg velkomne!Nok ein gong lyt eg seia hjarteleg takk for framifrå hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Han døde 03.02.1899 hjemme i Sommerogaden 15(Register til dødsfallsprotokoll 1899 no.512). Enken ble sittende i uskiftet bo iflg. attest av 03.05.1900.Han ble begravet på Vor Frelsers Gravlund 08.02.1899 (kl.14.30) (Trefoldighet Mini IV 4 1897-1912 2/9 f.37 no.19)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.