Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#17713] Jens Carl Gabriel Aars, f. 1851, overrettssakførar i Christiania -lagnaden hans?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Jens Carl Gabriel Conradson Aars, presteson frå Hafslo i Sogn, var fødd i Hammerfest 21.1.1851 og gifte seg (dato og stad uvisst) med Cecilie Petrine Olsdotter Gløersen frå Bragernes i Drammen, fødd der 19.5.1854. Jens og Cecilie budde først i Skien, men flytte snart til Christiania der Cecilie levde som enkje i 1900.Me kjenner til tre born etter dei:1) Petra Abigael Jensdotter Aars, fødd i Skien 1879.2) Margit Jensdotter Aars, fødd i Skien 1881.3) Lilly Jensdotter Aars, fødd i Christiania 1886.Er det nokon som har høyrt gjete denne huslyden og som kan hjelpa meg med fleire detaljar?Eg takkar hjarteleg på førehand for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Ekteskapet fant sted 06.02.1879, sted se nedenfor. Død (feilaktig) 12.01.1894, sted ikke oppgitt. ( Kilde: Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905, Bind III Del 2, Hefte 1).I 'Studentene fra 1870', 50-års-jubileet er dato for dødsfall satt til 11.01.1896. Om barna står;1. Petra Abigael, født 30.11.1879, gift, 2 døtre, 1 sønn (sønnen død).2. Margit, født 25.05.1881. Gift, 1 sønn.3. Esther Agnes Lily, født 10.06.1886, journalist.(Opplysninger altså fra 1920, hans enke levde ennå).I 25-års-jubileet står det at ekteskapet ble inngått i Christiania (06.02.1879), hvilket også er riktig, Trefoldighetskirken (Trefoldighet Mini III 2 1874-1881 3/4 f.144 no.12). Adresse Holbergs Gd 37.I register til dødsfallsprotokoll står dødsfallet oppgitt til 12.01.1896 - dette kan imidlertid også være dato dødsfallet er meldt.(Skriver mens ting er funnet, derfor litt rotete satt opp)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk, Geir, for nye verdifulle opplysningar om denne huslyden! Kjeldetilfanget ditt for gamle Christiania er tydeleg utan ende...Det ser ut som om du, mellom anna, har tilgjenge til studentbøkene frå Christiania. Kunne du då, ved høve, òg sjekka ut dei to brørne til Jens Aars,* Nils Emil Aars (tema #17665), student i 1876, og* Jacob Jonathan Aars, student i 1867?Eg takkar nok ein gong hjarteleg for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Der fant du to hull jeg har på 1800-tallet. Men hva studerte de, jeg har andre kilder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Du satte forresten et spørsmålstegn utenfor Jacob Jonathan Aars, men årstallet er riktig; han var student i 1867 (som privatist), tok også 2den Examen, døde i 1874.Niels Emil tok kun Artium (1876), var Sec.løytnant i Christiansandske Brigade, flyttet til New Zealand (bosatt der 1892).(Norske Studenter der har absolveret Examen Artium ved Christiania Universitet eller de Artiumsberretigede Skoler v/Cand.mag. P. Botten-Hanse, trykket i Kristiania 1893)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.