Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Yngve Nedrebø

[#17715] Norsk-canadieren Pierre Booze, født ca. 1752

Recommended Posts

Guest Yngve Nedrebø

Kanadiske Louise Gélinas har i 12 år prøvd å finne sin norske stamfar, skipperen Pierre Booze fra 'Throniume', født ca. 1752.Da han giftet seg i Recollets Chapel i Quebec by 18. september 1794 med Angelique Petit (Paiti) oppgav han å være nordmann, 42 år gammel og protestant. Da han døde i L’Ile Verte, St-Germain-de-Rimouski i 1814, ble navnet stavet Pierre Boors. Da han døpte sin eldste sønn 16. juni 1795 er etternavnet stavet 'Bougose'.Vi går ut fra at det er Trondheim som er norsk opphavssted, men har ikke funnet sikker identifikasjon. Kan noen komme opp med forslag til norske navneformer - Peder Børs? Eller enda bedre, er det noen som kjenner denne tidlige norske emigranten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Børs, skriv Nedrebø - men kva då med bygda Børsa i Sør-Trøndelag? Ein Per eller Peder frå Børsa fødd om lag 1752, kanskje??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Jeg må si meg enig med deg Terje. Børsa sokn lå under Byneset prestegjeld på denne tiden.Denne sønnen som Pierre Booze blir far til, får navnet -Pierre-. Da kan det være fristende å tro/anta at farsnavnet til Pierre Boors/Booze er Person/Pederson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg veit ikkje kor ''avanserte'' dei var med omsetjing av namn på 1700-talet, men det franske namnet Pierre er omsett av Sten (eller Stein), so ein skal vel ikkje sjå heilt bort ifrå at denne norske sjømannen kan ha hatt førenamnet Sten?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Dersom denne 'Pierre Booze/Boors' verkeleg var skipper i Trondheim, så er han vel kanskje registrert som med skipperborgarskap/borgarbrev i Trondheim?Ettersom han er fødd kring 1752 og gifter seg i Rimousski i Canada i 1794, så er det vel nærliggjande å tru at han evt. løyser borgarbrev som skipper ein gong i 1780-åra. Og i så fall finst det vel utfyllande personalia på vedkomande i eitt eller anna register/arkiv??Difor, kan hende nokon bør venda seg til Statsarkivet i Trondheim for hjelp -?Mvh., Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.