Jump to content
Arkivverket

[#17719] Kjeld Emil Flood, f. 1853, bankfullmektig/bankrevisor i Drammen - huslyden hans?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Kjeld Emil Jørgenson Flood, fødd i Porsgrunn 13.11.1853, gifte seg i Porsgrunn 26.4.1882 med Petra Caroline Fredrikke Conradsdotter Aars, prestedotter frå Hafslo/Skoger, fødd i Hafslo 7.5.1859. Parfolket busette seg i Drammen, og eg har på FamilySearch funne at Kjeld Flood døydde 2.9.1939, men dødsstaden er ikkje oppgjeven!So vidt eg kan forstå, fekk dei fire born i lag:1) Ragnhild Kjeldsdotter Flood, fødd i Drammen 19.12.1884, gift i Drammen 12.11.1905 med Emil Mathias Mathiasson Brodersen, fødd i Drammen 28.4.1881. Ifølgje FamilySearch døydde han i 1985!?2) Conrad Aars Kjeldson Flood, fødd i Drammen 23.4.1886, gift i Drammen 14.10.1911 med Sigrun Welhaven Axelsdotter Woll, fødd i Drammen 21.10.1889. Ho skal vera avlidi 29.9.1950, uvisst kvar.3) Jørgen Aall Kjeldson Flood, fødd i Drammen 9.6.1887, skal vera avliden 29.12.1956, uvisst kvar.4) Kjeld Aall Kjeldson Flood, f. i Drammen 1894, nemnd i 1900, men elles ukjend.Er det nokon som har vore borti denne huslyden og som kan hjelpa meg med tilleggsopplysningar? Til dømes, vart dei alle buande i Drammen?På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Ragnhild Flood gift 12.11.1910 i Drammen med Emil Mathias Brodersen, født 28.04.1881 i Drammen, sønn av grosserer Nils Edvard Brodersen og Henriette Amalie f. Lorenzen.Barn: Kjell Flood Brodersen 18.08.1911 og Ragnar 08.05.1914, begge født i Drammen.Hun begynte 1891 på Wulfsberg og Bordoes skole hvor hun tok middelskoleeksamen 1901. Artium engelsklinjen Drammen off. høiere Almenskole 1904. Vinteren 1906-07 ved et college i Leicester (England). Senere bosatt i Drammen.Skriver selv i 1929: 'Om mitt liv forøvrig er det lite eller intet å berette. Jeg har ikke utrettet noget av betydning. Politikk har jeg aldri tatt aktiv del i. Det har, efter min mening, altfor mange skyggesider. Jeg er ikke engang blitt en nogenlunde virksom kvinnesakskvinne, bare en ganske alminnelig husmor.'(Studentene fra 1904, Oslo 1929)I 1954 skriver hun at hun fremdeles er husmor uten arbeid eller verv utenfor hjemmet. (Hennes mann levde fremdeles). Hennes største opplevelse var i 1948-49 da hun og mannen besøkte sønnen i Calcutta (Ragner). Besøkte en rekke steder på reisen som tok 6 måneder. Sønnen Kjell ansatt ved A/S Norsk Kabelfabrikk, gift med Ingerid Marie Bjerknes og har 'to småpiker'. Ragnar var direktør for et papirfirma i Gøteborg, gift med en svensk dame og hadde oppholdt seg i det fjerne østen i mange år.(Studentene fra 1904, Oslo 1954)

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Kjeld Aall Flood, gift 1921 med Gunvor Andersen, født 02.12.1898 og datter av kaptein Haavald Andersen og frue i Kristiania. To barn: Anne Elisabeth f. 1923 og Kjeld Emil f.1926. Artium på Drammens Latinskole 1912, toårig avdeling Kristiania Handelsgymnasium 1914, først i bank, bl.a. i Trondhjem, begynte i 1915 i papirindustrien og har vært der siden. 1921-22 Storm & Bull Ltd's papiravdeling i Hamburg, ellers hjemme. Et par perioder forman i Den merkantile Kludd i Oslo. Hobby: Spiller piano.(Studentene fra 1912, Oslo 1937)Han oppgir at faren, Kjeld Emil Flood døde 02.09.1937 og moren 1938 (uten nærmere angivelse). Datteren gift med cand.jur. Arne Nygaard, 3 barn. Sønnen gift med Giuliana Grera, Roma, 2 barn. Var nå disponent.(Studentene fra 1912, Oslo 1962)

Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Jørgen Aall Flood, var utdannet massør fra Dr.Arbos institutt 1933. Han var ingeniør i USA.Conrad Aars Flood ble født 23.4.1886. Han var disponent for A/S Vittingfoss og avsnittssjef i Milorg. Sigrun Welhaven Woll var datter av: Skipsmegler, agent og dampskipsekspeditør i Drammen, Axel Martin Woll, født 2.8.1853, og Anna Rasch Schjelderup Welhaven, født 24.4.1856.Kilder: Norsk slektskalender, bind II, NST, 1951 og Norske Slægter, Haagen Krog Steffens, 1915

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.