Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#17727] Ove Casper Gunnerus Mellbye, f. 1823, stempelpapirforvaltar i Christiania- oppl?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Ove Casper Gunnerus Gulbrandson Mellbye, fødd i Trøgstad 7.11.1823, var son av gardbrukar og lensmann Gulbrand Mellbye og kona Elisabeth Due som visstnok budde på Søre Håkås i Trøgstad. Gulbrand var enkjemann i 1865 og vert då oppgjeven fødd i Trøgstad i 1792, men eg finn han ikkje i 1801.Ove gifte seg første gongen 21.5.1860, uvisst kvar, med Sophie Andreasdotter Egeberg, prestedotter frå Hafslo i Sogn, men fødd i Innvik, Nordfjord 14.10.1834. Ho skal vera avlidi alt 12.7.1861, truleg(?) i Christiania, og Ove gifte seg før 1865 att med ei ny Sophie, fødd i Christiania 1840.Ove var først byråsjef i finansdepartementet og vart sidan statleg stempelpapirforvaltar. So vidt eg forstår, so budde han levetidi ut i Christiania der han må vera avliden før 1900. Andre kona levde framleis som enkje i Christiania i 1900. Ove og andre kona fekk visstnok tre born i lag, medan første ekteskapet med Sophie Egeberg ser ut til å ha vore utan born(?).Er det mogeleg å få greie på litt fleire detaljar om denne huslyden, så som:* Fulle namn på foreldri til Ove og opphavi deira?* Vigselsstaden til Ove og første kona, Sophie Egeberg?* Dato og stad for andre vigsli til Ove Mellbye?* Dato og stad for dødsfallet til Ove Mellbye?* Fleire opplysningar om andre kona Sophie?På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hallo Lars. På FamilySearch IGI finner jeg at Ove Gunnerus Melbye giftet seg i Oslo 21.05.1856 med Sophie Christine Egeberg.Samme sted står det at han var født i Olso 07.11.1823.Jeg kan selvsagt ikke bekrefte om dette er riktig, opplysningene er innsendt av et medlem i LDS med ref. til batch nr. A456854(ekteskapet)Når det gjelder faren Gulbrand kan det kanskje være Gulbrand Aslaksen 9år i 1801 på gården Melbye.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

På FamilySearch Vital records fant jeg dette.Johan Egeberg Ovesen Melbye f. 11.11.1866 og døpt 15.05.1867.Foreldrene var Ove Caspar Gunerus Melbye og Sophie Munch og kirken var Domkirken , Trefoldighet,Oslo.Peter Andreas Munch Ovesen f. 09.09.1870 og døpt 29.10.1870, samme foreldre og sted.Julie Ovesdatter Melbye f. 01.06.1876 og døpt 14.07.1876, samme foreldre og sted. Jeg fant forøvrig ar Gulbrand Aslaksen var døpt 23.12.1792 på Trøgstad , foreldre Aslak Olsen og mari Hansdatter. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Den som leter finner.På FamilySearch IGI fant jeg dette:Ove Caspar Gunerus Melbye gift i Danmark 22.03.1865 med Sophie Munch.Hun var født i Danmark 29.11.1840 og foreldrene hennes var Peter Andreas Munch og Natalie Charlotte Linaae.Opplysningene var innsendt av et medlem av kirken.Peter Andreas var født 15.12.1810 og døde 25.05.1863.Han giftet seg 20.04.1835 med Natalie Charlotte Linaae som var født 05.02.1812 i Danmark. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Her finner du fødsels og dødsoppplysninger vedr. Gulbrand Melbye og hustru.Lenke Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Gulbrand Mellebye giftet seg i Aremark03.09.1818 med Johanne Elisabeth Due.Det var hans andre ekteskap.Johanne var ble døpt 06.03.1800 av foreldre Anders Due og Maren Large.Da er det nok hennes familie du finner her.Lenke Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til deg, Rune, for gode og interessante opplysningar om Mellbye-ætti.Eg har studert opplysningane og finn nokre detaljar som ikkje kan stemma:* Alle tilgjengelege folketeljingar for Christiania (1865, 1875 og 1900) fortel oss at andre kona til Ove Mellbye, Sophie f. Munch, var fødd i Christiania, so eg trur eg vil halda på det...* Enkjefru Nathalie Munch var i 1865 busett i Christiania. Der vert det oppgjeve at ho var fødd i Larvik i 1813, MEN ho hadde òg hjå seg ei dotter Nathalia Munch som var fødd i Danmark i 1838, so huslyden må utan tvil ha butt ei tid i Danmark! Kanskje Peter Andreas Munch var frå Danmark??* Elles stiller eg òg spørsmål ved vigselsåret til Ove Mellbye og Sophie Christine Egeberg! Kanskje finst denne vigsli innført i ei eller anna kyrkjebok i Christiania, 1856 eller 1860?* Og når det gjeld vigselsstaden til Ove Mellbye og Sophie Munch, høyrest det òg lite sannsynleg ut at dei skulle vera gifte i Danmark, når dei båe var busette i Christiania...!?Elles ser det no ut til berre å mangla dødsdatoane (og dødsstadene) til Ove og andre kona Sophie f. Munch...Eg takkar nok ein gong for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hallo igjen Lars.Når det gjelder opplysninger funnet på FamilySearch vil jeg si at det snarer er en regel enn et unntak at opplysningene må sjekkes mot andre mer pålitelige kilder.Men opplysningene kan godt brukes som et grunnlag for videre undersøkelser.Kanskje noen med tilgang til kirkebøkene i Oslo kan be/avkrefte noen av opplysningene.Forøvrig ville det vel ikke være unaturlig om ekteskapet fant sted i Danmark dersom bruden var født der.Jeg følger debatten videre med spenning og interesse. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

'Fru Sofie Kristine Melbye (26) død 12.07.1861, begr. 16.07.1861 i Trefoldighetskirken (Trefoldighet Mini IV 1 1858-1877 3/12 f.67 no.123)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkel Fagerli

Peter Andreas Munch (1810-1863) er identisk med vår kjente historiker, som det finnes tallrike opplysninger om enkelt tilgjengelig. Han er av den kjente Munch-slekten som også er omtalt i større leksikon. Slekten er omtalt i 'Norske Slægter 1915' s. 178-181. Ifølge den boken døde Ove Mellbye i 1894. Hans første ekteskap ble inngått 21. mai 1856, men sted er ikke oppgitt. Andre ekteskap med Sophie Munch ble inngått 22. mars 1865. Dødsdato for Sophie er ikke oppgitt. Antar at en finner nærmere opplysninger i Norsk biografisk leksikon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Ove Mellbye dør 21.03.1894, begr. 28.03.1894, som dødsårsaker er både oppført lungebetennelse og hjertelammelse. Bosted St. Olafs Gade 35. (Trefoldighet Mini IV 3 1885-1896 7/10 f.202 no.32)I dødsfallsprotokollen står det at han etterlater hustru Sofie født Munch og 5 barn, 2 over 25 år, 3 under hvorav yngste er 17 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Og her kan du bl.a. finne opplysninger om hustruen Sophie Munchs dødLenke.Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Andre ekteskap i Vestre Aker på den dato oppgitt av Torkel (22.03.1865). (Mini 2 1855-1877 6/21 f.147 no.13). Adresse Hægdehougen. Frøken Sophie Munch oppgis til å være 24 1/3 år og født i Christiania.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

'Sophie Melbye', bosatt i Camilla Collets v.9, døde på 'Munketoppen' (kan også være Munketappen), Vinderen (Aker dødsfallsprotokoll Hb 0004 no.324/1918). Etterlater 5 barn;1. Statsråd Johan Melbye, Hedemarken 2. Doktor A.M. Melbye, Industrigt. 3. fru Sophie Pihl, enke, Vinderen (skulle anta det var der hun bodde sine siste dager) 4. Julie g.m. bureauchef H. Nissen (Nissen ikke sikker) 5. Johanne g.m. dr. Niels Roede.Eide formue. Overtagelseserkl. Bil. 324/1918.De to første er allerede presentert. Døtrene har jeg ikke sett etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Sophie født 29.11.1840, døpt i Vor Frelser 21.09.1841, adresse Pilestrædet. (Oslo Domkirke Mini 12 1837-1845 5/17 no.228). Hun var hjemmedøpt, dato ikke oppgitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg må berre takka og bukka for mange nye og gode innlegg om dette tema no i kveld. Rune, Geir og Torkel har skaffa fram nesten alt eg treng av opplysningar om denne huslyden. No står det att berre spørsmålet om:* Vigselsstaden for Ove Mellbye og første kona Sophie Christine Egeberg, som må ha funne stad 21.5.1856? Kanskje dei gifte seg på Ås?Elles lurer eg på, kva er ein høveleg yrkestitel for Peter A. Munch? Historikar?Nok ein gong, hjarteleg takk for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Wenche Grove Hervig

Jeg forstår at du nå har fått de opplysningene du trenger. Men vil allikevel vise til boken 'Spredte opptegnelser om familien Mellbye, lensmannsslekten fra Trøgstad', samlet og redigert av Hedevig Poppe Jensen, Drammen 1952. Deichmann skal ha et eksemplar.Sophie Christine Egeberg var pleiedatter hos Johan og Hanna Egeberg. Hun var dessuten Johan Egebergs niese. Da Ove og Sophie giftet seg var Johan Egeberg sorenskriver i Aker. Da giftet de seg vel der? Ekteskapet var barnløst. Sophie Munch var født 29.11. 1840 og døde 20. 5. 1918. Sophies foreldre, professor P.A.Munch og hustru Nathalia Charlotte f. Linaae, bodde i 1840 i Saxlunds gård i Pilestredet 29 (Christiania).Sophie hadde sammen med svigersønnen byråsjef Hartvig Nissen bygget et hus med tre leiligheter. Huset kalte de Munkebakken og det ligger på Vindern. Her bodde en bror av Ove Mellbye, generalløytnant Johan Mellbye til sin død i 1913, og døtrene Sophie Pihl som var enke, og Julie, gift Nissen. (Kilde slektsboken og privat minneskrift utarbeidet av Lennart og Jan E. Mellbye)Hilsen Wenche Grove Hervig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.