Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Stein N. Wisted

[#17766] Besteforeldre til Lyder Sagen, Bergen

Recommended Posts

Guest Stein N. Wisted

Vet noen hvem besteforeldrene til Lyder Sagen var ? Han var født 14.3.1777 og døde 16.6.1850 i Bergen. Hans foreldre var Albert Peter Sagen og Lydia Cathrine Middelthon. De ble gift 10.10.1775 i Bergen, men jeg har ikke funnet dem døpt der. Men hvor var disse fra ? Finnes det en knytning til den øvringe Middelthonfamilien i Bergen ?Hilsen Stein N. Wisted

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Et lite innspill: På Sagen-siden skal det ha vært en navnendring fra Hagen til Sagen: Albert Peterssøn Hagen Dorothea Amalia Holm i Onsdagspr Jul 24 1720 NK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Besteforeldrene til Lyder Sagen må være Henrich Peter Sagen og Maria ? Sagen, hvis man følger denne lille rundturen i DA. I folketellingen 1801 finner vi en søsterdatter boende hos Albert Peter Sagen; [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11301.wc2&variabel=0&postnr=4127&fulle=true&spraak=n>Lenke . Denne Anne Dorthea Hæggen finner vi blandt døpte her: Lenke og hvis hennes mor er søster til Albert har vi vel hans foreldre også her;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Unni Krongård

Hei , det er en gate i Bergen som er oppkallt etter Lyder Sagen. Lyder Sagens gt.5008 er postnr. i postadressebok fra 1992. Det er ant. opplysninger å hente om Lyder Sagen i leksikon Med vennlig hilsen Unni

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Lyder Sagens farsslekt:Dorothea Amalia Holm var enke da hun ble gift med Albert Pettersen Hagen 24. juli 1720. Hun hvar da enke etter Robert Gibson (skifte 21. juni 1719), og hadde barna Henrich, Robert og Margreta med ham.Da det ble skiftet etter Albert Pettershage 17. desember 1740 står det at han var død 11 år tidligere: 'Albert Pettersen Hagen udi Oct. Maaned 1729 paa Skibet Anna Gallej ... ved døden er afgaaen og udi Texel bleven begraven' (Bergen skifteakter 1739-41, fol. 47b). I tillegg til enken nevnes sønnen Henrich, 20 år gammel.I koppskattmanntallet 1743 kalles enken Dorothea Amalia Sal. Peder Hagens. Men da Henrich Peter tok borgerskap i Bergen som parykkmaker 29. januar 1748 kalles han 'Zagen'.I 1767 gir Henrich Petter Sagen en rekke opplysninger om moren i et skjøte: 'Formedelst min Sal. Moder Dorothea Amalia forhen afgl. Albert Petter Sagens Enche mu nyelihg Dødsfald, efter at hun over 40 aar havde levet i en fattig Enchestand, og dertil med udj den i aaret 1756 passerede ulyckelige Ildebrand blev skilt med sit Huus og hiem'.Henrich Peter Sagen døde 3. mai 1778, 58 år gammel. Skifte 19. juni 1778 etter Henrich Peter Sagen, til enken Marie Hilbroe, sønnen Albert Sagen og datteren Dorothea Amalia.(Opplysninger gitt av Egil Iversen, Statsarkivet i Bergen.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Han kalles Albert Pittershagen eller Albert Pitter Hagen i skattemanntallene 1727-30, men det er alle årene hans hustru (enke) som svarer skatten. Jeg trodde ved første øyekast at han kom fra en dorf ved Rostock, men da blir ikke 'Sagen' forklart.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein N. Wisted

Takk for nyttig informasjon. Fremdeles ingen opplysninger om Lydia Cathrine Middelthons avstamming ? Har noen mulighet til å sjekke faddere ved barnas dåp 29.11.1775 (Maria) og 21.3.1777(Lyder), begge i Nykirken.Hilsen Stein N. Wisted

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein N. Wisted

Jeg tror jeg har funnet Lydia Cathrine Middelthons opphav.Jeg kom over en Anne Rosina Olsdtr. Meddelthon, som ble begravet 9.12.1780 DK, som Hans Jørgen Schaars kone. Hun fant jeg videre som datter (dpt 19.1.1748 NK) til knappemaker Ole Sivertsen og Helene Tomasdtr (gift 6.9.1739 DK). Når jeg søkte på flere barn fant jeg Lydia Cathrine dpt 9.5.1745 (NK). Jeg har ikke funnet Lydia Cathrine omtalt som Olsdtr., men med tanke på at søsteren ble kalt Middelthon i 1780, tør jeg vel tro at det er rett. Det var ingen 'kjentfolk' (les Middelthon) blandt fadderene til de to søstrene (Lydia Cathrine og Anne Rosina), så jeg vet ikke hvor de to hadde navnet Middelthon fra.Jeg leter fortsatt.Hilsen Stein N. Wisted

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Lyder Sagens datterdatter Andrea Frederikke Dorthea Eleonora Bøgh,f.1837 gifter seg ifølge FS med Albert Peter Sagen, f.1816.Kjenner noen bakgrunnen til Albert Peter S.?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Din Albert Peter Sagen, f. 1816, må vel den være den samme som sogneprest til Hetland og provst i Stavanger prosti, Albert Peter Sagen, født 2.5.1816, død 3.12.1896 i Bergen, gift 1849 med Benny Tuchsen Mechlenburg, de hadde sønnen overlærer og klassiker Lyder Sagen.Sogneprest Albert Peter Sagen var sønn av forfatter og overlærer ved Bergens Katedralskole, Lyder Sagen (1777-1850) gift 1806 med Anna Marie Hansen (ca 1782 - 1839).Kilde: Bergens Historiske Forenings skrifter nr.42, 1936. A.M.WiesenerStyrmann Robert Gibson ble begravd 16.2.1719 i Nykirken i Bergen. Han var gift med Dorothea Amalie Matzdatter Holm, født ca 1691. De hadde barna: Margareta Gibson, født ca 1715, Henrich Gibson, døpt 29.9.1717 i Nykirken i Bergen, Robert Gibson, døpt 17.5.1719.Kilde: Sollieds kortarkiv på Statsarkivet i Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk Sølvi.Men hvis det er slik, så er Andrea Frederikke Dorthea Eleonora Bøgh gift med sin onkel !!!Er det mulig ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Et slikt ekteskap er mulig etter dagens regler:Ekteskapsloven's '§ 3. Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger. Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken. I forhold til adoptivbarn gjelder forbudet overfor både den opprinnelige slekt og adoptivforeldrene og deres slekt. Er adoptivbarnet blitt adoptert på ny, kan fylkesmannen likevel samtykke i ekteskap mellom adoptivbarnet og en av de opprinnelige adoptivforeldrene eller dennes slektning.'- Og det var også mulig etter datidens lov.Helt uvanlig var det faktisk heller ikke. Jeg kjenner i hvert fall til en liten håndfull med eksempler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Etter noe tid.....Benny Tuchsen Mechlenburg (i 10) var datter av H. G. Mechlenburg, (Henrich Gafiad ?), Fredriksværn. Hun må være bror av Carl Adolph Rothe Mechlenburg, kaptein og kompanisjef, Fredriksværn, g.m. pseud. 'Ivar Ring'.Kjenner noen bakgrunnen til disse Mechlenburgerne ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Har noen Ovenstad tilgjengelig? (finnes ikke på mitt lokale bibliotek); o}

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Hei!Ang. Albert P. Sagen (f. 1816) og hans ekteskap med Benny Tuchsen Mechlenburg.- Når og kvar vart dei gifte?- Kor mange born? Namn?Albert P. Sagen (f. 1816) gifte seg oppatt i 1856 m. Andrea Fredrikke Dorthea Elion Bøgh.*********Lyder Sagen var gift i 1806 m. Anne Marie Hansdtr. (f. ca. 1782, d. 18.3.1839).- Kvar kom ho frå? Namn på foreldra?*********Ref. vedlagte bilde:- Er det nokon som har funne ut noko meir om ytterligere forfedre?

bilete4615.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Søstera til A.P. Sagen var gift med Moritz Hansson Kals, ref. Lenke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

GisleHan giftet seg 22-5-1850 i Kristiansand LenkeGeistlig stat og kalender utgitt 1885: Sagen, Albert Peter f. 1816. Kandidat 1838. Lærer ved realskolen samt bestyrer av et pigeinstitutt i Bergen, 1850 resid. Kap. i Kristiansand, 1870 Sogneprest til Hetland, 1871 Provst i Stavangers Pr. entl. 1881 s. Provst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Mange takk Carsten!I den siste lenka står det følgande om kona til Lyder S., men kven var denne kjøpmannen i København?

bilete4626. sagen.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Bildet kom ikkje med:

bilete4627.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor L. Larsen

En Lyder Sagen skrives det om i en del av 'Oldfruen : interiører og figurer fra det gamle Bergen' av Nordahl Rolfsen, 1919, Kristiania, Aschehoug.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.