Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Joy Sundrum

[#17786] Ole Roll

Recommended Posts

Guest Joy Sundrum

Jeg leter etter min tip-tip-oldefaren Ole Roll fra Nord Trøndelag. Jeg lurer på da han ble født og hvor. Det som jeg vet er: Kona er Berit Oldsdt fra Hedmark. Ingen dato. Først datteren Karen/Caroline ble født 14 jul 1816 på Skolvær, N.T. Faren er Ole Rolo. Andre datteren Gustava født 30 okt 1818. Faren Ole Johansen Rohlien og familien bor på Markedplassen, Levanger, N.T. Sønnen Johan ble født 16 sep 1820. Far Ole Rolo på Skalvær. Karen ble konfirmert i 1832. Faren Ole Rolo på Skaalvær. I 1832 dør Ole Roll/Rolo. Han budde på Skaalvær men død nær Lofoten mens han fisker. 42 år gammel. I 1834 er det et skifte, Ole Johannessen Ralv på Skaalvær, Tjøtta. Når barn ble konfirmert eller gift, er fars navnet alltid Ole Roll. Opplysningen er fra kirkebøker. Det er en gutt som ble født uekte 17 mars 1788. Moren er Kirsten Olsdatter Rolien men faren er Lars Olson Hetloe af Wærdalen/landssoldat. Det er mange som het Ole 1788-1790 men faren er ikke Johan eller gården Rolien er ikke nevnt. Kan noen hjelpe meg å finne ham? Takk Joy (Unnskyld språkfeil!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

ROL er gård(er) på Inderøy (postadr i 1972 var Sakshaug). Om dette kan knyttes mot denne Ole, vet jeg ikke.Rolien er gård ved Levanger.Skålvær er gård, poststed (i 1972), fiskevær mm på Alstahaug i Nordland.Ellers vet jeg om tilfeller der folk fra Rold-øya i Troms ble kalt 'Roll'.Hvorfor tror du at han var fra N-Trøndelag? Etter det du skriver, så er han registrert på Levanger bare en gang, og resten av tida i Nordland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg har Skogn Historie som dekker Rolia (Rolien) ved Levanger fram til 1801, men der er det ingen opplysninger som belyser situasjonen. Det står bare at det i tillegg til eieren var en inderst der som var dreier, jfr folketellingen 1801 Lenke . Det er ei anna bok som dekker tida etter 1801. Der vil det nok stå mere om denne dreieren. Han har jo en sønn Ole på 23 år, men patronymikonet blir ikke riktig.Ellers så kunne jo en sammenslåing av Rolien og Het-lo bli til Rollo, men det blir vel litt for søkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

For ikke å avskrive Rolien før 1801 helt, skal jeg nevne følgende:'Zacharias Olsen i Rolien giftet seg 4. juli 1786 med en enke Anne Joensdtr. Brusveet (hun er gift i Rolien for 3. gang i 1801). Men halvtredje år derefter døde han og blev gravfæstet den 22. februar 1789, 35 år gml. Det er intet skifte efter ham. Samme år den 12. november giftet enken Anna sig med soldat Bertel Jonsen Kjønstad, sønn av Jon Thoresen Sete, og han overtok nu Rolia.'Det kan jo tenkes at Anne Joensdtr hadde med seg til Rolien en sønn Joen/Johan/Johannes fra første ekteskap som ble far til 'din' Ole - bare så det er sagt. Men at Rolien-navnet skulle henge ved lenge etter at de forlot stedet, er vel ikke sannsynlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg kjenner ikke til at det skal være Rolien på Verdal, så når du nevner Kirsten Olsdtr Rolien som eventuell mor, så må jeg også nevne at gården Rolien ved Levanger ble solgt i 1764 til Ole Olsen Gustad. Han var før dette bygselmann på østre Gustad. Han overdrog i 1771 til sin sønn Ole Olsen som døde ganske raskt etter dette 'han har sannsynligvis været gift med en som het Malena Larsdatter, måske en datter av den foran nævnte bøkselmann Lars.' (dette ble mer enn jeg hadde trodd det skulle bli, og det verste er at det er vel få nye opplysninger).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...for orden skyld, så står det ingen ting i Skogn historie (IIA) om eventuelle andre barn som Ole Olsen den eldre og den yngre måtte ha hatt...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Takk så mye Arnstein. Jeg må oversette og tenke på alt som du skrev. Så kan jeg bestemme meg det som jeg skal gjøre neste. Du vet mye om området og jeg er imponert. Takk, Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Har du problemer med norsk (du skrev jo så bra!), så kan du neste gang like gjerne skrive på engelsk, da de fleste her vil kunne svare deg på engelsk.Med hilsen Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

I have found Gustava in Alstahaug in 1865, and I see that she is born in Levanger. You say that they lived at Markedsplassen, Levanger, when she was born. In 1801 I find 'husmænd omkring Levanger plads', and there is one Ole Johannessen, 17 yrs 'ungt mandskab ved soldaterne'. His mother is Marithe Olsdatter, 66 yrs, widow 1. time. She also has one son Lars 35 yrs and a daughter Malena 28, all 3 unmarried. Perhaps this is 'your' Ole, and that he went home for a short periode of time?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...and I have written that Ole Olsen Rolien was married to a Malena Larsdatter - I notice that Marit Olsdatter calls a son Lars and a daughter Malena. Her husband might have been one 'Johan Olsen Rolien', an 'unknown' son of Ole Olsen Rolien and Malena Larsdatter (but who knows).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Familysearch: Karen Olina Olsdt. b. 14/7 1816 Levanger....Gustava Olsdt. b. 30/10 1818 Levanger.... Parents Ole Johansen/Johannesen og Berethe Olsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Takk, Arnstein. Ja, jeg forstå skriftlig norsk men det tar litt lengre en på engelsk og nå det er om slektsforskning, må jeg konsentrerer litt mer. Også trenger jeg å øve så jeg forsetter å skrive på norsk.I kveld kjørte jeg til slektsbiblioteket (Mormon) her for jeg har Skogn filmen der for 1747-1815. Jeg så at Anne Joensdtr ble gift to ganger men jeg hadde ikke tid for å finne den tredje gangen. Je så også barna til Marithe Olsdtr og Johan Larson --Lars f. 11 jan 1766 og Malena f. 3 dec 1773 men jeg kunne ikke finne Ole i 1784 så jeg må lete etter igjen.Jeg merket at det var mange soldat og dragoon som giftet seg ca. 1755-1775 --og mange uekte barn også. Hvorfor var det så mange soldater der? Det er også mange gutter het Ole som har far het Johan/Joen!!! Du skrev 'Men at Rolien-navnet skulle henge ved lenge etter at de forlot steder, er vel ikke sansynlig.' Men han gjorde det. Hva er grunnen at han brukte navnet 'Roll' helt gjennom livet sitt selv om han bodde ikke på Rolien hele tiden? Kanskje er han litt spesiell!Hvis du har en 'lightbulb moment', vær så snill å fortelle meg! Jeg trenger så mye hjelp som jeg kan få! Takk, Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Da kan det kanskje tenkes følgende:Lars Rolien bygslet Rolien fra 1711 til 1764. Da overtok Ole Olsen (Gustad), og han var iflg Skogn historie gift med Malena Larsdatter, som var antatt datter av Lars Rolien (Ole døde forøvrig raskt, og Malena giftet seg på nytt 23. februar 1775 med Carl Petersen Hønemann).Den Johan Larsson som du har funnet gift med Marithe Olsdatter kan ha vært en bror av Malena Larsdatter. Johan hadde barna Lars f 1766, Malena f 1773 og Ole f 1784. Denne siste Ole kan ha vært 'din' Ole Johansen Rolien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Du vil forresten finne denne familien via FamilySearch. Der står bl.a.:Johan Larsen og Marithe Olsdtr gift 07.10.1764 Levanger.Johan Larsen f ca 1724, død før 1810 (at det står at han er født på Stabelsvolden, tror jeg du kan ta med en klype salt, men at ungene er født der kan jo være riktig).Marithe Olsdtr f ca 1744, død 01.05.1810Lars døpt 11.01.1766 Stabelsvolden, LevangerMarithe døpt 14.10.1770 Stabelsvolden, LevangerMalena døpt 11. juli 1773 Stabelsvolden...Berethe døpt 5.6.1775Maren døpt 21. sept 1777Ingeborg døpt 13.10.1792, begravet 25. jan 1810.Jeg vet ikke hvor Stabelsvolden var, men det var vel da sikkert en husmannsplass ved 'Levanger plads' - der de bodde (som nevnt over her et sted). Kanskje var dette et sted der man stablet planker, eller kanskje var plassen oppkalt etter en med etternavnet 'Stabel'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Ole er ikke nevnt i FamilySearch, men det står helt klart i folketellingen 1801 at han var sønn av Marith og med samme patronymikon som sin bror. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...og helt til slutt: Dette er bare løse antakelser i et forsøk på å løse mysteriet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg ser at sønnen Johan i 1865 også skriver seg ROLL. Lenke . Jeg forstår ikke hvordan Rolien er blitt til Roll. Jeg har selv noen aner fra Nordrollnes på Roll-øya ved Harstad, som ble kalt Roll i noen generasjoner. Dessuten er det vel et gammelt slektsnavn (Rold), men at Rolia/Rolien blir til Roll, det forstår jeg ikke. 'Ro' i Rolien kommer av det gamle ordet rå, vrå, krå eller krok, dvs et litt avsidesliggende sted (som i Helgeroa - ved Larvik).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg ser nå at det er riktig som Berit skriver, at den førstefødte Karen eller Karoline også var født på Levanger. Jeg antar at det er henne jeg finner her: LenkeJoy, hvor har du opplysningene fra om at Karen/Caroline var født i Skaalvær? Du har skrevet N.T. bak, dvs N-Trøndelag, men Skålvær er Nordland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Takk Berit og Arnstein. Jeg gjorde en feil da jeg skrev at Karoline ble født i Skaalvær. Det er sikkert at hun var f. i Levanger. Jeg har en kopi av kirkebok-siden men den er så dårlig at jeg ikke kan lese det untatt av navnet hennes og datoen. Unnskyld. Gustava var f. i Levanger også (faren Ole Johansen Rohlien Marketsplass).Jeg tror vi nå vet de som er foreldrene til Ole, Lars, Marithe, Malena, Berethe, Maren og Ingeborg. Men hvordan kan vi knytter den Ole til Ole Roll som er mann til Beret Olsdtr og faren til Karoline, Gustava og Johan? Alltid er det et spørsmål til! Jeg kan ikke dra til Mormon biblioteket i flere dager så jeg ikke kan lete etter mer opplysning. Takk, du er kjempesnill.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Dahlstrøm

'Ole Roll', husmann i Skålvær var ifølge innrullerings manntalet for Tjøtta året 1824, 40 år gammel og født i Inderøy prestegjeld. Min slektning, Nils Ørum Nilsen (f. 1800 i Skålvær) var da oppgitt som dreng hos Ole Roll.10 år senere, 29 oktober 1834 gifter Nils Ørum Nilsen seg med enken etter Ole Roll/Rold, Berte Olsdatter. Alstahaug kirkebok oppgir hennes alder i 1834 til 44 år og farens navn var Ole Olsen, Hedemarken.'Karen Olina Olsd. Skolvær' vart konfirmert i 1832. I Alstahaug kirkebok står det følgende: '16 aar - døpt 1816 i'. (Hvor hun er døpt er utelatt). Foreldre: Ole Rold og Berte Olsd. Skolvær.'Gustava Olsd. Skaalvær', vart konfirmert i 1835. Om henne er det mer utfyllende opplysninger. Ho var døpt 24. januar 1819 i Levanger. Foreldre: 'Ole Rold - Bereth Olsd. nu stedfader (no stefar) Nils Ørum Skaalvær'.'Johan Olaus' var født 16. september 1821 (ikke 1820)i Skålvær. Døpt 25. Oktober 1821 i Tjøtta kirke. Foreldre: 'Ole Roll og Berit Olsd: huusm(ann): Skaalvær'. En av fadderne var den senere stefaren Nils Ørum. Denne 'Johan Rol Olsen' vart 20 oktober 1859 i Alstahaug kirke gift med en annen slektning av meg, min tippoldefars søster Ane Maria Nilsdatter, f. 1836 i Husvær, Alstahaug.Mvh Kurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Ja, takk, Kurt, jeg er enig med deg at Johan var født i 1821. Unnskyld. Hvor finner du opplysningen om 'innrullerings manntalet for Tjøtta året 1824?' Jeg er i USA og jeg tror at jeg kan ikke finne den her. Takk ad du tilsatt den. Så Ole og Nils var kjent med hverandre. Jeg har ikke sett ekteskapet til Ole og Berit men jeg tror det var før 1816 da Karoline var født. Jeg må også finne fødelsregisteret til Ole Johansen Roll. Jeg håper at ekteskap viser mer om Ole og hvor Berit kommer fra i Hedmarken. Vet du hvor kommer hun fra? Jeg må kjøre mannen min til sykehuset i morgen i liten stund men jeg håper jeg har tid å dra til Mormon biblioteket også. Men jeg lurer ennå på om Marithe Olsdtr og Johan Larsen er foreldrene til Ole. Er du sikker? Takk så mye. Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Joy Sundrum

Ole Johansen er i Family Search også. Født 21 Okt. 1784 Stabelsvolden. Jeg skal sjekke det mot/ved/? kirkeboka. FS står også at Marithe og Johan giftet seg 7 okt 1764. Spennende! Joy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Du fikk en utrolig fin opplysning av Kurt; at Ole var født på Innerøya! Da har han nok navnet fra gården Rol (Roel) på Inderøy (jeg har hatt mistanke om det), og da kan du vel også glemme familien Stabelsvolden på Levanger, med mindre du finner at de flyttet til Inderøy, slik at Ole ble født der (at det er feil i FS).Jeg tror jeg ville laget et nytt innlegg, der du har Inderøy med i headingen, og viser til dette innlegget også (nr 17786). Så vidt jeg kan bedømme, må han være født i perioden 1784-90. Jeg finner i grunnen bare en som passer på Inderøy i 1801, det er Ole Johannessen 15 år, mor hans er Olava Pederdtr 44 år enke efter 1. ekteskap, husmandskone m/jord under gården Hustad øster, men om dette har noe med Rol å gjøre, eller om han (Ole) kanskje kom dit seinere, vet jeg ikke. Han kaller ingen av barna Olava, så jeg vet ikke. Familien på Levanger bør vel kanskje ikke avskrives helt, men at Ole var født på Inderøy, tror jeg er ganske så sikkert!Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Du finner vel giftemålet til ovennevnte Olava i VRI. Der står det at Olava Pedersdr og Johannes Olsen giftet seg 28.04.1785 Inderøy. Der står også: 'Additional data in original record'.Det finnes bygdebøker for Inderøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hallvard Bragstad

Olava Pedersdatter var tjener på gården Hustad før hun giftet seg med nest eldste sønnen på Reitan (Vuddu i Inderøy) - Johannes Olsen, f. ca 1759.Johannes var sønn av Ole Rasmussen Reitan (død 1768) og Maren Pedersdatter (f. ca 1735, Sand i Verran). Da Ole Rasmussen Reitan døde, ble enken gift med Ole Toresen (som døde allerede 1773).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.