Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Nedrud

[#17791] Kapteinene Cramer og Kraft

Recommended Posts

Guest Rune Nedrud

I diskusjonstemaet ang. sorenskriver Mouritz Jenssen har det blitt opplyst at to av hans etterkommere er gift med to kapteiner (tilholdende i Gudbrandsdalen?).Er det noen som kjenner til kaptein Johs. Cramer gift med Anne Mouritzdatter og kaptein Christian Kraft gift 1735 med Marthe Karine?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Johannes Cramer er døpt i Domkirken, Christiania 17. mai 1709. Foreldrene var regimentfeltskjær Claus Cramer og Johanna Maria Petersdatter Dau/Daw/Dow. De flyttet til Vang i Hedmark hvor de døde i 1734 og 1736.Foreldrene er mine aner. Jeg har en del opplysninger om disse to og deres barn.Følgene har jeg fra en militær biografi på Riksarkivet:”Kramer (Cramer), Johannes. F. ca. 1709 i Kr.ania. - Kom i tjenesten ca. 1728. - Sersj. ved 1. Opl. nasj. inf.regt. —. Stod der i mars 1739. - Kpt. des armes ved samme regt. - Sek.Int. ved regt.ets M. Hedemarkske komp. 2/8 1743. – Pr.Int. der ved Østerdalske komp. 1/9 1745. - Står ved N. Fronske komp. fra 1/1 1751, men ved Fåbergske komp. fra 21/6 s. å. og så atter ved N. Fronske komp. fra 1/11 756. - Kpt.s kar. 15/9 1756. - Blev kom.dert med den ene batj. til Holsten og døde der i 1758. — Gift med Anne, f. 1701. ”

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Hei KariJeg ville satt stor pris på om du kunne være villig til å dele opplysningene med meg. Gjerne på epost til rune.nedrud@c2i.netMed vennlig hilsen Rune Nedrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Jeg skal sende det jeg har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

I forbindelse med diskusjonen om Mouriz Christensen og hans ekteskap og barn, kan kanskje følgende være av interesse (ref.NST XIV s.3,Gudbrandsdalens skifteprottokoller. Alle skifter under bondestand 1659-1858):'Skifte 5.dec. 1730 på Lie i Østre Gausdal efter mad. Maren Bentsdatter Friis, gift 1. gang med unevnt og 2. gang med Mouritz Christensen. Barn av 1. ekteskap: Kirsten, gift med Jon Olsen Tjerne, Anne, enke etter løitnant (Christian) Nybing, og Boel. Av 2. ekteskap: Martine Gurine, 15 1/2 år. Brutto 1525 rdl., netto 954 rdl.''Skifte 13. nov. 1737 på Holen i Follebu, Ø. Gausdal, efter Mauritz Christensen, gift 1. gang med unævnt kvinde og 2. gang med madame Marthe Aarø. Barn av 1. ekteskap Kirsten, gift med Jon Olsen Tjerne, Anne, gift med Johannes Cramer, og Bodil 30 år. Barn av 2. ekteskap: Marthe Karine(!), gift med kaptein Christian Kraft. Brutto 720 rdl., netto?'Her må det vel foreligge noe feil mht. ekeskapenes nummer og barnas tilhørighet?Videre fra samme kilde, s.7:'Skifte 13. jan. 1774 på Øvre Sylte i Faavang efter fru Marthe Monsdatter Kraft (dvs. Marthe Karine Mourizdatter, fra Holen,Østre Gausdal) Hendes barn med kapein (Christian) Kraft: prem. løitn. Christopher Kraft, sergeant Moritz Kraft, Jens, Bendix, Christen, 20 år, Maren Kraft, enke efter oberførster Hans Berg, Grethe Kraft gift med Lars Eriksen Stav, Marthe 18 1/2 år, og Christian, 16 1/2 år. Enkemanden beholder formuen mot å betale hver søn 300 og hver datter 200 rdl.' Ang. kaptein Christian Kraft: Født ca. 1713, antagelig på Eidsvold, som sønn av Christoffer Jensen Kraft (f.1676 på Eidsvold, død i Ringebu 1754) og hustru Margrethe Fredriksdatter Monrad (f. 1682 i Øyer, d. 1748 i Ringebu).De ble gift ca.1703. Christoffer ble kapellan hos sin far Jens Christoffersen Kraft, (sogneprest i Eidsvold 1674 - 1713)i 1701, og sogneprest i Ringebu 1713. Hans mor var Margrethe Evesdatter Leuthen, d.1701 i Eidsvold. Christian Krafts mor Margrethe Monrad, var datter av Mag. Frederik Monrad, f. 1648, d. 1712, Prost og sogneprest til Øyer og hustru Birgithe Cold.Christian Kraft hadde ihvertfall følgende søsken:- Jens Kraft, f. 8.juni 1703, d. 14.jan. 1741. Sogneprest til Vang i Valdres 1735. G.m.Anne Sophe Jonasdatter Leyrdahl, Lærdal prestegjeld 20.06.1736.Barn- Kaptein Frederik Kraft, skifte 6.mars 1781 i Lesja. G.m. Risse Birgitha Lange. Ingen etterlevende barn.- Susanne Kraft, g. 15.06.1723 med Hr. Hans Berg Barn.- Hans Kraft, døpt 09.11 1719. Død tidlig??- Margrethe Kraft, døpt 03.04.1721 i Ringebu kirke.Gift 06.10. 1739 med Cap. Sigward Christensøn Friis Irgens, senere sogneprest til Ringebu.Barn.I Ringebu stavkirke henger et stort bilde (Epiafium(?)) av sogneprest Christoffer Kraft med familie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Har prøvd å sende deg informasjon om Cramer, men kom ikke frem på oppgitt e-post adresse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Hei KariForsøk på rune.nedrud@canon.noEllers skal det faktisk fungere på rune.nedrud@c2i.net som er min hjemme-epost.mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Om det er noen som sitter på informasjon om Kramer/Cramer før 1700 utover det som har stått her, er jeg svært interessert. Adresse er gkb@c2i.net.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Claus Cramer giftet seg med Johanna Maria Pedersdatter Dau/Daw/Dow/Dou 15. juli 1707 i Domkirken, Christiania. Claus var ikke nevnt i sjeleregistret i 1732. Mulig søster: Else Kramer gifter seg med Jacob Falk i september 1709 i Christiania Domkirke. Jeg finner han ikke blant begravede i Vang, men skiftet ble holdt på Sæli i Vang 8/6 1736. Johannes er kaptein og myndig. Mette er gift med Anders Larsøn og Else er 17 år. Brutto 97-2-4, netto 78-1-4.Johanna Marie er født ca 1689 (alder oppgitt i sjeleregistret i Vang fra 1732), begravet i Vang 19. mars 1734, 45 år gl.I Vang kirkebok finner jeg hennes introduseringer til kirken etter fødselen av hennes to døtre. I 1715 ble ”Claus Cramers skjeriste introduceret ” og i 1719 ble ”Johanna Maria Claus Cramers” introdusert.Hun er kanskje datter av Amtskirurg Peter Dow i Christiania.Skifte sto på Gjæsen i Vang: 14/4 – 1734, Bto 1078 - 2 – 16, Nto 593 – 1- 8, Heri iberegnet Jord: Jefnaker 1 ½ hud m.b. = 310 rdl - Gjæsen 6 lpd. tunge 1 hud m.b. takst 400 rdl. Barn i tillegg til Johannes:Casper Christian Cramer, døpt i Domkirken, Christiania 23. januar 1714. Død før 1732.Mette Marie Cramer, født i 1715, døpt 20. juni i Vang, giftet seg med Anders Larsen, i 1735 (født ca 1711).Else Kirstine Cramer, født i 1718. Ble døpt i Vang ”23 2. Advent Desember 1718” (2. søndag i advent var 4. desember). Johannes hadde en sønn:”Kramer (Cramer), Friderich Chri-stian (eller Christian Friderich). - F. ca. 1741. - Sønn av kpt. Johannes Kramcr. - Uoff. ved 1. Opl. nasj. inf.-regt. fra 1754. - Fenr. ref. ved samme regt. 18/8 1762. - Stod herunder en tid på vartpenger. - Fenr. à la Suite ved 2. Opl. nasj. inf.regt. 3/7 1770. - Virk. sek.Int. ved samme regt.s Eidsvoldske komp. 12/l1 1772. - Pr.--Int. ved samme regt.s Landske komp. 4/3 1773. - Forsatt til 2. Akh. nasj. inf.regt.s Eidsvoldske ekstraord. komp, 18/12 1773. - Kpt.Int. ved samme regt.s Enebakske livkomp. 1l/1 1788, men ved Solørske, da dette blev liv-komp. fra sept. s. a. - Avskjed 30/1 1789. - Gift: Fikk 25/1 1780 ti-latelse til ekteskap med jfr. Anna Christine Wahl, datter av da avdøde Int. Wahl. – ”

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Rune: Jeg fikk ikke e-postadressene dine til å virke av en eller annen merkelig grunn, så nå la jeg inn det jeg hadde her. Min e-post adresse ligger på Digitalpensjonatet.Jeg har ikke funnet mer på Cramer eller Dow, men det gjenstår å finlese kirkebøkene for Domkirken og grave litt i andre kilder. At det var en Else Cramer som ble gift der kan tyde på at også foreldrene bodde i Christiania. Siden en av døtrene til Claus het Else er det rimelig å tro at de var søsken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.