Jump to content
Arkivverket

[#17848] Yrkestittel bergråd


Guest Jon Harald Haug

Recommended Posts

Guest Jan Peter Wiborg

Hei, finner en del om Christian Ancher Collett som hadde denne stillingen. På tysk blir stillingen kalt Bergrat.Det låter litt som en slags rådgiver innenfor Bergdrift...?Stillingen finns både på Røros Kobberværk og i Sølvgruvene på Kongsberg. Det ser ut til å være folk av høyere rang som har denne tittelen.Kanskje 'Mine advisor'...?Jan

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Harald Haug

Takk for gode innspill.Når det gjelder det tyske Bergrat, finner jeg ikke dette ordet i min forholdsvis fyldige 'Deutsches Universal-Wörterbuch' (derimot 65 andre sammensetninger med 'Berg'!), så alminnelig er ordet ikke.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Betegnelsen bergråd var knyttet til bergamtene som både var praktiske og økonomiske styringsorganger for bergverksdriften i Norge og rettsinstanser for bergverkssaker. Overbergamtet fungerte fra 1680-årene som høyesterett for slike saker med berghauptmannen som leder. Opprinnelig var bergråd betegnelse på en del av medlemmene av disse rettsinstansene. Bl.a. het det i instruksen for det nordenfjellske bergamt at kollegiet skulle ledes av den eldste av bergrådene (når berghauptmannen ikke var tilstede). Slik var altså bergrådene en slags dommere, men såvidt jeg har forstått, uten juridisk formalkompetanse. Det var det andre medlemmer av bergamtene som hadde.Det kan vel være riktig å si at bergrådene var i Overbergamtet hva justisrådene var i Høyesterett. Justisrådstittelen ble etter hvert (kanskje fordi Kongen stadig var i pengenød?) gjort om til en slags ærestittel. Justisrådene ble etter hvert bare innkalt til møtene i Høyesterett ved høytidelige anledninger. En tilsvarende utvikling ser det ut til at det var for tittelen som bergråd, men det gikk kanskje ikke fullt så langt. I alle fall vil man finne bergråder i originalkildene fra 1700-tallet som sjelden eller aldri var med på møtene i bergamtene. Det kunne nettopp være en bergverkseiere, pensjonerte verksdirektører og andre med en viss sosial status.

Link to post
Share on other sites
  • 5 years later...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.