Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Mathisen

[#17883] Karl Magnus Andersen og Inger Marie Sjulsdatter, Botne: når døde de?

Recommended Posts

Guest Hans Mathisen

Min oldemor Inger Marie Sjulsdatter, født i Hem sogn i Lardal 1839, flyttet til Botne i 1862 og giftet seg der i 1863 med Olaus Larsen Lie og fikk sønnen Lars Martin med ham i samme året. Olaus døde imidlertid allerede høsten 1864. Inger Marie ble boende i Botne og fikk i 1866 en sønn utenfor ekteskap - min morfar, Ole Søverin Olsen -med veiarbeider Ole Christensen fra Holmene i Modum. Ole Søverin ble døpt i Botne 17.06.1866. Senere fikk Inger Marie fire sønner til med en svensk innvandrer, Karl Magnus Andersson, født 1828 i Ärtemark i Sverige. Han giftet hun seg med i Botne i 1872, da deres annen sønn var underveis. Disse 4 sønnene var Karl Johan, f. 1869, August, f. 1872, Jørgen, f. 1875, og Lars, f. 1878, alle døpt i Botne. Karl Johan ble født på Grønnmark, de andre 3 på Hillestad-eie.Mitt spørsmål gjelder Inger Maries og Karl Magnus's dødsdatoer/begravelser. Muligens døde Inger Marie før 1889, men dette har jeg intet håndfast belegg for. Har ikke funnet noen av de to i folketellingen for Botne for 1900. Er det noen der ute med lett tilgang til kirkebok for Botne som kunne tenke seg å se etter disse begravelsene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Hagen

I KLOK for Botne 1861-1886 finner jeg død 14.feb.1880, begr. 21.feb. 1880 Inger Marie Sjulsdatter, oppholdssted Hillestadeie. Mandens navn: Sagarbeider Carl Magnus Andersen. Hennes fødested oppgis til å være Hemb i Laurdal. Læge tilkalt? Ja. Det er det som står om henne. Jeg kan imidlertid ikke finne Carl Magnus død der. Kanskje har han flyttet fra bygda? Jeg skal se etter i utflyttede fra sognet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Tusen takk, Inger! Det var av flere grunner interessant å få vite at Inger Marie døde såvidt tidlig. Hun ble altså bare vel 40 år. Da satt hennes mann igjen alene med ansvaret for 4 eller 5 smågutter der den yngste bare var 2 år. (Skjønt kanskje var noen av dem døde som små? Se det vet jeg jo heller ikke sikker beskjed om - ).Takk også for at du vil se om Carl Magnus kan være registrert som utflyttet fra Botne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Et lite tillegg, Inger, om du orker:Jeg kjenner til at Inger Maries uekte sønn Ole Søverin, f. 1866, og 2 av de 4 sønnene hun fikk med svenske Carl Magnus, vokste opp og giftet seg. Det gjelder Karl Johan, f. 1869, og Jørgen, f. 1875. Derimot kan jeg ikke finne hverken August, f. 1872, eller Lars, f. 1878, i folketellingen 1900 (landsomfattende søk). Så kanskje er disse 2 døde som små/unge i Botne?Dersom Carl Magnus virkelig flyttet fra Botne, så ble iallfall sønnen Jørgen boende i Botne/Holmestrand som voksen. Han har stor etterslekt der og noe spredt omkring. Han beholdt også kontakten med sin halvbror, min morfar, Ole Søverin. (Jeg traff ham faktisk selv såvidt). Så kanskje ble Carl Magnus også boende i Botne? Eller han kan naturligvis tenkes å ha 'satt bort' de morløse guttene og reist vekk.Skulle du finne at August og/eller Lars ble begravet i Botne før 1900, ville det interessere meg og flere andre å høre om det!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Nok et tillegg: Jeg beklager at jeg rent hadde glemt at jeg for noen år siden fant konfirmasjonene til både August og Lars! De ble konfirmert i Botne henholdsvis 14.10.1888 og 01.10.1893. Så når jeg ikke finner dem i FT 1900, så må de enten være døde etter disse datoene, men før 1900, eller de kan ha flyttet, eventuelt 'falt utenfor' tellingen. Midlertidig fraværende, som f.eks. sjømenn, skulle vel telles på hjemstedet, men jeg har sett eksempler på at de ikke er kommet med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hvis du går inn på 'Daværende område' og jobber deg innover, så vil du finne skibslistene for 1900 tellingen. Jeg fant noen av mine der. De kom ikke frem på tellingslistene der de bodde. Skibsførerne førte lister som ble levert i nærmeste ambassade/konsulat.Paul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Jeg takker deg, Paul, for tipset. Jeg har nå prøvd denne muligheten, men dessverre uten å finne noen av min oldemor Inger Marie Sjulsdatters sønner. Jeg lette også etter hennes eldre bror, Mathis Sjulsen (se debatt nr. 5532), men heller ikke han klarte jeg å finne, dessverre.Idag har jeg bestilt kirkebøker for Botne (og Slagen vedr. debatt 5532) ved biblioteket her i Porsgrunn, så får vi se - - . Har nok sett på disse kirkebøkene før, men jeg kan jo ha oversett noe.Men igjen: takk for ditt bidrag!MVH Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Hagen

Hallo Hans Har kikket gjennom kirkebøker for å se om Lars og/eller August døde før 1900, men fant dem ikke. Har kirkebøker for det aktuelle tidsrommet, men der står det ikke utflyttede. Har bare utflyttede for 1903 og framover. Men, i folketelling for Kristiania for 1900 har jeg funnet Lars Karlsen med kone. Han er født 1878 i Holmestrand. Tror du det kan være den rette? Hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei Hans.Det er en ting som undrer meg litt. I den transkriberte utgaven av fødte Botne som jeg holder på med (har ikke sjekket orginalen) står Inger Marie tre ganger omtalt som Syvertsdtr. 17/6 1866 står hun omtalt som enke -- Sjursdtr. 20/7 1869 står hun også omtalt som Sjursdtr, og fremdeles enke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Til Inger: Ja, det er godt mulig at Lars Karlsen i Oslo 1900 kan være Inger Maries yngste sønn. Sikre kan vi antagelig ikke være før vi eventuelt finner hans vielse. Den skjedde kanskje i Oslo, kanskje ikke. Men at en som var født og døpt i Botne, oppgir Holmestrand som sitt fødested når han bor i Oslo, er slett ikke usannsynlig. Holmestrand var et kjent sted, Botne kanskje ikke. Og fødselsåret stemmer jo. På den annen side er både Lars og Karl svært vanlige navn.Til Paul: Navnene Sjul, Sjur og også Sivert ser ut til å bli brukt om hverandre, som om det skulle dreie seg om samme navn. Jeg har sett flere eksempler på det, bl.a. blant min kones aner, i Trøndelag, men også ellers. Så det er nok hele tiden min oldemor du støter på som Sivertsdtr. eller Sjursdtr.Takk til dere begge for at dere engasjerer dere i denne debatten. Jeg trenger all den hjelp jeg kan få!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Litt mer om hva jeg vet og ikke vet om oldemor Inger Maries 6 sønner:1. Lars Martin Olsen/Olausen, f. 1863 i hennes ekteskap med Olaus Larsen Lie: konfirmert 1879 i Botne, men ikke funnet ham i FT 1900. Død før 1900?2. Ole Søverin Olsen, f. 1866 utenfor ekteskap, far Ole Christensen fra Holmene i Modum. Ole er min morfar og hans videre skjebne samt hans hele etterslekt er godt klarlagt.3. Karl Johan Karlsen, f. utenfor ekteskap 1869, far Inger Maries senere ektemann Karl Magnus Andersson. Karl Johan var sjømann. Han ble gift i Sandar 1907, emigrerte - uten kona, ser det ut til - i 1909. Videre skjebne ukjent.4. August Karlsen, f. 1872, i Inger Maries ekteskap med Karl Magnus. Konfirmert i Botne 1888, ikke funnet i FT 1900. I 1891 emigerer en August Karlson, Arb., 19 år, hjemsted Dalsland, til Amerika med skipet Montebello fra Christiania 10.04. Kan dette tenkes å være Inger Maries sønn, som isåfall må ha flyttet fra Botne til Dalsland, der hans far Karl Magnus kom fra? Da må vi vel også tenke oss at Karl Magnus selv har flyttet hjem til Dalsland (der han hadde flere døtre fra sitt tidligere ekteskap, døtre som han forlot da han, som enkemann, meldte flytting til Botne i 1872. Han reiste nok flere år før). Er det for villt å tenke seg at han, etter at Inger Marie døde i 1880, tok August på 8 år med seg tilbake til Dalsland, men etterlot i Botne den eldste, Karl Johan, 11 år, og de to minste, Jørgen, 5 år, og Lars, 2 år? Siden utflyttede fra Botne synes dårlig eller slett ikke registrert i kirkeboken, finns det kanskje muligheter til å finne deres eventuelle innflytting til Dalsland en gang ca 1880 eller kanskje noe senere? Og har svenskene registrert sine emigranter (selv om de reiste via norsk havn)?5. Jørgen Karlsen, f. 1875 i Inger Maries ekteskap med Karl Magnus, konfirmert i Botne 1889, gift samme sted 1899. Ble boende i Botne/Holmestrand-området og har en stor og kjent etterslekt. Jeg vet dog ikke når han døde.6. Lars Karlsen, f. 1878 i Inger Maries ekteskap med Karl Magnus, konfirmert i Botne 1893, ikke funnet i Botne i FT 1900, men bor kanskje da som gift mann i Oslo, på adressen Verks Gade 32 (Se innlegg 8 og 10 ovenfor). Kan noen fortelle meg hvor i Oslo (Christiania) Verks Gade lå og hvilket kirkesogn som er mest aktuelt for folk som bodde der? Han kan jo ha giftet seg i Oslo, men kanskje skjedde det i Fredrikstad, siden hans kone oppgis å være født der.Som man ser er det mange løse ender her og følgelig fortsatt mye spennende å søke etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Hagen

Hallo Hans Vedrørende Lars Karlsen som bodde i Verks Gade: I følge 'Kredsindeling med alfabetisk gatefortegnelse', så sorterer Verks Gade 32 under Petrus Nordre Krets' menighet. Om han ikke giftet seg i den menigheten, så kanskje de fikk barn som ble døpt der? Hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Hallo Inger!Tusen takk for at du fortsatt viser interesse for mine spørsmål. Ja, det viser seg at menigheten Verks Gade tilhørte het Petrus, men Oslo Byarkiv har nå opplyst at navnet fra 1880 er Sofienberg. Så det blir å lete i kirkeboka derfra etter eventuelle barn av Lars ved mitt neste besøk på Riksarkivet. Men jeg trenger nok også nærmere bekreftelse på at dette virkelig er yngste sønn av min oldemor, Inger Marie Sjulsdatter. Så jeg håper jo også å finne vielsen, kanskje i Sofienberg, kanskje i Fredrikstad?Håper fortsatt å ha deg med i dette søket!Vennlig hilsen Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei igjen! Jeg har selv vokst opp i området. Det er helt riktig at menigheten heter Sofienberg. Kirken heter Petrus, og ligger bare 200-300 meter fra Verksgaten, inntil Sofienbergparken. Paul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Siste nye funn i denne saken kan kanskje interessere dem som har vært så vennlige å hjelpe til her i tidligere innlegg: Jeg har nemlig funnet Lars Karlsens vielse til Magdalene Jensen i kirkeboken for Petrus/Sofienberg menighet. De ble viet den 10. februar 1900. At det virkelig er den rette Lars Karlsen som vies fremgår klart av det som oppgis i kirkebokens innførsel: hans fødselsår (1878), fødested (Botne), hans fars navn (Karl Andersen) og hans konfirmasjonsdato (01.10.1893). Alt stemmer med hva jeg tidligere har funnet om ham i kirkebok for Botne.Jeg har også lett etter eventuelle barnedåper for dette paret i kirkeboken for Petrus/Sofienberg, men hittil uten å finne noen. Jeg har rukket gjennom årene fra og med 1900 til og med 1903. Enten fikk de ingen barn, eller paret kan ha flyttet til et annet kirkesogn. Hvorvidt utflyttede ble registrert i kirkeboken for Petrus/Sofienberg vet jeg enda ikke. Noen andre som kanskje vet det?Det synes å fremgå av vielsesinnførselen at Magdalene var metodist. Metodister er vel en sort dissentere? Kirkeboken har endel dåpsinnførsler under 'Dissentere', men heller ikke der fant jeg at Lars og Magdalene døpte noen barn i de første årene etter 1900.Det er vel kanskje bare å håpe at paret dukker opp noen gang under noen slags 'strays' eller ved en eller annen granskers tilfeldige funn? Men uansett: håpet lever!Godt nytt år til alle kjente og ukjente venner her i debattforumet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Jeg tillater meg å løfte denne saken frem enda en gang: Jeg mener nå å ha funnet Magdalene Jensens foreldre (Magdalene som giftet seg med Lars Karlsen i Petrus menighet i februar 1900): Hun ble født på Onsøy i Østfold 1870 og var datter av Jens Johan Johansen, født i Tønsberg ca 1835, og hustru Elise Marie Mathisdatter, født på Buerstad på Nøtterøy 1830.Denne Jens Johan Johansen kalles også Kelpin. Er dette muligens et slektsnavn, eller kan det dreie seg om et gårdsnavn/stedsnavn?Siden jeg ikke finner at Magdalene og Lars døper noen barn i Petrus menighet i de nærmeste årene etter 1900, kan de jo ha flyttet. Og jeg har tenkt meg at dersom de flyttet ut av Kristiania, så dro de kanskje til Onsøy eller Nøtterøy/Tønsberg, der de hadde sine røtter? Finns det noen som har grei tilgang til kirkebøkene fra noen av disse stedene for de nærmeste årene etter 1900 som kunne se om dette paret har noen barn til dåpen der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.