Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torgeir Kvalvaag

[#18016] Ole Hansen Stie el. Stig, Aker

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Ole Hansen skal være født i 1772, trolig på Stie eller Stig som det skrives i dag.Mens jeg i oversikten over konfirmerte i Aker 1761-1805 (takk til Robert Chr. H. Skogly), finner flere som trolig er hans søsken, er det bare én med navnet Ole Hansen som er i nærheten av 'min' mann. Denne oppgis å være bosatt på Stovner, altså nabogarden.Er det mulig fra annet hold å få bekreftet at 1) Ole Hansen var født på Stig, og 2) at det er han som hos Skogly er oppgitt å være bosatt på Stovner.I samme slengen hadde det også vært fint å fått bekreftet at de som hos Skogly heter Stie/Stig, faktisk er Ole Hansens søsken.Gardshistoria for Stig er litt diffus på denne tiden, men etter først å ha vært gift med ei gammel enke, får Ole seg ei yngre kone og de etterlater seg etterkommere som har bodd på garden helt fram til i dag (fordelt på flere generasjoner.....)Torgeir Kvalvaag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Nå har jeg gått igjennom garder og husmannsplasser i Aker under http://www.ager.no/Jeg finner Ulsholt, men ikke Stie. Derimot oppgis det en husmannsplass under Ulsholt som heter Sild. Det kan da ikke være samme som Stie?At gardshistoria var litt diffus, var jeg altså klar over. Men at Stie/Stig ikke finnes, gir heller ikke noen mening.Det er sikkert en plausibel forklaring på dette, men hva er den i tilfelle?Torgeir Kvalvaag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

For å sparke litt liv i dette innlegget, prøver jeg på denne måten:Var Ole Hansen Stig (1772-ca. 1834)født på Stie/Stig eller var han inngiftet på garden?I sitt første ekteskap var han nemlig gift med enka Mari Jensdatter som var nærmere 30 år eldre. Ønsket om å få fotfeste på en gard var vel normalt eneste grunnen til å gifte seg med en kvinne så mye eldre?På den annen side finnes det altså (1) og (2) spor som tyder på at Ole Hansen kan ha vært fra Stig. I så fall, hvorfor skulle han ha giftet seg med ei som var for gammel til å 'føre slekta videre?'Hilsen Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Først: jeg har få eller ingen opplysninger om Sti/Stig. Jeg har - litt tilfeldig - foreløpig ikke medtatt Stig blant mine registreringsenheter på 'Ager'. (Les mer om prosjektbeskrivelse, avgrensninger osv. her: http://www.ager.no/prosjektbeskrivelse.htm). Dette kommer imidlertid senere.Stig var ødegård under Ulsholt (gnr. 105), men er ikke nevnt i husmannsplassoversikten fra 1771. Til Ulsholt hørte også 'eiendommen Sild', som er registreringsenhet hos meg. Sild/Sill ble nevnt allerede på 1300-tallet, men gikk senere opp i Ulsholt og nabogården Haugen (gnr. 103/104). Jeg nevner Stig i sammenhengen, da jeg tror det /kan/ foreligge forvekslinger mellom gårdene/eiendommene/plassene under Ulsholt. Gården hadde neppe bare én plass/underbruk i 1771.Det stemmer at Ole Hansen ble f. på Stig i 1772. Hele innføringen lyder:'d. 15. [Novbr: 1772.] Ole. f: Hans Larsen og Anne Jacobsdr fra Stie. F: Kirsti Jacobsdr, Kirsti Sørensdr, Ragnil Poulsdr, Peder Sørensen, Ole Pedersen'Kilde: Aker kirkeb. # 9, fol. 71v (70b).Mvh. Robert Chr. H. Skogly; rc@ager.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.