Jump to content
Arkivverket

[#18056] Oluf Gunerius Øveraas, skipsførar i Kristiansund, f. 1842 - huslyden hans?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Oluf Gunerius Øveraas, fødd i Kristiansund 1842, er nemnd styrmann ved FT 1865. Då budde han i Kristiansund i lag med mor si, enkja Gjertrud Øveraas, fødd i Holmestrand 1810.Oluf Gunerius Øveraas gifte seg, dato og stad ukjende, men rimelegvis kring 1870(?), med:Bertha Oline Pedersdotter Steen, haugianar, fødd i Luster i Sogn 27.10.1847.I 1900 bur Bertha Øveraas i Kristiansund, gift, men åleine. I 1933 vert det sagt at Bertha var død, men ho let etter seg fem born. Dei er ikkje namngjevne, men FT 1900 nemner to av dei:* Olaf Øveraas, fødd i Kristiansund 1881* Anna Øveraas, fødd i Kristiansund 1886Eg er interessert i fleire opplysningar om både foreldri Oluf og Bertha og om dei fem borni deira. Er det nokon som kjenner til denne ætti eller som elles kan hjelpa meg?Eg takkar på førehand so mykje for alle gode tips og lever i voni...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Nok ein gong takk til deg, Rune, for gode opplysningar. Eg veit ikkje kvifor eg ikkje fann Oluf Øveraas i 1900-teljingi; kanskje eg stava namnet med aa istaden for å.Elles vonar eg at fleire detaljar vil dukka opp frå Kristiansund...Nok ein gong hjarteleg takk for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Detaljene fra Kristiansund kommer her:I FT1885 bor Øveraas på Innlandet i m.nr. 319 i 2, etasje. Ingen bodde i første. Oluf Øveraas, 1841, Christiansund, Damskipsfører paa Søreise; Berte Øveraas, 1847, Haslo Sogn, Hustru; Hans Øveraas, 1873, Barn; Gjertrud Øveraas, 1875, Barn; Peder Øveraas, 1878, Barn; Olaf Øveraas, 1881, Barn; Alfred Øveraas, 1883, Barn; Anna Rognes, 1853, Smølen, Kjenestepige.I Kristiansunds historie bind 5, side 74 ”Byens største fartøy var en tid jerndamperen Bankchef Fasting som kaptein Øveraas hadde fått kjøpt inn fra England etter at Toldinspektør Thue i 1896 forliste i Rigabukta. Den målte 933 n.t., gikk i vanlig tramp-fart, og ble bestyrt av dampskipsekspeditør Gunnar Gravem. . . . I 1899 ble det nevnte skipet solgt utenbys for 225 000 kr.I E. Thurn Christensens samlinger (om den kan du lese her [url="http://www.kristiansund.folkebibl.no/lokalavd/thurn-christensenA.htm>Lenke ) står det om matrikkel nummer 319, ikke kildehenvisninger men vel hentet fra pantebøkene: Pakkhuset oprindelig bygget ca (tomt felt): Vånegården opført 1848 av Aslak Øveraas. 23/10 1844 Skjøte fra William Knudtzon til Ole Rognskoug. 26/6 1848 Skjøte fra Ole Rognskoug til baker Aslak Øveraas. 8/9 1856 Skjøte fra Aslak Øveraas’ bo til Samuel Martinus Larsen 5/7 1859 Skjøte til smed Nils G. Øveraas. 20/6 1869 Skjøte fra Nils G. Øveraas’ enke til Kaptein Oluf G. Øveraas.I ETC’ oversikt over Kristiansundsfamilier står følgende: (+=død og x=gift) Gunder Øveraas B1. Øveraas, Aslak Gundersen f. 1816 Nesset, Baker Eier av m.no. 319, Sjursvikveien 26/6 1848 x (tomt) B2. Niels Gundersen Øveraas, Smed x1 Gertrud f. 1810 Holmestrand x2 Elisabeth Marie Denstad f. 17/15 1813 (enke etter Thomas Marcelius som døde 1852) (her har tydeligvis ETC gjort en feil og plassert Gjertrud som hustru til Niels i stedet for til broren Aslak) B1C1: Oluf Gunerius Øveraas f. 1841 Kr.sund. Skipskaptein, sk. ”General Prim” 1871-1873, Fører av gal. ”Goggen” 1874-1875, brigg ”Victoria” 1875-1877 og 1879-1883, sk. ”General Prim” 1877-1879, dampskipet ”Toldinspektør Thue” 1883-1891, ”Bankchef Fasting” 1891-1899. Eier av m.no. 319, Sjursvikveien 20/6 1869 x Bertha f. 1847, Sogn B1C1D1. Hans Jonassen Øveraas f. 1873 Kr.sund +/9 1943 Seattle. Skipskaptein x Edel Engvig f. 1880 Kr.sund +8/9 1950 Winslow, Washington D2. Gjertrud Amalie Øveraas f. 1875 Kr.sund x Willads Bothner f. 1873 Kr.sund +1943 Argentina D3. Peder S. Øveraas f. 1877 Kr.sund D4. Olaf B. Øveraas f. 1887 Kr.sund D5. Alfred Øveraas f. 1883 +5/2 1943 Oslo. Megler. x Eli Wikingstad D6. Anna Øveraas f. 1886 x Johan Osvald Engvig f. 1873. Fotograf B1C2. Anna Gjertine Øveraas f. 2/7 1849 Kr.sund + 22/3 1930 Kr.sund x 12/12 1875 Oluf Magnus Denstad f. 6/9 1848 +6/6 1924. SkipskapteinD6 som giftet seg med fotograf Engvig har etterkommere i Kristiansund i dag. De driver fortsatt som fotografer. Hvis du vil sjekke båtene til Øveraas kan du sende en epost til Nordmøre Museum og be dem slå opp i skipperdatabasen sin. Den er en oversikt over båter med deres skippere og redere hjemmehørende i Kristiansund fram til 1940. Se

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk, Tore og Tor, for eit kjempeflott bidrag med ein lang rad interessante detaljar om Oluf og Bertha Øveraas og huslyden deira. Eg må ha litt tid til å ''fordøya'' det heile, men det ser ut til at det meste av kva eg treng å vita om denne huslyden, er medkomme.So vidt eg kan sjå, manglar eg no berre dødsdatoane (og dødsstadane) til Oluf og Bertha Øveraas, og so spørs det om fleire detaljar kan vera tilgjengelege om borni til Oluf og Bertha og ektemakane deira?Nok ein gong ein stor takk for framifrå hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.