Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eide

[#18079] Otte Hansen Rafn/Ravn, sogneprest til Jostedal

Recommended Posts

Guest Inger Eide

Otte Hansen Rafn/Ravn sogneprest 1635-1652 til Jostedal, Sogn.Har noen opplysninger om denne personen, hvem han var gift med og barna (ett av dem skal hete Lage)?Vennlig hilsen Inger Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei. Nei, siden kjenner jeg ikke.Er jeg helt i ørska for jeg ser ikke sammenhengen? Eller er det på tide å ta en pause fra PCen. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei Odd. Ja, dette ser mer forståelig ut - jeg var altså ikke helt utenfor. Det ser interessant ut og kanskje finner jeg noen gullkorn for det ser ut til at dette er dagen da jeg får napp. Tusen takk. Jeg ser på sidene i morgen - gleder meg. Hilsen Inger Eide.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

I Luster bygdebok bind V står det under br. 1 Jostedal Prestegård, s. 326:Otto Hansson Ravn (1607-52) var sogneprest og gift (ca. 1635) med Anna Christensdtr. De kom antagelig begge fra Danmark. De fikk tre barn: Hans f. 1635, Lage f. 1638 og Sofia f. 1644. Hans var gårdbruker på Myklemyr nedre, Lage var gårdbruker på Venjum i Hafslo og Sofia var først gift med Sjur Olsson på Yttri i Luster og deretter med sogneprest Henrik Henriksson Nitter i Jostedal.Elin Galtung Lihaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Takk til dere alle for fine opplysninger. Lage skal være en av mine aner og det er morsomt å se at han har en søster med navnet Sofia. Det kan tyde på en mormor eller farmor Sofia lenger bak i tid. Dette navnet forklarer også hyppig bruk av Sophia/Sofia i generasjonene etter Lage. Navnet Lage ble ikke ført videre. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

En del etterkommere etter Lages bror Hans Ottoson Rafn finner du her: http://home.no.net/jaroli/196.html (klikk på hans sønn Tøger under 'Links' og videre på hans barn etc.)Elin Galtung Lihaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei alle og til deg Elin spesielt-tusen takk. Jeg tar i mot alt som måtte komme av opplysninger med stor takknemmelighet. Selv om jeg gjerne kunne tenke meg å gå videre med flere spørsmål,så lar jeg det være - for en plass må grensen gå - temker jeg.Er ikke grådighet en av dødssyndene? Kanskje gjelder det ikke innenfor slektssøk. Når jeg har funnet en ane i direkte linje, er jeg like interessert i søsken, deres ektefeller og barn. Jeg prøver å samle så mye som mulig. Jeg får så flott hjelp på dette forum av så mange gode hjelpere at jeg blir rent flau. Jeg håper bare at jeg selv kan bli til noe mer hjelp for andre etter hvert som jeg samler kunnskap. Det er også et mål når jeg driver med dette. Vennlig hilsen Inger Eide.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Inger, eg leser med stor interesse (innlegg #7) at ''Lage skal være en av mine aner'', og samstundes nemner du at namnet Sophia vert hyppig nytta mellom etterkomarane.Lage Otteson på Venjum i Hafslo (1638-1691) hadde tre søner, Peder, Mikkel og Otto. Mikkel døydde barnlaus i 1719, og då var Peder avliden, utan å etterlata seg born. Berre broren Otto Lageson var att. Otto var gift to gonger, men fekk berre to søner, Lage og Anders. Lage var barnlaus, og Anders fekk berre ein son, Ole Andersson Nygaard (1752-1836). Denne Ole var gift og fekk elleve born, men ingen Sophia!!Utifrå desse opplysningane ville det vera svært interessant å høyra korleis ættelinja di går attende til Lage Otteson på Venjum...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei Lars. Ta en titt på nedstående lenke.Jeg er svært interessert i å finne ut om dette er riktig.På grunn av usikkerhet sier jeg også 'skal være min ane'. Vi har jo ikke konjunktiv i norsk, så da blir et hypotetisk tilfelle uttrykt slik. I Astafjord bygdebok har jeg en Otte Jonassen ( 1677-1764) gift med Ingeborg Yttergård. Deres datter som er min ane heter Sophia Ottesdatter og hennes datterdatter heter Anna Sophia og hennes datterdatterdatter igjen Ingeborg Anna Sophia.Her er lenken. http://www.nose.dk/Norge/otte.html Jeg har god erfaring med S.Ellefsens arbeid. Men jeg er alltid interessert i innspill og derfor er dette forum så fint. Jeg er ikke helt sikker på linjene i det som S.E.skriver i innledningen. Hva mener du er galt her? Spent på svar. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Fleire personar har opp gjennom åri ''lansert'' denne teorien om ættesamband mellom Otto Jonasson og sokneprest Otto Hansson Rafn i Jostedalen, men det har aldri vore mogeleg å prova samanhangen!Heilt sikkert er det at Lage Otteson på Venjum IKKJE kan vera bestefar til Otto Jonasson (jamfør opplysningane mine i førre innlegget). Derimot er det mogeleg at soknepresten KAN ha hatt fleire born som me ikkje kjenner til, som til dømes ei dotter som i neste omgong vart mor til Otto Jonasson(?), men det var fleire ætter i Sogn som nytta Otto som førenamn, og so vidt eg kan hugsa, har det aldri vore snakk om at etterkomarar etter Otto Jonasson nokon gong nytta Rafn som ættenamn!? So kvifor denne teorien??So, førebels lyt eg nok skuffa deg, Inger, men kanskje andre lesarar har funne nye opplysningar om ætti?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei Lars. Jeg er ikke skuffet, bare nysgjerrig. For det er vel nettopp slike vanskeligheter man kan finne ut av på nettet. Før satt jo hver med sine funderinger, men her luftes de i full åpenhet og det er fint.Enkelte saker kommer man ikke til bunns i og derfor blir de stående med spørsmålstegn. Jeg har pløyd gjennom bygdebøker nordpå og Otte er ikke et navn man ser ofte i Nord-Norge. Man kan vel anta at han er innvandret og så får anene hans være en luftig teori inntil videre.Man skal ha ordentlig grunnlagsmateriale for å føle at funnene er riktige så langt tilbake i tid. PS. Jeg finner ikke bildet av Antonette. Har jaktet på det i kommunen med null resultat. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.