Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kari Thingvold

[#18091] Bruk av navn

Recommended Posts

Guest Kari Thingvold

I Enebakk ble Helge og Thore brukt som pikenavn. Torer var guttenavnet, men patronymikonet ble Thoresen/datter. Jeg har også sett Torersen, men det er sjeldnere.Er det tilsvarende andre steder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai S Gurrik Larsen

Jeg har opplevd noe av det samme og det kan bli litt forvirrende for meg. Lurer på om jeg traff på dette i Spydeberg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Min tippoldemor fra Augleite Uppstad Valle i Setesdalen hette Tore. Hun ble betimelig gift så noe eventuelt matronymikon er der ikke,og det er jo skjelden at'moderen ei kan oppgi noen barnefar'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Jer tror navneskikken var den samme i Spyderberg og Enebakk.Forøvrig er Kari guttenavn i Finland og Gerd er guttenavn i Tyskland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Kankje en regional sak; Min oldemor fra Trøgstad het Thore/Tore jfr folketellinger og kirkebøker, men hun ble tiltalt, og skrev selv, Thora -i alle fall på sine eldre dager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Hans Pedersen Libak kom fra Hole til Christiania. Han brukte navnet Libak etter eieren av den garden hvor hans mor hadde tjeneste, og han hadde vokst opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter Langeland

Helge eller Helje var tidligere et relativt vanlig navn. Jeg finner 21 kvinner med det navnet i min database, de fleste fra Agder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Reither

Ved søk i SSBs navnestatistikk (www.ssb.no) viser det seg at også i dag er den en del kvinner som heter Tore - 17 stykker, for å være nøyaktig. Og det er mange andre navn som både kan være mannsnavn og kvinnenavn - Inge, Engel og Iben er tre jeg kommer på i farten. Om dette er navn som er knyttet til spesielle regioner i Norge vet jeg ikke, annet enn at Engel i hvert fall tidligere var et vanlig mannsnavn i Os i Hordaland.Ta en titt på SSbs sider - der er en del interessant for slektsinteresserte også!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Skuespillerinnen Tore Segelke (håper etternavnet er riktig skrevet) er kanskje den mest kjente kvinnelige Tore.Ambiør er også et navn som jeg ville trodd var jente, men han var altså søn av Jens. Navnet er ukjent for meg.Engel er guttenavn i Enebakk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Finske uttaleregler skiller uten videre norske Kari (uttalt Ka'ari) fra det finske mannsnavnet Kari (uttalt som krydderet, Karri.) På finsk uttales konsekvent enkle bokstaver (her a) som kort, doble som lang lyd. Ei norsk Kari ville derfor få navnet sitt stavet Kaari i Finland. Ei trønderjente ved navn Kari giftet seg forresten for noen år tilbake med en finsk skihopper som het Kari!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Ekteparet Kari og Kari! Navn er morsomt, ikke sant?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

En kuriositet er denne Annichen Breck, bergknekt på Røros i 1701 LenkeJeg fant nå nettopp en Anneken Colbrender (mann!) som døde på Røros i 1756 52 år.Har noen sett noe lignende?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har sett flere ganger at navnet Helge har blitt brukt som kvinnenavn i Hallingdalen, og da mener jeg Gol, Ål og Flå i hovedsak. Jeg skal helt ned på 1400-tallet for å finne en kvinne med navnet Helge(også skrevet som Helga). Jeg har studert bygdebøker for Gol, Ål og Flå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Helge er også brukt som kvinnenavn her på Nordvestlandet.Min oldemor født i 1855 var døpt Helge. Men lenger tilbake i slekten finner jeg Hellie (Helje) som mannsnavn.Hilsen Helge (mann)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

I Aust - Agder var det 189 Helje i 1801, og de aller fleste av disse ser ut til å være kvinner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Når det gjelder navna Helge (m) og Helge (k), kan en skille dem fra hverandre på uttalen. I Sigdal ble iallfall mannsnavnet uttalt Hælje og kvinnenavnet Hælge, i begge tilfeller med tjukk l.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Ja, og jeg har en mistanke om at norske dialektuttaler i kollisjon med prestenes danske skriftnorm er noe av grunnen til forvirringen her. Ikke desto mindre er mange navn, som Tore, tilsynelatende ekte tvekjønnede. Utenlandske navn kan godt være beslektet, men likheten kan også være tilfeldig, de er derfor ikke like interessante i denne sammenhengen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Bruken av Thore og Torer er gjennomført over et ganske langt tidsrom. Jeg synes den er litt morsom.Det ble også brukt Villum som vekslet med Vilhelm. Jeg liker navnet Villum. Jeg har også sett det andre steder, men det var ikke så vanlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Når det gjelder Solør, har jeg forstått at man sa Hælje, med tjukk l, om både kvinne og mann. Likt også for Tore.Man bør huske på at dette ikke skapte forvirring eller problemer i dagligtalen. Muntlig skilte man enkelt når man snakket ved å si f. eks. - jeg skal gå en tur teil'n Hælje/teil a Hælje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

På Helgeland har jeg sett Jøran(Jørand) som kvinnenavn flere ganger, og har en blant mine aner som ble født på slutten av 1600-tallet. Jøran er jo i dag et mannsnavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

En uheldig kvinne, Jøran Pedersen, ble henrettet for trolldom på Løten 1620. Dramatisk ikke sant?Det er kanskje samme navnet som Jorun?Mannsnavnet Jøran forbinder jeg med Sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Jeg har i min database flere menn i Sogn som heter Trude.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Therese Brennesvik

Jeg har også sett menn i Sogn som heter Trude eller Trud. Når det gjelder kvinnenavnet Jøran har jeg også sett det skrevet Giøron og Jøron. Disse mange forskjellige formene er nok det navnet vi i dag kjenner som Jorun (den mest vanlige formen, i hvert fall).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jøran ser ut til å være mest utbredt i Buskerud og Oppland i 1801. Min tippoldemor fra Aurdal het Jøran Nielsdatter. Der ser jeg 56 Jøran i 1801, 55 kvinner og en mann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Hjalmarda er ganske flott.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.