Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#18126] Mads Pederson, f. i Hafslo 1735, til Årdal og kanskje Kongsberg?- gruvearbeidar?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Mads Pederson frå Kinsedalen i Hafslo, døypt i Hafslo 25.4.1735, gifte seg i Hafslo 6.11.1757 med Anna Eriksdotter frå Børtnes i Hafslo, truleg fødd i Hafslo 1730. Paret flytte til Årdal der me finn ei dotter døypt:* Martha Madsdotter, døypt i Årdal 23.9.1759.So forsvinn denne huslyden; ikkje kjem dei attende til Hafslo, og ikkje ser dei ut til å verta buande i Årdal. Og eg spekulerer; kan Mads ha vore gruvearbeidar? I so fall kan han godt vera faren til Kongsberg slik me veit andre unge gruvearbeidarar gjorde på den tid?Men, då mor til Mads, Gjertrud Madsdotter, døydde i Hafslo i 1788, er det ikkje noko å sjå til sonen Mads, noko som tyder på at både Mads og dotteri og eventuelt andre born var avlidne før 1788...?Eg takkar på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Årdal Kobberverk var i drift i perioden ca.1757-1761, så det kan jo tenkes at Mads hadde arbeid der en tid. Jeg har sjekket lønningslistene for 1756 og 1760, men dessverre uten resultat. Det er ingen Mads, Matz, Mathias e.l. i regnskapene. Han kan derfor ikke ha vært ved dette verket særlig lenge. Jeg har også sjekket manntallene for Kongsberg Sølvverk for 1765 og 1771, men dessverre er det ingen som passer der heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til deg, Knut, for rask reaksjon på dette siste spørsmålet mitt. Då er me altso ''back to square #1'', men ein eller annan stad må jo denne karen ha teke vegen... Kanskje vil han dukka opp på den mest uventa staden...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har dessverre ikke mye nytt å fare med i denne saken, men henter den opp igjen først og fremst for å spørre om det er kjent hvem Mads Pederson var sønn av? I noen år var det en Peder Madsen som var snekker ved Årdal Kobberverk. Han forlot verket i 1713 og jeg aner ikke noe om hvor han ble av, men han kunne jo evt. være far til Mads. Jeg nevner også at Peder ikke sto særlig godt i det økonomisk. Han måtte etterlate seg alt snekkerverktøyet som betaling for gjelden han hadde. Synd for ham, men interessant for oss for i dokumentene fra kobberverket finnes en detaljert liste over dette verktøyet.Til slutt nevner jeg at FT 1801 har en Peder Madsen (f.ca.1765) i Arnafjord i Vik. Han kunne jo evt. passe inn som sønn av Mads, men dette er altså bare vill gjetting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk til deg, Knut, for å bringa fram att dette temaet.Mads Pederson var son av gardbrukar Peder Knutson Dahlen (1678-1741) og andre kona Gjertrud Madsdotter. Eg veit heller lite om mori Gjertrud, men ho var fødd kring 1710, rimelegvis i Årdal!! Kanskje Gjertrud og Peder Madson var søsken??Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Gjertrud Madsdatter var datter av Mads Knutsen Hjelle (ca.1680-1727) som opprinnelig kom fra Valdres. Han arbeidet en tid ved smeltehytta i Årdal og dessuten som smed. Dette kunne jo passe godt med en hypotese om at snekker Peder Madsen var en sønn av ham, men det er likevel heller tvilsomt for Mads fikk en sønn i 1719 som ble kalt Peder :-(Vet du når og hvor Gjertrud Madsdatter og Peder Knutsen ble viet? Stemmer det at Gjertud tidligere hadde vært gift med Hermund Johannesen Jordanger?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Amundsen

I skiftet etter Thomas Madsen Ve, Årdal i 1805 er søstera Gjertrud Madsdotter nevnt som død søster og Mads Pederson som død søstersøn. 2 barn er oppgitt.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Erik for ein vidunderleg julepresang (på etterskot)! Dette skiftet etter Thomas Madson har eg ikkje sett før!Den etterlyste Mads Pederson er altso avliden før 1805, men han let etter seg to born:* Peder Madson, busett i Bergen i 1805* Gjertrud Madsdotter, busett i Bergen i 1805Men so var det å finna att denne huslyden i Bergen, og det ser ikkje ut til å vera so enkelt!* Mads Pederson KAN vera identisk med den Mads Pedersen ''af Hospitalet'' som vart gravlagd frå St. Jørgen 17.12.1768, men dette er svært usikkert!* Peder Madson KAN vera identisk med den Peder Madsen Dal eller Dahl, dagleiar, som gifte seg i Nykyrkja i Bergen 16.10.1791 med enkja Anna Andersdotter. Eg finn ei dotter etter dei:** Anna Magdalena, fødd i Nykyrkja i Bergen 21.2.1793Men eg finn ikkje att denne Peder Madson (eller nokon annan P. M. som høver) i FT1801 og heller ikkje i Undersøkelseskommisjonen 1804, og det trass i at han skulle bu i Bergen i 1805(!)* Gjertrud Madsdotter KAN vera den Gjertrud Marie Madsdotter som i FT1801 er 44 år gamal og gift med Gjert Gundersen i Bergen, 52 år og matros. Eg finn ikkje vigsli deira, men tre born er døypte i Bergen, medan eit fjerde barn er nemnt i 1801:** Anna Gurine, fødd i Domkyrkja i Bergen 14.8.1785** Gjertrud Marie, fødd i Nykyrkja i Bergen 30.7.1791** Gunder Olai, fødd i Nykyrkja i Bergen 29.6.1795** Christi Marie, fødd kring 1797, einaste barnet nemnt i 1801Men samstundes ser eg at ei Gjertrud Marie Madsdotter vart døypt i Nykyrkja i Bergen 9.12.1764 som dotter av Mads Hansson Sæby og Alkie Meyer...!?Den sikraste av desse er utan tvil Peder Madson Dahl. Dahl-namnet er i so fall truleg avleia av Kinserdal, til dagleg kalla ''Dalen''!Her manglar det altso ikkje på utfordringar, og eg takkar nok ein gong so mykje for framifrå hjelp til å finna att desse ''forsvundne sjelane''!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg syner til det føregåande innlegget mitt og vil gjerne få leggja til at Peder Madson Dahl sin dotter må vera den Anna Magdalene Dahl, 36 år, som 12.7.1829 (36 år gamal) gifte seg i Nykyrkja i Bergen med enkjemann og bokbindar Lars Axelsen Andersen, 51 år. Men kvar er so denne Dahl-ætti i 1801 og 1815?? Eg finn dei i alle fall ikkje!Nok ein gong hjarteleg takk for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg står framleis ''bom fast'' når det gjeld lagnaden til denne ætti frå Kinsedalen i Sogn og vonar at kanskje nye lesarar er komne til som kan bidra med nye tips?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Dette er vel litt på siden av det du spør om, men ser i alle fall at søstersønnen til Thomas Madsen, Mads Bjørnsen, er nevnt i undersøkelseskommisjonen - [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=32&filnamn=berg1804&gardpostnr=2146&merk=2146#ovre>LenkeEn annen i skiftet er Halsten Knudsen, død, Bergen – kan dette være dødsfallet hans i 1791? LenkeKanskje giftermålet til Halsten - Lenke Han hadde en datter, Ingeborg Maria, døpt i Domkirken i 1788 – Lenke. Ingeborg Maria kan være identisk med den Ingeborg Halstensdatter som er nevnt i skiftet etter Thomas Madsen som hans brorsønnedatter. Ser imidlertid ingen Madsen som faddere til Ingeborg - Bergen fylke, Domkirken, Ministerialbok nr. A 3 (1758-1789), Fødte og døpte 1788, side 300-301. Permanent sidelenke:  Lenke Permanent bildelenke: 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Eg fann denne her i FT 1801 Berge, som kanskje bør sjekkast ut litt. Ho er nemnd som Giertrud Cecilia Jørgensdtr 40 år, gift med Lars Jonsen 52 matros. [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=8&filnamn=f18011301&gardpostnr=1082&personpostnr=7620&merk=7620#ovre>LenkeDet rare er at eg finn fem barn av dei to, der ho ved alle fødslane er nemnd som MadzdtrLenkeLenke LenkeLenkeLenkeHer er ho konfirmert i 1777, då også nemnd som Matzdtr, i teneste hos Matz Lind LenkeHer giftar dei seg i 1789, og framleis er ho nemnd som Madzdatt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Russøy

Giertrue Cecilia Madsdtr dør i Bergen i 1814 Lenkemvh Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.