Jump to content
Arkivverket

[#18136] Stevelin Sørenson Lem


Guest Terje Hagen

Recommended Posts

Guest Terje Hagen

HeiEg finner dette i Sfj sitt arkiv. Det gjelder døypte i Aurland herrad.Søren Steflings. 1754 Stefling Lem Anne Steflingd. 1756 Stefling Lem Anne Kristina Stefelingd.1758 Stefling LemDette lignar for meg til forveksling på Stevelin Sørenson Lem, (1723-1806) Årdalstangen og Anne Ørbech Hansdtr. Natvik, (1716-1798). Årstalet for Søren og Anna Kristina kan stemme. Men, kem er Anna som er døypt 1756?Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Link to post
Share on other sites
Guest Audun Lem

I fölge Fylkesarkivet var Anne (födt 1756) en uekte datter. Hvem moren var vet jeg ikke, men prestesönnen Stevelin hadde ihvertfall sönnen Erich med Gjertrud Erichsdatter utenfor ekteskap. Disse finnes i 1801 tellingen for Lærdal prestegjeld. Om Anne derimot har jeg ikke andre opplysninger. Kanskje Bygdeboken for Aardal har noe ogsaa om henne ?

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Eg trur ikkje at Årdal BB er noko godt hjelpemiddel i dette her spørsmålet.Dersom denne Stefling Lem som kanskje døypte tre barn i Aurland er identisk med prestesonen Stevelin S. Lem. Så veit me det at han vart g.m. Anne Hansd. Natvik og at dei fekk to barn, Søren 1754 og Anne Kristine 1758 og at dei vart fødde på Leikanger.Elles så ser det ut til at han fekk to barn til medan han var gift med Anne hansd.? Det var Erik 1771 som han hadde med Gjertrud Eriksd. og som seinare stemde han for eit viss antal rdl. og Ole 1784 som han fekk med Margrete Hovland. Det kan tenkast at det blei fødde ei Anne i 1756 og som døydde liti, før 1758 då det kom ei ny Anne til veden.Dette kan vel ikkje stemme? Då må desse folki nesten ha budd i Aurland i tida 1754-1758 og det har eg ikkje høyrt om før. Han vart handelsmann på Årdalstangen i 1759-1769 og i 1763 vart han også gjestgjevar på Tangen. Kan det då tenkast at Stevelin verkeleg budde i Aurland før han vart handelsmann på Tangen?Eller hadde han verkeleg ei uekte datter (Anne fødd 1756) mellom to ektefødde barn?Mvh Terje Hagen, Årdalstangen.

Link to post
Share on other sites
Guest Audun Lem

At barna Sören og Anne Kirstine var födt paa Leikanger visste jeg ikke. Digitalarkivets databaser Döypte i S.og Fj. gir litt flere opplysninger om de tre döpte i Aurland som forövrig alle har 'Stefling' Lem oppfört som far. For Anne döpt 17-10-1756 opplyses det i merknadene 'fadrar fraa Steine, Arnehus og Gudvangen. Döypt Vangen etter preika'. Muligens kan det gi en indikasjon paa den for oss ukjente moren. Man skulle jo ellers tro at kirkeboken gav opplysninger ogsaa om henne.Du har rett i at det virker litt pussig at Stevelin faar barna döpt i Aurland hvis han derimot bodde i Aardal. Siden han allerede 1759 ble handelsmann der og eier av Aardalstangen, kan det være nærliggende aa anta at han var handelsfullmektig eller lignende et annet sted för han startet opp for seg selv, muligens i Aurland for alt jeg vet. Hans kone födt Örbech (Nattvik) var ogsaa av handelsslekt paa morssiden gjennom Nagel familien.At den gode Stevelin hadde en datter utenfor ekteskap mellom to ektefödte barn er sikkert ganske uvanlig, men ikke helt umulig heller?

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Det ser ut som Anne (1756) er eit uekte barn av Stefling Lem eller Stevelin Lem? Og som har fadrar frå Steine, Arnehus og Gudvangen. Eg forstår det også slik at dette jentebarnet er døypt Vangen, Anne Steflingsdtr. Vangen.Denne Stevelin tok vist ikkje dei ekteskaplige løfter på alvor! Det ser ut som at han er far til eit uekte barn mellom dei to som er født i ekteskap og at dei alle tre er døypt i Aurland med få års mellomrom, dvs. 4 år.Er det nokon som kjapt har tilgang til dei originale kjeldene, det er vel berre dei som kan fortelje oss om dette. Kanskje namni på fadrane kan fortelja om denne henda.Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
Guest Terje Hagen

Hei igjen.Tar opp igjen denne tråden.Er det nokon som kan tyde dette som står om Stevelin Lem i kyrkjeboka for Aurland?LenkeMvh.Terje Hagen, Årdalstangen.

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Weidling

Hei Terje.Fritt gjengitt står det: Stevelin Lem, som etter kongelig allernådigste dispansasjon og reskript datert Christiansborg slott den 12. november 1756 var bliven fri og forskånet så vel for lovens straff for det uti hans ekteskap med sin tjenestepike begagne leiermål som og for kirkens disiplin imot at han skal hensettes i arrest på vann og brød i 14 dager.Kongebrevet av 12. november 1756 bør kunne gjenfinnes i en av rekkene med kopibøker fra Danske kanselli, enten i Norske registre eller i Norske tegnelser. Med mye flaks kan det være at søknaden til kongen om tilgivelse kan være bevart i serien Norske innlegg. Kildematerialet fra Danskekanselli befinner seg i Riksarkivet, Oslo.Mvh Tor Weidling

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.