Jump to content
Arkivverket

[#18139] Vest Agder/ Hvem var Ole Thodgeirson Roland?


Guest Torleif Odland

Recommended Posts

Guest Torleif Odland

I AHÅ 1962-63(Agder Historielag Årskrift)nevnes Tore Pederson fra Foss i Sør Audnedal, han kom i krangel med Ole Tjodgeirson Roland, denne var gift med en datter til Tores faster Åse Toresdatter og hennes mann Salve Gunnarson (Spilling) Det har over tid vært mye usemje mellom Tore og Ole, for den 3.mai 1585 sendte Tore 4 menn til Roland for å forhandle i saken. Mitt spørsmål er: Roland som her nevnes, snakker en da om Bjelland, jeg har ikke snappet opp dette navnet tidligere på Roland i Bjelland. Mvh.Torleif Odland

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Nå var folket på Roland i krangel med andre storslekter i dalen, nemlig slekta på Rødberg:Sammendrag DN VI, 789: Fire Mænd bevidne, at Thjodgeir Gunnarssön paa Roland fredlyste Ödegaarden Saudland, og at Thrond Thorkelssön paa Rödberg bad Kongens Foged forbyde nogen Brug, af hvad der var frakommet Rödbergs Eiere i Gaardene Roland, Hilde og Ormestad (Valle og Halshaug Sogne).og DN 6, 786: Salve Gunnarssön afgiver Forklaring om en Samtale, han havde med Thorkel Thorsteinssön paa Rödberg angaaende en brun Hest som Gunnar paa Ormnes fik for Ödegaarden Saudland.Krangelen om Saudland endte med at slekten på Roland fikk tilbake Saudland, og det er Saudland i Sør-Audnedal, ikke lYngdal som det hevdes en rekke steder. Yngre eiendomsforhold viser det.Når det gjelder Trond Torkildsson på Rødbergs fredlysning av Hille, Ormestad og Roland gir det grunn til en del refleksjoner.Det kjendte (fornyete) skiftet etter Anon og Sigrid Rødberg fra 1564 gir en rekke opplysninger om den yngre delen av Rødbergsslekten:DN VII, nr. 800. Denne dato var det lagmannsting på Halshaug med selveste lagmannen på Agder, Jon Simonsson på Holmegård som dommer. Det var en relativt stor sak, arveoppgjøret etter den rike kaksen, Anund på Rødberg ble angrepet av de to brødrene Trond og Amund Torkjellssoner, som mente at bestefaren deres, Tosten Anonsson ikke hadde fått rette arven. Det var fire brødre, Torbjørn, Sigmund, Tosten og Torgeir som arvet Anon. Arven bestod av de tre gårdene Rødberg (Sør-Audnedal), Presthus (Spangereid) og Skjebstad (Halse), og det var en stor arv, 46 månedsmatsleie (dvs 46 huder eller nesten 12 fullgårder). Dette er en av de rettssakene som nesten er en hel slektshistorie. Foruten de forannevnte får vi navnet på Anons (Anund) kone Sigrid, en søster Gunhild Anonsdotter Helle, og dennes barn, Geirulf (Mosewall) og Gunhild (i Presthus) og deres mor Gunhild Helle. Resultatet av saken ble at Trond og Amund Torkellsones ble tilkjendt en del av Presthus slik at deres arvelodd ble like stor som de andre arvingenes. (Fra Sør Audnedalsboka)Jeg har ikke stedfestet Helle ennå men kan det være en forvansking av Hille. En sjekk mot navnene i dokumentet om Blodbryllupet på Hille i 1539:DN: XXI, nr. 843, 1539, 7. juli, Spangereid: Simon Jude, fogd over Midsysla, på vegne av Tord Roed, sender inn prov opptatt i nærvær av velbyrdig svenn Stig Skafsten og 15 lagrettemenn om tilgangen da Gro Torsteinsdotter ble drept av Håkon i et bryllup på Hille. (Blodbryllupet på Hille)Det krever en ny gjennomgang av brevene.Kan Gunhild ha fått med seg Hille og er det derfor det er reaksjoner på den parten hun har fått i Presthus?Ormestad vet man har gått gjennom Møll-folket.Så er det Roland som den siste av gårdene som fredlyses.Diplomatariet antar at det er Roland i Sør Audnedal, men det er min oppfatning at dette er Roland i Bjelland. Jeg har gjennomgått mange av de dokumentene som angår Rødbergslekta, og det er ting som tyder på at fredlysningen har gammelt opphav, tilbake til 1400-tallet.Så som man ser, det er interne forbindelser og krangler mellom tre av de eldste slektene i Audnedalen og et par fra Mandalen i tillegg.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.