Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Elias Solsvik

[#18221] Kven var far og mor til Mauritz Hess

Recommended Posts

Guest Elias Solsvik

Mauritz Hess er fødd i Bergen 10. november 1648. I 1663 reiste han til København og kom i teneste hos kongeleg visekonsul og tente for han som lakei i 3 år, ifølge Mauritz Bostede (Busch) Slægtebog som står som transkribert artikkel i Personalhistorisk Tidsskrift 1. rekke 4. bind 1883 (original på UBB). Det ser ut til at mora var ein av Mauritz Bostede Busch sine døtrer, men kven av dei? Og kva heitte faren, Hr. Hess til førenamn? Er det nokon som har Busch eller Hess i sine anerekkjer som veit noko om dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg har Hr. Nils Hendriksen Hess (f. ca 1490 i Tyskland, d. 10/8-1570 på Voss) blant mine tipper, men jeg vet ikke mer om han enn at han hadde en datter Ingeborg (min ane) og en sønn Johannes som ble sogneprest i Lindås. Selv var han sogneprest på Voss.Det kan jo tenkes at din Mauritz er en etterkommer av Johannes?mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Fant denne på FS, men det er jo oppsatt av en privat person :Mauritz Launtzen Hess Event(s): Birth: 10 Nov 1648 Place: Bergen, Norway Death: 28 May 1728 Place:Parents: Father: Launtz Søfrenson Hess Mother: K Z , D or I BostedeMarriage(s): Spouse: Dorthea Katharina Hartingdotter von der Velde Disc #55 Pin #673470 Marriage: 14 Oct 1691 Place: Domkirken, Bergen, NorwaySubmitter: James Robert YOCKEL 2380 Cambridge Street Snellville, GA 30078

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mauritz skal her kanskje være s. av Lauritz (Launtz?) Søfrenson Hess ? I så fall er Laurits kanskje bror av Søren Sørensen Hess, som ble per.kap. i Strandebarm i 1669 og sogneprest samme sted i 1676, død 1688 ? Deres far (Søren Hess ?) kan passe inn kronologisk som s. av den Hr. Hans/Johannes Nilsen Hess som Kjellaug nevner (s.pr. i Lindås 1588-1619), som igjen kanskje er bror av Jens (prest i Sogn?), far til Nils Jenssen (Thisted) Hess, handelsmann i Hafslo. (Mye kanskje her ....)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

I nevnte Personalhistorisk Tidsskrift står det at Mauridtz Hessz far 'FORMODENTLIG' er den Laurids Søfrensen Hessz som tok borgerskap i Bergen i 1651 og 'ANTAGELIG' var gift med en av Mauritz Bostedes døtre.Såvidt jeg kan se settes både et og to spørsmålstegn ved forbindelsen Hessz-Bostede i nevnte artikkel. Jeg kjenner ikke til nyere dokumentasjon uten det er på noen som helst måte må oppfattes som en etterrettelig opplysning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elias Solsvik

Takk til Kjellaug, Per og Geir. Mauritz Bostedes Slægtebog er ei dagbok som er ført av Mauritz Bostede Busch, først om hans svigerfar og hans liv, så om han sjølv og sin familie, så av Mauritz Hess, så av Jan Wulf, svigerson til Mauritz Hess og til slutt av Leonard Hess, son til Nicolaus/Nicolai Hess(son til Mauritz Hess). Sannsynlegvis er det ein slektsforbindelse mellom Mauritz Busch og Mauritz Hess.I ein skifteprotokoll frå 1703 etter Margrethe Mathiasdotter (referert av Blich) er oppført som hennes søskendebarn: Mauritz Hess; vaktmester i Bergen, Jens Hess busett i Amsterdam og avdøde Laurits Hess busett i Trondheim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Maurits Hess oppgir selv i ovennevnte slektebok at hans far hette Laurits Hess. Hans mor er nok en datter av Maurits Bostede, men hvilken av døtrene? Alle barna hans er opplistet samme sted. Samme sted og i andre kilder finner vi at datteren Sissel var gift med Albert Berner, Karen med borgermester Ove Jensen og Ingeborg med Mathias Gregersen Lem. Da er det bare en datter igjen, født høsten 1622, men uten navn oppgitt. Det må være denne datteren som er mor til Maurits Hess. Han hadde veldig mange barn og oppkallingen av barna av første ekteskap burde kunne gi et hint om navnet. Morsnavnet til hans første kone Maren Hermannsdatter Gjerding var muligens Margrete. Mauritz’ døtre av første ekteskap hette Margrete Catrine († ung), Else, Dorte, Margrete Catrine († ung) og Anne Catrine. Det er vel da mest nærliggende å tro at Maurits Hess’ mor hette Catrine eller Else.I Bergen Domkapittelprotokoll nr. 2 finnes mange av de opplysningene som stadfester Maurits Hess’ opphav. Det finnes bare en Laurits Hess nevnt i Bergen på den tiden Mauritz ble født. Den 8/6 1647 kalles han «Lauritz Sørrensenn Hesz», da «Lauritdtz och Søffren Heesz» var nevnt som vitner i en sak. Det gjør det rimelig å tro at de to er brødre. Samtidig nevnes «Søffrenn Klocher», som må være brødrenes far. Denne Søren Hess er nevnt som klokker ved DK fra 1623. Da vitnet han om en sak som hadde skjedd 16 år tidligere og må således ha vært voksen og ha bodd i Bergen alt i 1607. 1647 er siste gang han nevnes i denne stillingen, for året etter, den 14/3 1648 kan vi lese at «Eodem die bleff Søfren Hæsz antagen till Klocher I Faderens Sted». Det har således vært to klokkere med navnet Søren Hess etter hverandre ved Domkirken i Bergen. Søren Hess den eldre kan vel være født ca. 1575-1580 og døde før 1657, da enken nevnes i en skatteliste. Det er ingenting i veien for at han reint teoretisk sett kunne være en sønn av hr. Hans Nilsen Hess i Lindås. Navnet på klokkerens kone kjenner jeg ikke, men han hadde i hvert fall sønnene Søren og Laurits, antakelig født i tiden 1610-1620. Den sistnevnte må ha vært gift med Maurits Bostedes datter og far til Mauritz Hess som skrev en del av den ovennevnte slekteboken (+ kanskje også Jens i Amsterdam og Lauritz i Trondheim, se nedenfor). I 1651 tar en Lauritz Hess borgerskap i Bergen og oppgir å være født i Sunnfjord. Det er usikkert om dette er samme mann. Det kunne kanskje tenkes at han bodde i Sunnfjord på det tidspunkt, for jeg finner ham ikke nevnt seinere i Bergen.Klokker Søren Sørensen Hess (d.y.) døde i begynnelsen av 1682. Han var gift med Ellen Matsdatter, som ennå levde i 1691, og hadde flere barn. Jeg har funnet 1) Søren f. ca. 1647, som ble sogneprest i Strandebarm, og hadde 7 barn, 2) Mathias g. før 1689 m. Anne Margrete Jochimsdtr., de hadde flere barn, derav trolig også den Margrete som det var skifte etter i 1703, 3) Carl som først var klokkermedhjelper hos sin far med ekspektanse på embedet, men som pga. flere forseelser ble avsatt i 1679 og 4) Ludvig. Dette stemmer overrens med skiftet fra 1703 (innlegg 6), hvor Mauritz Hess kalles hennes søskenbarn, sammen med Jens Hess i Amsterdam og Lauritz Hess i Trondheim. De kan ha vært Mauritz’ brødre.I tillegg til de ovennevnte er det flere personer med navnet Hess i Bergen. Det er Bastian Andersen Hess med sønnen Anders og flere etterkommere. I følge Sollied i «Slekten Heiberg» (NST IX, 1944, s. 197) var Bastian Hess fra Helsingør og hadde ingenting med de her nevnte personene å gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Delgobe har notert at Lauritz Hess, som tok borgerskap 16.5.1651, var gift med Dorthe (han har først skrevet et spørsmålstegn, som så er strøket). Bak står 'Mauritzd Busch' (med et spørsmålstegn bak).Han har forøvrig notert 11 barn fra 1. ekteskap, og ingen fra 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...og barna var fra ekteskapet til sønnen Mauritz...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Da det ikke framgår andre steder (over), kan jeg vel også ta med følgende fra Delgobes samling når det gjelder 'Hess i Bergen':'Søfren Lauridzen Hees borgerskab 1610'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elias Solsvik

Takk til Randi Rostrup og Arnstein Rønning. Eg kom eit stykke vidare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Er Margrethe Mathiasdotter (etter hvem det var skifte i 1703) nevnt med etternavnet Hess (det framgår ikke av innlegg 6) ? Hvis ikke, kan hun vel være d. av Ingeborg Mauritzdatter Busch / Mathias Gregersen Lem og like fullt være 'søskende barn' av Mauritz (Lauritzsøn) Hess (f.1648) og hans ev. brødre Jens og Lauritz.Innlegg 10 kan få en til å lure på om det er Mauritz' farfar, Søren Hess (klokker i DK fra 1623), som tar borgerskap i Bergen i 1610, og at sistnevnte derfor ikke kan være s. av Hr. Hans til Lindås, men ev. en bror Lauritz (hvis Hans hadde en slik bror). (Hans hadde forøvrig søsteren Ingeborg som ble g.m. s.pr. til Voss, Jens Sørensen Landgrav).Kan nevnte Hans Nilsen Hess (til Lindås) være farfar til handelsmann i Hafslo, 'prestesønn' Nils Jensson (Thisted) Hess ? (Lærdal bygdebok, s.23)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Innlegg 8: Hvem er nevnt med 11 b. i 1. og ingen i 2. ekteskap, og hva het konene ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.