Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kari Larsen

[#18313] Dødsfall i Norge 1995-2001 - feil i mange fødselsdatoer!

Recommended Posts

Guest Kari Larsen

Her er det nok feil i fødselsdatoene, for 3-400 personer er født i perioden 2002-2009!82 personer var født i 2001, og det kan jo være riktig. Jeg har ikke sjekket når de døde. Men det er vel lurt å rette dette så snart som mulig. Eller skal det være slik hvis det er feil i kilden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Eg tillet meg å sakse mitt eige innlegg i tema 10416:Der er mange slike. Men eg har kontrollert nokre av dei eg kjenner, og kome til at det er dei to første siffera i årstalet som ofte er blitt feil. Ei dame som vart over hundre år, er oppført som fødd i 1997 (skal vere 1897) og død i 1999. Ei som ikkje vart fullt så gammal, er oppført som fødd 1999 (skal vere 1899) og død 1997. Det ser dermed ut som ho var død før ho vart fødd. Dei to fyrste tala i årstalet for fødsel lever på ein måte sitt eige liv (jfr. 2000-problemet), og må takast med ei klype salt, særleg på årstal som ligg nær 1900, ser det ut til. Den suverent 'eldste' eg har funne til no, er nok post nr 173655, som var fødd i 1009, og dermed nådde den ærverdige alder av 988 år. Ein sterk konkurrent til Metusalem, eller ei utfordring for dei datakyndige :-)Så langt sitat; problemet har vore oppe fleire gonger, men vi har vel aldri fått noko svar på om det kan løysast på overkomeleg måte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg går ut frå at dei som er å skulda er dei som konstruerte personnummera våre; dei tenkte svært lite då dei bere la inn to siffer for fødselsår. Når så fødselsår er blitt konstruert på grunnlag av pesonnummer gjekk det galt. Ein del kan ordnast forholdsvis enkelt; alle må vera fødde før dei dør. Men så er det dei som levde til dei vart eldre enn 100, då. Dei er litt verre å få orden på. Eg skal sjå kva eg kan gjera. Nett no har eg ikkje tilgnag til originaldataene og eg må sjå dei før eg veit kva som kan gjerast.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Eg kunne vel teke med i forrige innlegg at eg har brukt denne basen ein god del, og faktisk ikkje tykkjer problemet er så veldig stort, berre ein er klar over det og tek omsyn til det i arbeidet. Med litt fantasi forstår eg det meste - og oftast kjenner eg litt til den personen eg leitar etter, slik at eg veit om vedkomande vart 3 eller 103.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Hei Aase! Ja, jeg hadde ikke lest innlegget ditt i den andre konferansen. Men det er nok ganske sannsynlig at det først og fremst er feil som skyldes at de to første sifrene i fødselsåret er feil. Det betyr at det burde være forholdsvis greitt å fikse på alle dem som tilsynelatende er født etter at de døde.Når det gjelder dem som 'er født' i perioden 2002-2009, så er det vel helt sikkert at de i stedet skulle vært født 100 år tidligere, siden det ennå ikke er registrert noen dødsfall i denne perioden.De som er registrert født i 2000 og 2001 kan jo være riktige, så dem er det jo litt vanskeligere å uttale seg om, hvis det virkelig er slik at fødselsdatoen ikke er registrert når man dør. Jan Oldervoll antyder at fødselsåret er hentet fra personnummeret, men det er kanskje indirekte...Det er jo litt værre hvis noen av dem som er født i 90-årene også kan være feil, for da kan man ikke automatisk vite om de var over 100 år gamle da de døde. Men de færreste er jo det, da, så jeg er enig meg deg om at det ikke er så fryktelig farlig om noen av dem blir for unge. Hvis vi får en korreksjonsmulighet i basen, kan vi jo gå inn og gi beskjed om å rette på enkeltpersoner etterpå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

De 2 første feilene som Aase R. Sæther påpeker har sannsynligvis sin årsak i manglende kunnskap om hvordan fødselsnummeret er bygget opp. For personer som er født på 1800-tallet vil de 3 sifrene etter fødselsåret (individsifrene) ligge i intervallet 500-749, mens for personer født på 1900-tallet vil de ligge i intervallet 0-499. Dette er det mange som ikke er klar over, og derfor vil ofte personer født på 1800-tallet bli regnet å være født 100 år senere enn de egentlig er. Dette er en klassisk feil. Vi har vel alle hørt om damen/mannen på godt over de hundre som får tilbud om medlemskap i Barnas Trafikklubb eller som skal innskrives på skolen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.