Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Løberg

[#18358] Elinætta/Gyldenhorn og Rosensverd - kongelig eller ikke?

Recommended Posts

Guest Lars Løberg

Atle Steinar Langekiehl avviser i siste nummer av NST forbindelsen fra rosensverdene tilbake til det gamle kongehuset (vol XXXIX s 194-7). Det inviteres derfor til et miniseminar i Slektsforskersenteret (Ullevålsveien 1) torsdag 27. november kl 18-20 hvor kildegrunnlaget for Elinætta og dens opphav blir diskutert.Miniseminaret inngår i NSFs rekke av bygdekvelder: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Et hovedpoeng i Langekiehls kritikk er at dersom Åsa Ulvsdatter var søster av Anstein Ulvsson, vil det være kronologisk umulig at disse er barnebarn av Jon Havtorsson. Vi må derfor også se på hvorvidt Åsa og Anstein faktisk var søsken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Hei LarsFor oss som ikke bor i Oslo eller har muligheten til å komme på dette seminaret håper jeg at det kan bli lagt ut et fyldig referat et eller annet sted, gjerne her. Dette er i alle fall et tema som interesserer meg. Og jeg skulle tro en god del andre også.Lars Løkkebø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Granly

Jeg håper det samme som Lars Løkkebø.Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Jeg håper at den nevnte Anstein Ulvssons mulige forbindelse til ætten på Bø i det gamle Sandeherred også vil bli diskutert på denne bygdekvelden. Om det er den samme Anstein Ulvsson som i 1407 solgte jordegods i Vestre Gjekstad, ble denne nemlig gjort til en sønn av Ulv Torsteinsson (n. 1375-1396) av Lorens Berg i dennes bygdebok 'Sandeherred' (1918).mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Jeg følger Lars Løkkebø og Tore Granlys oppfordring om lenke til evt. referat. Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Til Are:Vi vil i hvert fall måtte diskutere hvorvidt det var en eller to Ansteiner. Var det bare en, kan han av de samme kronologiske årsaker umulig være sønn av Ulv Torsteinsson. Åpner vi for at den Anstein Ulvsson som nevnes 1363-85 er forskjellig fra vår venn i 1407, åpner vi samtidig for flere tolkningsmuligheter. Blant annet hvem av dem som nevnes post mortem i 1419 med mulig søskenlink til Åsa Ulvsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Dette var et veldig interessant miniseminar, så derfor takk til Norsk slektshistorisk forening og Lars Løberg for initiativet ! Emnet burde kunne gi grunnlag for senere seminarer, f eks på andre steder enn i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Takk også til deg Tore for aktiv deltagelse.Til de som etterlyser referat, kan seminarets konklusjoner raskt listes som følger: - det var enighet om at Åsa Ulvsdatter ikke er datter av Ulv Holmgeirsson - hun er heller ikke datter av Ulv Jonsson - ei heller av Ulv Saxesson - det var heller ikke flertall for at hun kunne være datter av Ulv GudbrandssonDet ble gitt gode argument både for og imot Åsa som søster av Anstein.Det ble dessuten brukt mye tid på å diskutere Holterættas innplassering samt på Suderheimsættas opphav - kom den opprinnelig fra Borgesyssel?Seminaret kan selvsagt gjentas også utenfor Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Vi glemte å diskutere Ulv Lavransson (rådmann i Oslo). Men verken Kalips- eller Sørumætt-tilknytningen er lagt vekk for godt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Blir seminardiskusjonen lagt ut på nettsidene til Norsk Slektshistorisk forening? Ble det tatt hensyn til at generasjonslengdene kan ha vært unormale like etter Svartedauen?Var Ulf Abjørnsson (Sparre), nevnt 1346, noen gang oppe i diskusjonen (eller var han forlengst død før ca 1370?) Ulf Gudmarsson Hjorthufvud var det jo ikke da han døde allerede i 1344.Vennlig hilsen Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvorvidt en seminardiskusjon legger ut på nettet, kan jeg ikke svare på, da jeg ikke la merke til at det fantes noen referent til stede. Men mitt bidrag forøvrig vil bli en liten artikkel om slekten Kalib/Kalips i middelalderen, som et supplement til det Lars Løberg har under hånden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

. . . en liten artikkel til NST, ikke til internett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Takk, Tore Det blir i hardeste laget å vente nesten et år på neste utgave av NST....Jeg regner med at engasjement fra Ulf Roos til Ervalla (1414) i striden om Hammarø i Vermland og senere fra Oluf Torsteinsson Gyldenhorn(1431/32), Oluf Ulfsson og Erik Olufsson Gyldenhorn (DN XVI,95)kom frem i argumentasjonen om slektstilknytning?Vennlig hilsen Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Fra Vinterbro burde det da ha gått an å ta seg inn til Oslo for selv å delta på seminaret???Som Tore også antyder, vil det ikke være særlig fruktbart å legge ut en oppsummering av debatten på internett. Ideen med et slikt seminar er å kunne kaste ut en del løse baller, strøtanker og ideer som vil være livsfarlige satt på trykk. Vi fikk drøftet en del slike, noen falt mens andre i høyeste grad er verd å jobbe videre med, jamfør Tores påpekning av at både Kalips- og Sørum-tilknytningene vil bli analysert videre.En debatt på internett har også en verdi, men for denne type problemstillinger er det behov for grundig dokumentasjon og analyse. Derfor får du nok pent vente på neste nummer av NST. Trøsten er at det tar ikke et helt år, bare et halvt et. NST kommer tross alt to ganger i året.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Kai Werner, kilden du nevner fra 1431-32 (DN XVI 95) kan ikke brukes som argument for slektskap mellom noen 'Roos' og 'Gyldenhorn', navn som forøvrig ikke forekommer i noen som helst kilder fra 1400-tallet, heller ikke i denne.Til dere som ønsker referat: neste gang det avholdes et minisemirar, kunne dere / dem som vil ha referat, organisere dette selv, - mulighetene er ubegrensede.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Takk, Lars og Tore Det er absolutt overkommelig å reise fra Vinterbro til Oslo, men ikke fullt så greit når det kolliderer med Distriktsrådsmøtet i Rotary International, District 2260 der jeg er IT-ansvarlig....... Det er ellers absolutt et lyspunkt i denne mørketiden at det bare er et halvt år (og ikke et helt år) til neste nummer av NST ...:-)Tore, jeg er fullstendig klar over at det ikke står noe om slektskap mellom Oluf Torsteinsson og Ulf (Roos?), høvedsmann i Dalsland, i kildene fra 1414 og 1431. Det er likevel interessant dersom begge er identiske med henholdsvis Ulv Jonsson og Oluf Torsteinsson (Gyldenhorn?) og begge var implisert i striden om Hammarø, Vermland. Dersom jeg husker riktig, skyldtes striden at kong Magnus makeskiftet til seg (Jon Haftoressons)/Birgitta Knutsdtr Lejons arvede halvpart (arvet fra Knut Magnusson) i 1351, noe som utløste strid i 1366 og da høvedsmann i Dalsland, Ulv til Ervalla tok seg til rette i 1414. At Oluf Torsteinsson, Oluf Ulfsson og Erik Olufsson medvirket i samme strid i 1431 indikerer sammenfallende økonomiske interesser og mulig slektskap.Vennlig hilsen Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Uenig, brevet 1431 viser ikke til noe slektskap. Oluf Ulfsson er f eks ikke del av verken Rose- eller Elin-ætten. Brevet er et rettsdokument der Olav Torsteinsson m fl opptrer på vegne av innbyggerne i hele Borgesyssel, ikke på private vegne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Greit, Tore Dersom det er sikkert at Olav Torsteinsson ikke opptrer ut fra egeninteresser, så stryker vi denne teorien på samme måte som 'skurøl'-dokumentasjonen.Vennlig hilsen Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvor sikkert det er, får andre bedømme, men det er ihvertfall min tolkning av forholdet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Hei Tore. En sak utenom tema, lurte bare om du har fått kikket på mitt spørsmål i forhold til dette tema, Elinætta/Gyldenhorn.Lars Løkkebø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.