Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Osvald Rydjord

[#18377] Mads Helgesen Westgården, g Stokke Vf 1808. Hva betyr med Attest fra Thunøe?

Recommended Posts

Guest Osvald Rydjord

Enkemann Mads Helgesen Westgården g 21.2.1808 i Stokke med Mette Kristine Rasmusd. Westgården. Han med Attest fra Thunøe.Hva betyr dette? Er Thunøe et stedsnavn eller en offentlighetsperson? Det står ikke alder på disse to.Jeg forsøker å finne opphavet til disse personene.Hilsen Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Thunøe er muligens dagens Tune i Sarpsborg kommune.Mads Helgesen har nok fremvist en attest hvor det opplyses hans sivilstand og i allefall navn på foreldrene(i allefall faren).Dette er nok Mads i FT1801, se LenkeM. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Selv om Magne Grasto har funnet en mulig kandidat i Tune, Østfold, ville jeg også tatt for meg bygdebøker for bygdene rundt Stokke for å se om det var en prest som het Thunøe e.l. Når det står 'attest fra .....', er min erfaring at det som regel henvises til navnet på presten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Selv om Magne Grasto har funnet en mulig kandidat i Tune, Østfold, ville jeg også tatt for meg bygdebøker for bygdene rundt Stokke for å se om det var en prest som het Thunøe e.l. Når det står 'attest fra .....', er min erfaring at det som regel henvises til navnet på presten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Ved nærmere ettertanke: Siden den etterlyste Mads var enkemann i 1808, er det nok desto større grunn til å tro at rett mann er funnet i Tune.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Magne, det er mye som taler for at dette er rette mann. Skal se om det finnes innflyttingslister for Stokke for dette tidsrommet og se om han er ført opp der. Vestgården ligger mot sjøen, så kanskje det er en sjømann som har tatt turen over fjorden. Har en Mette Rasmusdatter på Klaastad 22 år i 1801 som mulig kandidat til kone, men må sjekke henne opp nøyere. På Vestgården finner jeg ingen Rasmusdøtre, så trolig er de begge i tjeneste der.Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Grunnen til at han har attest er at han er enkemand. Attesten beviser at han har lov til å gifte seg igejn fordi han har skiftet med sine barn eller at han ikke har noen barn å skifte med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det finnes ikke innflyttingslister i kirkebøkene så tidlig. Om attesten i det hele tatt er bevart, er den sannsynligvis i prestearkivet for Stokke på Statsarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Til nr 7: Det er vel ikke utelukkende enker/enkemenn som måtte fremvise attest. Jeg har aner som har fremvist attest i det nye prestegjeld de har innflyttet til, også selv om de er ugifte.Men som du sier, hovedpoenget med attesten er jo å vise at de er klare for gifte.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Takker for utfyllende opplysninger, men siden dette ble en liten debatt om attester. Hva betyr så dette?Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige, de Gothers og Venders, Gjøre vitterligt: At Vi hermed naadigst bevilge og tillate, atJohan Antonsen Rud af Kraagstad og Anette Karlsen af Aasmaa, uden foregaaende Lysning af Predikestolen, hjemme i Nuet sammenvies, naar ellers Intet befindes deres Ægteskab lovligen at kunne forhindre; dog skal Kirken og dens Betjente, samt Stolen, Fattige og andre Vedkommende derover Intet afgaa i deres Rettigheter.Givet i Kristiania den 23 August 1890.Under Rigets SeglEfter Hans Majestæt Kongens naadige Befaling.Emil Stang. Evald Rygh. J.I.Bonnevie. W.Birch-Reichenwald. Edvard Hoff. Rdl. Johan Throne.Med forbehold i forbindelse med den gotiske skriften. Er dette et vanlig vielsesattest fra denne tiden?Johan er født på Ruud i Kråkstad i 1863 og Anette på Dysterplass i Kroer Ås i 1869.Hilsen Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det er vel ingen vielsesattest, men en bevilling:Oscar II gir paret tillatelse til å gifte seg uten lysning i kirken, og at vielsen kan foregå hjemme, så lenge intet ellers er i veien for at de kan gifte seg.Om dette var så vanlig, vet jeg ikke, men enkelte ganger har jeg sett notert i kirkebøkene, at paret er gift i hjemmet uten forutgående lysning, etter kongelig bevilling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.