Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torgeir Kvalvaag

[#18403] Mathias Holtermann Bjørn

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Ifølge FS ble Mathias Holtermann Bjørn og Maren Sophie Graff viet i Garnison Menighet K-a 9.10.1842.Er det noen som vet mer om deres bakgrunn, og hva som videre skjedde med dem?Selv har jeg gitt opp å søke i Folketellingene, og håper nå at det finnes noen som er mer kompetent til å søke. Aller best er det jo om noen har første- eller annenhånds kunnskap om paret.Hilsen Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Jeg kjenner ikke til Maren Sophie Graff, men Mathias Holtermann Bjørn, kjøpmann i Laurvik, var sønn av grosserer til Drammen, så lensmann i Lier, Christen Ludvig Schiøtz Bjørn, født ca 1777 i Flensburg, død 17.5.1840, gift med Maren Arctander.Mathias giftet seg ca 1836 med Agathe Schultze, født 22.8.1815, død 1839. Kilder: Personalhistorisk tidsskrift 2-V og Personalhistorisk tidsskrift 4-III, Spørsmål og svar, Ch. Delgobe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Flott. Da vet jeg hvor jeg skal lete videre. Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg kan ikke se snurten hverken av Maren Sophie eller Mathias i FT 1865. Det er selvsagt mulig at begge to er døde, men tar gjerne imot motforestillinger eller alternative forslag.Hilsen Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg antar du kjenner Maren Sophie Graff's bakgrunn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Nei, Geir. Men jeg håper vilt at hun er beslektet med Karen Marie Graff f. 18.4.1815, d.a. Peder Graff og Marthe Iversdatter.Karen Maries foreldre vet jeg jo bl.a. om takket være deg, og siden du nå er på banen igjen, kan du kanskje av- evt. bekrefte mulig slektsforhold til Maren Sophie?Dessuten vet jeg fortsatt ikke noe mer om hvor høkeren Peder Graff og hans hustru kom fra.Hilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Maren Sophie er som du antar søster til Karen Marie. Maren Sophie er født på Hovedtangen (Grunnen øst for nåværende festningsplass mellom Grev Wedels Plass og Kommandantboligen som faren eiet)14.08.1810, døpt i Garnisonskirken 07.09.1810 ( Aker Mini 11 1810-1819 1/10 f.7a ) og altså datter av marquententer/høker Peder Erichsen Grav fra Graff lille og Marthe Iversdatter. (Om moren, se nederst)Maren Sophie omtales feilaktig som 'ugift' i 'Slektshistorien Eldseth-Kvasstad-Graff-Graff av Øhr' samlet og nedtegnet av C.F.Graff av Øhr i Oslo 1940. (Det er forøvrig flere feil i denne trykksaken). Men Peder Grav er altså sønn til Erich Pedersen Hvarstad, først på Grav, senere Grav lille, og Marthe Erichsdatter.Maren Sophie konfirmeres i Garnisonskirken 10.04.1825 (Garnison Mini 4 1820-1828 5/8 p.276 no.4)Morens navn er nok Marthe Larsdatter eller Marthe Iversen, dette går frem av konfirmasjonene slik at Iversdatter som er benyttet ved et par av barnas dåp, er nok feil. Marthe var enke etter Hans Jensen Piper (barnløst ekteskap)og datter av en Lars Iversen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Kjempebra, Geir. Du vet jo at jeg har vært på fisketur udi disse Graff'ene før. Men nå tok jeg omvegen via Mathias Holtermann Bjørn og Maren Sophie Graff for å se om jeg få ut noe nytt om Karen Maries aner (og Maren Sophie som ren bonus.) Så viser det seg altså at jeg skullre gått direkte til deg. Takk igjen.Ikke det at alle spørsmål er besvart. Ennå. Ett som slo meg med en gang var 'hvem i huleste er C.F.Graff av Øhr? Er det en slags adelsmann?Jeg formoder at jeg nå skal til Elverum, men der er det ingen Grav i 1801, hverken Stor eller Lille. Og Erich Pedersen som bor på Herstad, er jo gift for andre gang.Var Peder fra hans første ekteskap?Og er vi nå tilbake til den 30 år gamle Peder Erichsen Grav som ved FT i 1801 satt i K-a som 'Slave paa visse aar?'Igjen takk for hjelp til å få løst denne lille, men gjenstridige nøtta.Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg svarte upresist på et punkt. Peder Erichsen Grav er ikke født på Grav lille, denne ble ikke skilt ut før etter hans fødsel. Det er riktig Erich Pedersen på Herstad som er hans far, hans mor Marthe Erichsdatter Østenheden (Osen søndre) er fra Eric(h)s første ekteskap.Disse har to sønner som kalles Peder - en døpt 01.07.1770, den andre 03.11.1771. Førstnevnte dør allerede samme år og begraves 12.08. Jeg skriver dette fordi bygdboken ikke har fått med dette.Jeg tror slaven må undersøkes litt nærmere, jeg husker å ha sett ham før, muligens i forbindelse med Maren Sophies søster.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

I første setning i ditt innlegg (7) lurer jeg på hva det var Peder Erichsen eide: Hovedtangen eller kommandantboligen?Uansett vil det jo være et visst framskritt for en tidligere straffange. Om han var det, da. Alderen i 1801 stemmer jo også.Takk for hjelpen så langt.Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Hus på Hovedtangen. Men dette med Hovedtangen er noe spesielt. Helt til rundt 1820 var det spesielle regler for dette området som lå innenfor festningens murer og ikke hørte til byen, bl.a. hadde fangene på Akershus anledning til å besøke vertshusene som lå her. (Alle private hus ble senere kjøpt av det offentlige på festningsområdet, avsluttet 1870).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.