Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Marit Bergsrønning

[#18412] Siri Joensdatter fra Røros

Recommended Posts

Guest Marit Bergsrønning

Etterlyser fødselsdato og foreldre til Siri Joensdatter født ca. 1722 - 1723.Hun ble gift med Ole Clementsen Sandnes 24.06.1745 og de fikk Clement i 1754.Sigri Sannes begraves 10.01.1802, 78 år gammel.I kirkeboka har vi funnet en Joen Kuraas som er far til Siri, døpt 03.10.1723. Men vi finner ingen Joen Kuraas i Rørosboka som dette kan stemme med.Kan noen hjelpe oss med dette, hadde det vært flott!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Denne Siri (Siren) Jonsdatter er nok datter av Jon Olsen Kutaas og Marit Olsdatter . Kontakt meg på astrrye,online,no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hei!Jeg svarer deg like godt her, da dette er noe som ikke står i Rørosboka, og som andre kan ha nytte av. Siren Joensdatter er etter all sannsynlighet søster av min ane Ole Joensen Kuråsen. Da hans sønn Peder ble født i 1739, finner man som fadder bl. a. Siren Joensdatter Kuraasen. Som faddere på Ole Clementsens barn finner man bl. a. Ole Joensen Kuraasen, Dorthe Ole Kuraasens hustru (senere Dorthe Pedersdatter Dalen), Anders Joensen Kuraasen. Ole og Anders er altså - mener jeg - Siris brødre.Faren til Siri het Jon Olsen Kurås. (død 1751 79 år). Ham og hans far og bror Iver finner du her i manntallet for 1701 Lenke.Jon Olsens kone Marit Olsdatter er heller ikke nenvnt i Rørosboka under Kurås. I 1713 var det skifte etter hennes far Ole Paulsen Kullbrender. Hun er da nevnt som Jon Kuraasens kone og 32 år. (døde i 1751 70 år)Ole Paulsen er også å finne i manntallet for 1701. I samme hus bodde da en enke som omtales som Tørris' enke. Ole Paulsen var gift med Ingeborg Tørrisdatter (død 1732 83 år)som var datter av Tørris Olsen (også kalt Tørris i Myren i Rørosboka) og hans kone Ingeborg. I mannskapslistene for Verket i 1705 var hun 'Krøger', dvs. hun drev et bevertningssted.I manntallene for 1660 - årene vil du finne Jon Kuråsens far Ole Joensen på Kuraas. Han var da 23 år og oppsitter. Hva hans kone het, vet jeg ikke, men muligens het hun Siri (Siren), for alle barna til Ole joensen har en datter Siren.Når det gjelder linjen videre bakover, har jeg valgt å følge J. Prytz: Bosetting i Røros prestegjeld 1610 - 1710. Ifølge denne boka skulle den første oppsitter være en Joen Kuraas, nevnt første gang i 1647 som bygsler av 6 marklaug.Kurås er blant de eldste gårdene på Røros og ligger ca 10 - 12 km nord for Bergstaden - i Glåmos. Gårdshistorien finner du i bind V av Rørosboka. Håper dette var noenlunde oppklarende.MVH Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Kurås i manntallet for 1660 - årene Lenke. Ole Joensen 23 er vel da den samme som Ole Joensen 59 i 1701.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Om Tørres i Myren og Ole Paulsen Kullbrender, se Rørosboka bind IV side 67 og 70.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Et lite apropos Jeg 'har' noen Ryen fra Røros, 1700-tallet, f.eks en Kristen (Christen) Jacobsen Ryen f. ca 1750. Noen som vet noe nærmere? Jeg har hans kone, men ikke noe dato for giftemål. Jeg har hans far Jacob Christensen Ryen, og alle hans data, men ikke noe på hans far igjen, Christen Ryen, f. ca 1700. Har lett i Rørosbøkene, men de er nokså 'uryddige' synes jeg. Noen som har litt opplysninger om disse? RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg vil tilføye at 100% sikker er jeg ikke, men mener at navnet på fadderne på Ole Clementsens barn peker i retning av at Siren er datter av Joen Olsen K. Av andre faddere jeg ikke har navnt, er Joen Kuraasen (hennes far)og Ingeborg (Jonsdatter K.) Thomas Kochs hustru.Hvis du har navnet på fadderne ved Sirens dåp i 1723, vil dette kunne bekreftes/avkreftes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Til Randi.Det vil være best om du startet ditt eget tema, og legger frem alla data du har. Da får du også svar fra flere. Hvis du klikker på 'søk' på den øverste mørkeblå linjen, skriver inn Røros, så vil du finne de databaser som foreligger bl. a, manntallet for 1701. Der finner du en Christen Pedersen Ryen 4 år som vel kunne være interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Takk for opplysningen. Er ikke helt kjent med systemet her, så jeg beklager 'blunderen'. Men jeg prøvde 'søk' og det fungerte fint. Randi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.