Jump to content
Arkivverket

[#18499] Tollef Larsen Bugge i Brønnøy - hvem var hans forfedre?


Guest Torgeir Kvalvaag

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg har et slags frivillig oppdrag om å kvalitetssikre opplysninger om Nordlandsslekta som kalte seg Maas. I.d.f. har jeg forsøkt å finne hode og hale på slekten(e) Bugge i Brønnøy.Utgangspunktet er Brønnøyklokkeren Tollef Larsen Bugge på Mossem. Han skal visstnok være sønn av Sunnfjordsorenskriveren Lauritz el. Lars Michelsen Bugge. Så langt greit, tilsynelatende.Fra noen kilder har jeg fått oppgitt at denne sorenskriveren er etterkommer av Buggeslekta ved Randers og True. Men så enkelt er det visst ikke.Nå har jeg lest artikler av NST av Magnus Mardal og Kjeld Bugge. En foreløpig konklusjon må bli at hele anerekka til Tollef Larsen ser ut til å være bygd på sandgrunn. Ja, jeg begynner nesten å tvile på om mannen selv kan ha eksistert.Er det noen som vet om det finnes en 'autorisert' utlegning av Bugge-slekten(e) i Brønnøy, så er jeg takknemlig. Om du ikke selv har, kanskje du vet om noen som 'vet?'Hilsen Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Tollef Larsen Bugge på Mossem skal ha levd mellom ca. 1623 og 1706. Han skal ha vært gift med ei Marit Olsdatter (1644-1721.) En av deres etterkommere var Jakob Maas i Alsvåg i Øksnes.Hilsen Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg gjør et nytt forsøk på å sparke liv i dette temaet.I betraktning av at Bugge-navnet går igjen i mange sammenhenger, er det litt overraskende at min opprinnelige henvendelse falt på steingrunn.Tollef Larsen Bugge skal ha vært sønn av Sunnfjord-sorenskriver Lars el. Lauritz Michelsen Bugge, født i Randers, død i Holmedal 20.5.1649.Fortsatt ingen klokker som ringer?Med håpefull hilsen Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Skrolsvik

Vet ikke om jeg kan hjelpe deg, men det ser ut til at din Tollef skal være bror av 'min' Willatz Larsson Bugge f.1633 død apr.1713 begr.22/4-1713 Askvoll.gift med Anna Olsdatter.,Salbu,notert ett barn:Peder Willatzen Bugge f.1679 Salbu. o s v. Denne Tollef Bugge er notert som klokker i Brønnøy. Gift antagelig 2 ggr. men hustruene ukjent. 10 barn.Har alle navnene, men kun Herman notert med etterslekt.(klokker etter sin far).Som deres foreldre har jeg notert Lauritz Mikalsen Bugge f.mulig Randers og Margrethe Nilsdatter Buck.kilde:www.winnem.com/nBugge.htm Terje

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg vet ikke om det hjelper, men den Jakob Maas som er omtalt i innlegg nr. 3, er ogaå kjent som Jacob Christensen Maas, 'priviligert Gjæstgiver paa Alsvåg.'Han og kona, Anna Mørch, hadde sønnen Andreas Christian Moss (1770-1824) som ble gift med Anna Elisabeth Ellingsdatter Parelius av Benkestokk-ætt.Familienavnene Moss og Maas/Maass ble brukt om hverandre, men de kom alle fra Mossem og skal angivelig ha hatt Tollef Larsen el. Lauritzen Bugge som en slags stamfar.Og det er Tollef Larsens aner jeg altså er ute etter å få et visst grep på.Hjalp dette, mon tro?Godt nytt år fra Torgeir Kvalvaag

Link to post
Share on other sites
  • 11 months later...
Guest Steinar Olsen

heiHar holt på en del med denne slekten og kan opplyse at det er gitt ut en slektsbok om Maas/Moss i Harstad Forfatter er Elsa Jervan Håker. Hun hadde samme oppsettet på slekten som noe jeg fikk av et søskenbarn som er av Buggeslekten. Denne siden har også omtrent samme oppsettet LenkeDer fremkommer det at LAurits M. Bugge hadde 2 sønner med sin kone. Gjengitt på et epitafium i Holmedal kirke.Skiftesamlingen til Svein Edvardsen og Sømna bygdebok fylte en del hull i oppsettet. De bekreftet Moss - Buggeforbindelsen.steinar olsen @ tiscali . no

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Dette er jo strålende, Steinar. Det finnes så mange løse tråder og regelrette feil i mye av det som er skrevet om denne slekta - Bugge/Maas/Moss - at det er å håpe at trådene kan samles. Ihvertfall noen av dem.Ellers er det nok en gang artig å se hvordan noen av disse temaene lever sitt eget liv. Det viser hvor levedyktig dette forumet er. Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

Jeg vet ikke hvor Tollef og kona kom fra, men har deres 12 barn. Jeg har takk familiene fra 1665-1892 og gaar videre for Bronnoy Bygdebok. Moro aa faa se hva kommer fra ditt brev.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til Margaret: De tolv barna er jeg interessert i. Jeg kan legge ut epostadressa mi om du ønsker.Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår resten av det du skriver. Du må gjerne bruke engelsk. Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

I følge boken Bugge med undertittel klokkerslekta i Brønnøy og etterkommere i Herøy av Gerd Karin Lysholm side 3 så kommer slekten Bugge fra Danmark. Hans Bugge bodde i begynnelsen av det 16 århundre i Randers eller omegn, muligens var han sønn eller sønnesønn av Lars Bugge i True den siste av den gamle adelige stammen. Kjente sønner er Jens(prost i Ringsaker), Mogens (fogd i Nordhordaland), Niels(Sogneprest til Etne) og Mikkel(Formodentlig bonde i Randers). Mikkel bodde formodentlig i Randers og 3 sønner er kjent. Lars Mikkelsen Bugge var født i Randers og ble sorenskriver i Sunnfjord, død 20 mai 1640(rettet til 1649). Hans gravskrift viser at han var gift med Margrethe Nielsdatter d 1653. To sønner er oppgitt-Jens (som ble visepastor i Inderøy) og Tollef (1623-1706) som ble klokker i Brønnøy, hadde 10 barn og var gift to ganger. Tollef Larssen var hovedklokker i Brønnøy og bodde på Mossem fra ca 1668. Han var gift med Marite Olsdatter (ca 1644-1720) Dette var ett utdrag fra boka, den kan bestilles hos forfatteren, boka eller heftet er på nesten 100 sider. Ønskes mailadresse, send en mail til meg privat på 'olillega alfakrøll c2i.net, så skal jeg videreformidle adressen. Med hilsen Øystein

Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

I will gladly take your e-mail address and send you the 12 children. I am doing the slektshistorie for Bronnoy Bygdebok. I'll check back tomorrow.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

I følge heftet om slekten Bugge er dissse de 12 barna: 1: Ole Tollefsen (1663-1696), klokker 2: Hans Tollefsen ((ca 1666-ca 1740) Lensmann i Øksningen Bindal. 3: Niels Tollefsen ( ca 1667-1739)skifte på Lund 4: Else Tollefsdatter (1671-1754) Vik i Brønnøy 5: Claus Tollefsen (1674-1703) Underklokker Mossem. 6: Margrethe Tollefsdatter (1676-1707) Mo i Brønnøy 7: Lars Tollefsen (1679-1738) Mo i Brønnøy 8: Marithe Tollefsdatter (1681-1754) Skille 9: Christen Tollefsen (1683-1740) Hjelmeset i Sømna. 10: Jacob Tollefsen (1685-1740) Trælnes i Brønnøy 11: Hermand Tollefsen (1687-1742)Klokker Moe i Brønnøy 12: Hendrich Tollefsen (1691-1692)

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Aasmoe

Nå skal man kanskje ikke ta Bondesens bok om Bugge-slekten som noen fasit, men i følge ham er Lars Mikkelsen Bugge av den danske Buggeslekta. Epitafiet i Holmedal kirke viser et bilde av Lars Mikkelsen Bugge og hustru samt to sønner. I teksten under er kun Lars' og hustruens navn oppført.I tiilegg til Jens opplyser Bondesen at Tollef _visstnok_ var sønn av Lars Mikkelsen. Finnes det noe konkret bevis for dette, eller baserer slektsforholdet seg på sannsynlighet i forhold til kronologi, slektsnavn og patronymikon?Mardal avviser at Tollef er etterkommer etter den danske Buggeslekta, uten å begrunne dette nærmere. Jeg kan ikke se at dette er tatt opp senere heller.Mvh Geir Aasmoe

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

I følge Gerd Karin Lysholm er Lars Mikkelsen Bugge påviselig sønn av Mikkel Hansen Bugge. Mikkel Hansen Bugge er påviselig en kjent sønn av Hans Bugge, men det er her ikke påvist at Hans er etterkommer av den gamle adelsslekten Bugge, selv om det hevdes at han muligens var en sønn eller sønnesønn av Lars Bugge i True.

Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

Barna av Tollef Larsen og Marit Olsdtr. Mosheim Bronnoy: ca. 1663 Ole d. 1696 ugift klokker.**ca. 1666 Hans d. etter 1739 g. 1696 enke Marit Jakobsdtr. Rusch Oksningen Bindal, bosted Oksningen, 1 sonn.**ca. 1668 Nils d. 1739 g. 1707 Elsa Henriksdtr. Gbr. Lund, ingen barn.**1671 Elsa d. 1754 g. 1702 Isak Olsen Somnes Somna, g. II 1720 Sevald Hansen. Gbr. Somnes, 4 barn med Isak.**1674 Claus d. mellom 1701 og 1738 (Bugge bok sier d. ca. 1703).**1676 Margrete d. 1707 g. 1695 Jon Larsen Mo Bronnoy, Gbr. Mo, 5 barn.**1679 Lars d. 1738 Mosheim, ugift.**1681 Marit d. 1754 g. 1709 Nils Christensen Skill, Gbr. Skill Bro., 4 barn.**1683 Christen d. ca. 1740 g. 1713 Kirsten Jonsdtr. Stein Somna, gbr. Hjelmset Somna, 13 barn.**1685 Jakob d. ca. 1740 g. 1718 Pernille Jonsdtr. Stein, bosted Traelnes Bro. gbr. 1 dtr.**1687 Herman d. 1742 g. 1712 Ingeborg Jonsdtr. Stein. Klokker og gbr. Mosheim, 11 barn.**1691 Henrik d. 1692 8 mnd.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk til alle bidragsytere så langt. Vet fortsatt ikke hvordan jeg skal forholde meg til den danske Buggeslekta. Vet ikke om dette er et trosspørsmål eller ikke. Noen er skråsikre på at det er en forbindelse, andre avviser enhver forbindelse. Så hva skal en stakkar tro...Til Margaret (og Øystein): Nå skal alle barna til Tollef være på plass. Lurer litt på om Oksningen er det samme som Øksningan (Hans Tollefsen.) I så fall er det ikke snakk om Bindalen.På Deichman fant jeg i dag ikke noen bygdebok for Brønnøy. Er dette et verk som kommer? Ellers lurer jeg på om du også har skrevet bygdeboka for Sømna? Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Om Øksningen i Bindal også ble benevnt som Øksningan det vet jeg ikke noe om, når det gjelder Øksningan så finnes i alle fall det flere steder, blant annet på sydspissen av Dønna i Herøy.

Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

Oksningen in Bindalen - I can't make a slash through the 'O' when I am in the Internet. I see Haavard Sylten will use Oksninga in Bindal Bygdebok (with slash). Bronnoy Bygdebok is in progress. I work with Tor Mathisen in Somna - I do the slektshistorie, he writes the history and takes care of all other things. We've worked together for over 20 years. You have an interesting correspondence going here - I'll print it out and save it. Thanks.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til Øystein (og Margaret): Det var Øksningan i Herøy jeg hadde i tankene. Om jeg ikke tar feil, er det etterkommere av Brønnøy-klokkeren i Herøy...Men siden det ved FT i 1900 var tre garder på Øksningen i Bindal, kan vi trygt legge den ballen død.Men spørsmålet om klokkerens aner har jeg ikke tenkt å la ligge:-}. Hilsen Torgeir

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
Guest Bente Christensen

Hei ser dere diskuterer Bugge, Jeg har Bugge boka som kom ut i 1909 hvis jeg kan hjelpe til, har også masse annet Bugge siden det er slekta mi også Bente

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.