Jump to content
Arkivverket

[#18582] Bygdebok word translations


Guest jeff erickson

Recommended Posts

Guest jeff erickson

Can someone help with translation of these words pleaseUtskilt 1886 fra br. nr. 8, skjote 188 fra Treschow og Amund Larsen for 100kr till1863, bl.a. forpakter på Hedrum prestegårdsenere pa Mod.ung til sjossd.e. av sin farVanninghus ca 200 år, resaurert og påbyget. Brggerhus og uthusFl til Tjolling som enke move to Tjolling .....

Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

An attempt:- Separated 1886 from part no.8, deed 188 from Treschow and Amund Larsen (land owners) for 100 NOK to:- 1863, among other things, renter of the Hedrum pastor farm- Later at Mo- Dead young at sea- ? from his father- Dwelling house appr. 200 years old, restored and addited. 'Brewinghouse' (house for washing of clothes) and outbuilding.- Moved to Tjoelling as widow.Kind regards, Egil

Link to post
Share on other sites
Guest Jeff Erickson

Some help is needed with translating this please'Fikk auksjonskjote for 202 rdl , og ophold til enken her og hennes barn''Ronningen delt , svigersonnen fortsatte her, og sonnen Ole fikk den andre halvdelen, se br. nr. 6''Utskilt 1874 fra br. nr. 5, gavebrev s. å. fra Nette Olsen till sonnen''hadde han fåtte tomt faren mot 6 arbeidsdager årlig''Eindommen på Ronningen takserttil 180 rdl'

Link to post
Share on other sites
Guest Per Harald Jonson

I'll try: 'Fikk auksjonskjote for 202 rdl , og ophold til enken her og hennes barn'Got auction-deed for 202 rdl, and 'stay' for the widow here and her children.'Ophold' means that she could stay there and recieve food, housing, ...'Ronningen delt , svigersonnen fortsatte her, og sonnen Ole fikk den andre halvdelen, se br. nr. 6'Rønningen split/separated/divided, son-in-law continued here, and the son Ole got the other half, see part 6'Utskilt 1874 fra br. nr. 5, gavebrev s. å. fra Nette Olsen till sonnen'Separated/divided 1874 from part 5, gift-letter same year from Nette Olsen to the son'hadde han fåtte tomt faren mot 6 arbeidsdager årlig'had he got ground/land (from) father for 6 workdays yearly'Eindommen på Ronningen takserttil 180 rdl'The property Rønningen valued to 180 rdl.mvh Per Harald

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Jeff Erickson

Some more help is needed please.(nedenf) ?nevnes?bor her 1528 og skattet 1 lod sølv ved gjengjerden det året.born here 1528 and ............ var kirkeverge i bygden 1575, og 1593 og 1604 er Gudbrand bruker.lensmann - what is a lensmann?...første hustrue kjenner vi ikke , men senere ble han g.m. Ingeborg Jacobsdtr . d. 1693 enke 1661 efter Mathias Arnesen, Gjøones, Siste ekteskap var barnløst.... first wife ..... then later... widow of Mathias Arnesen....had disse barn...efter fradrag av gjeld på 144rdl. Ved besiktelse ble åboten satt til 9rdl. Fehuset måtte rettes opp og nye stokker settes inn. Låven må bordkles og nye takbord legges. Også de andre hus må forbedres. Dyr: To 12 års hester, 5 og 7 rdl, 7 kuer, 2 kviger, 5 sauer, 1 lam, 1 bukk, 3 geiter, 4 griser ........7 cows, 2? , 5 pigs, 1 lamb, 1?, 3?, 4?

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Karlsen

(nedenf)=(as follows) nevnes= is mentionedbor her 1528 og skattet 1 lod sølv ved gjengjerden det året=lives here 1528 and paid taxes of 1 lod silver at 'gjengjerden??' that year.... var kirkeverge i bygden 1575, og 1593 og 1604 er Gudbrand bruker=was churchwarden in the local community 1575 ... and Gudbrand is user of the farm in 1604lensmann=deputy, i.e. tax collector for the state/king or the landowner (church/monastery) modern meaning: policeman in rural areas...første hustrue kjenner vi ikke , men senere ble han g.m. Ingeborg Jacobsdtr . d. 1693 enke 1661 efter Mathias Arnesen, Gjøones, Siste ekteskap var barnløst=... first wife is not known, but later he was married to Ingeborg Jacobsdtr. d. 1693, widow of Mathias Arnesen Gjøones, Last marriage was childless. ... had disse barn=had thefollowing children...efter fradrag av gjeld på 144rdl=aftetr deduction of debts amounting to 144 rdlVed besiktelse ble åboten satt til 9rdl. Fehuset måtte rettes opp og nye stokker settes inn. Låven må bordkles og nye takbord legges. Også de andre hus må forbedres= At the survey, the fine was established to 9 rdl. The 'house where the sheep is kept' has to be straightened and new timber set in. The barn must have boarding and new roofing. The other houses also need rapairing.Dyr: To 12 års hester, 5 og 7 rdl, 7 kuer, 2 kviger, 5 sauer, 1 lam, 1 bukk, 3 geiter, 4 griser=Livestock: two 12 year old horses, (valued to 5 and 7 rdl), 7 cows, 2 heifers, 5 sheep, 1 lamb, 1 ram, 3 goats, 4 pigs

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Gjengjerden (the gjengjerd) was a tax which was put on the farmers in 1528.It is conserved for some areas and are among the few tax-lists that is conserved from the 16th century.

Link to post
Share on other sites
  • 5 weeks later...
Guest Jeff Erickson

I have another one I need some help with'Det bodde ikke folk her in 1801''Fikke festeseddal i 1843, men hadde da bodd her lenge''Tomten ble skyldsatt in 1847 og mattrikulert som br nr 2 Folger ved senere forpaktningr br nr 4 og 5 på Hafallen'

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

No people were living there in 1801.Received (ground) rent papers in 1843, but have already then been living there for some time.The land was assessed in 1847, and was given title number 2 in the land register. Follow later leasehold of title number 4 and 5 on 'Hafallen'.Jan

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.