Jump to content
Arkivverket

[#18589] Tolking av tekst fra diplom


Guest Tor Kvien

Recommended Posts

Guest Tor Kvien

'Samtøcke Ellin Siurdsdotter egen moder deris baade lite oc møcket løst oc fast, løste de fornemder brødre Siurd oc Tore Søster sin fornemde Synniffue aff alle Jordegodtz baade i Rand, Setten, i Sund oc i alle andre øde Jorde som paa hendis lutt, oc med raad ocSamtycke egen bonde hendis i fra sig oc baade hennis sønner Laris Rott oc deris ia oc samtycke, saa at hun vell adnøgis oc aldrig der paa tale, 'Hvordan skal innholdet i de siste linjene forstås? Er Laris Rott hennes mann, eller er det navn på sønnene? Skiftet er etter Jon Simonsen Rand i Nordfjord 13. juni 1490, og kan leses her: Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Eg trur helst at den som har laga avskrifta av diplomet må ha lese feil. 'Laris Rott' høyrest absolutt ikkje fornuftig ut som namn, og ikkje som noko anna heller. 'Deris Lott' kunne vere eit liknande skriftbilete, men passar vel dårleg i meininga.

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Jeg oppfatter at flere har en oppfatning av at dette ikke er et navn, men en feil i avskriften. Personlig ser jeg ikke hvorfor det ikke skulle være et navn siden Lar®is er en ikke helt uvanlig skrivemåte for Lauris/Laurits etc., og Rott faktisk finns som etternavn/stednavn, noe jeg fant ved å søke på Rott i de diplomene som ligger på nett. I nærmiljøet finnes dessuten gårdsnavn som Reed/Rød/Raad, men jeg skal innrømme at jeg ikke kjenner Rott som skrivemåte på noen av disse gårdene. Det hadde vært interessant om noen som har tilgang til originalene kunne bekrefte/avkrefte om dette er feil i avskriften eller ikke.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Dette er jo ikke vanskeligere enn å gå til originalen. Bestill en kopi fra Riksarkivet eller be diplomatarieutgiverne om en nytolkning av de aktuelle ordene.

Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Så vidt eg veit eksisterer dette dokumentet berre i avskrift, dessverre, og det var denne eldste avskrifta eg antyda kunne vere feil, utan at eg har noko meir belegg for det enn at eg tykte dette namnet passa veldig dårleg inn i teksten.

Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Selvfølgelig er det litt problematisk at 'originalen' ikke er originalen, det dreier seg om en udatert avskrift gjort (av kapellan Jens Siversen i Innvik tyder påtegningen på, men i følge Norsk Prestehistorie på NSF's hjemmeside var det ingen kapellan Jens Siversen, men derimot en kapellan Jens Sørensen i Innvik fra 1596 til 1636, dette kan jo kanskje tyde på at transkribsjonen er litt hurtig gjort?) ca. 100 år etter at originalen ble skrevet i 1490. Denne 100-årsperioden var en periode der skriftspråket endre seg mye (norsk - dansk) og det kan jo godt henne avskriveren foretok noen feiltolkninger.

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Etter de innspillene jeg har fått er jeg tilbøyelig til å tro at det skal bety 'deres lott' eller 'deres rett'. Betydningen blir i praksis den samme. Takk til samtlige.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.