Jump to content
Arkivverket

[#18613] Prest i Strinda Henrich Christensen Lyster


Guest Ragnar Moslet

Recommended Posts

Guest Ragnar Moslet

HCL var vice-pastor i Strinda på 1670-tallet og brukte Hoeggen som prestegård. Hans sønn Christen Henrichsen Lyster var sogneprest i Melhus 1719-1738. Min teori er at HCL var bror av Erich Christensen som brukte Lysøya til 1696, og at det også var en tredje bror Jørgen. Faren kan ha vært strandsitter Christen på Jøssund Anexis ved prestemanntallet i 1663/66. Der er det også en husmann Henrich - bror til Christen ? Kan noen hjelpe med å bekrefte/avkrefte dette ?All hjelp mottas med takk

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Var HCL sønn Christen prest i Luster etter Melhus ? (g. Dortea Marie Lemvig (1704-77) fra Klæbu ?)HCL hadde broren Lars, som hadde 2 sønner som ble prester på Bornholm.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Iflg. Lampes prestehistore var HCL sønn av Christen Henriksen, sogneprest til Luster (tidl. skrevet Lyster) i Sogn fra rundt 1620 til først på 1640-tallet. HCL var student fra Bergen skole 24. apr. 1662 og er da kalt 'Henricus Christiani Lystrensis'. Han ble ordinert til visepastor på Strinda 6. nov. 1672 og var g.m. Martha Absalonsdatter Friis fra Nordfjord.Lampe nevner ingen brødre som het Erich eller Jørgen, men derimot en som het Jonas. Han tok også teologisk utdanning og var 'trediehører' ved Bergen skole.

Link to post
Share on other sites
Guest Ragnar Moslet

Jeg takker for raske svar og utfyllende opplysninger. Jeg har forfedre på Lysøya i Åfjord på Fosen i S-T som stammer fra brukeren der i 1680/90-årene, Erich Christensen. Hans sønner Christen Jørgen og Jens og deres etterkommere kallte seg Lyster. Dessuten går navnene Christen, Jonas og Henrich igjen også i denne slekten. Det kan være tilfeldigheter, men også en hypotese at presten HCL tok meg seg de yngre brødrene da han fikk kall i S-T. Spørsmål: Står det noe i Lampe's bok om hvor HCL tjenestegjorde før Strinda ? Det er et sprang på 10 år mellom skole i Bergen og Strinda. Står det noe om opprinnelsen til Christen Henriksen, presten i Luster ?Utfyllende opplysninger: HCL var sogneprest i Melhus 1719-1738 da han døde. Han var sjøoffiser under Tordenskjold før dette. Han var først gift med Anna Hornemann, datter av Ebbe Carstensen og Anna Henrichsdtr. Hornemann på Reins Kloster. G II med Dorothea Marie Lemvig, datter av sognepresten Jens Lemvig i Klæbu. 2 barn i første: Anne Henriche og Ebbe Olaus som ble herredsfogd i Ribe i Danmark 3 barn i andre: Jens Lemvig som ble prest i Aukra. 2 døtre som døde tidlig.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det står ingenting i Lampes bok om opphavet til Luster-presten Christen Henriksen. Det står heller ingenting om hva sønnen Henrik gjorde mellom 1662 og 1672, men Svein Tore Dahl skriver i sin bok om geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge at han ble immatrikulert ved Universitetet i København i 1662. Man kan jo lure på om han var student i hele ti år, men han tituleres faktisk som student i biskop Arnoldus de Fines kallsbrev fra 28. okt. 1672 [Kilde: Norske Kongebrev]. Han har vel neppe vært heldagsstudent i 10 år, men hva han ellers gjorde og hvor han oppholdt seg sier mine kilder ikke noe om.Ragnar sier i siste innlegg at HCL var sogneprest i Melhus 1719-1738, men det er vel en liten skrivfeil. Dette gjelder sønnen, Christen. HCL døde såvidt jeg kan se i 1683 eller 1684.Strinda-presten tok navnet Lyster fordi han var fra Luster. Hvis Christen, Jørgen og Jens Erikssønner fra Lysøysund og deres etterkommer brukte Lyster som slektsnavn, så kan vel det bety at familien kom fra Luster uten at de dermed var i slekt med Henrik Christensen Lyster?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.