Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eide

[#18667] Magdalene Andersdatter, Horsdal/Gildeskål. Benkestokkslekt?

Recommended Posts

Guest Inger Eide

Jeg prøvde å legge en ny problemstilling under et gammelt innlegg. Kanskje ikke så lurt, derfor.... Hvem er dette ekteparet: Magdalene fra Horsdal ( Benkestokk-slekt) og Paul/Powel Holgersen? Jeg finner et skifte etter Magdalene Andersen gift med Augustinus Larsen. Skifte åpnes 12/9 1736.Augustinus L død midtfastesøndag 1736.Men han står oppført som arving etter Magdalene. De har barna Christen 34 år, Anders, Berit og Margrethe 24 år. Formue 231, gjeld 60.Boet har sølv som er merket med forskjellige initialer samt jordegods i Fleinvær og Ertenvåg. Mitt problem er ekteparet Magdalene og Paul som skal ha en datter som gifter seg med en Adam Olsen. Jeg har ikke noen årstall for ekteparet, men Adam Olsen skal ha levet fra 1656 til 1724. Hvordan henger dette sammen, hvis det da gjør det? Er det noen forbindelseslinjer mellom disse to ekteparene? Kan noe hjelpe med opplysninger? Med vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Jeg glemte å få med at skiftet fant sted i Horsdal, Gildeskål. Bare Berit Augustinusdatter står oppført som gift og da med Ole Mouritzen, Nordland. IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Våger jeg å lufte dette spørsmålet ennå en gang? Etter den helt ferske Beiarboken skal Magdalene Andersdatter være gift med Augustinus Larsen og skifte er som nevnt i første innlegget i Horsdal. skulle låne Wilhelmine Brandts bok om Benkestokkene og annen litteratur, men da må jeg vente til ut i august. Har noen opplysninger om dette ektparet, ville jeg bli glad. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Har du søkt igjennom alle tilgjengelig internettkilder , bla. her, så har vel Benkestokkene vært gjenstand for mye informasjon og mye omtale.En del stoff finner du også i trykksaken Benkestokk-seminaret, ISBN 82-91870-02-0, se bl.a. http://www.vigerust.net/redaksjon/forlaget.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Saken er at jeg har sett gjennom boken om Benkestokkene en gang uten å finne noe. Jeg vet jo ikke heller om dette er Benkestokk. Jeg hadde notatene fra den gamle 'Slektsbok for Beiarn' og det var nokså forvirrende det som stod der, en slags antydning om at Magdalene skulle være av denne slekten. I den nye boken står det ingenting om anene til Magdalene Andersen og Augustinus Larsen i Horsdal. Skiftet etter ekteparet viser at de har vært nokså velstående etter den tids målestokk - en indikasjon på at de kanskje kunne tilhøre en slekt som en kan finne opplysninger om. Kanskje har noen med kjennskap til Gildeskål vært borti dette ektparet. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

det er ikke lett å vite hva du hag gått igjennom av tilgjengelig informasjon :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnt Stavne

I skifter i Salten registrert av DiS Salten finnes følgende skifte:Skifte etter Adam Olsen, Dochmoe i Beiarn 7/8-1724Dorethe Powelsdatter, Dochmoe i Beiarn, hustru av avdøde.Agnetha Anamsdatter (det står ikke adamsdatter), Dochmoe i Beiarn, 1 år, datter av avdøde. Verge Jørgen Olsen, Soløen. Jørgen Olsen, Soløen settes som formynder siden ingen af mandens paarørende findes udj fogderiet.Er dette den Adam du har?Mvh. Arnt Stavne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

I 'Slektsbok for Beiarn' finner jeg følgende: Adam Olsen var fra Røvatn i Rana, f. ca. 1656-1724. Hans far: Olle Olsen, Røvatne, f. 1617. Adam Olsen var vistnok gift 3 ganger.Først med en kvinne fra Nordland, (datter av Pål Holgersen?). nr. 2: enke Agnete Jebelsdtr. d. 1721.; nr. 3.: enke Dordei Sørensdtr. Navjord, d. 1739. En datter: Agnette Adamsdtr., 1724-1804 kom til Kvæl, ble gift i 1764 med Peder Kristoffersen, f. 1727-1802, Agnette Jebelsdtr. var først gift med en Kristoffer ? Arstad. Dordei Sørensdtr. blei senere gift med Peder Pedersen. Deres barn: 1. Karen Pedersdtr. f. 1726; 2. Adam Pedersen, f. 1730; 3. Hans Pedersen, f. 1733; 4. Lars Pedersen, f. 1734; 5. Marit Pedersdtr. f. 1735.mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei Arnt. Overskriften på mitt tema er blitt misvisende når jeg nå har fått nye opplysninger. Ja, jeg har det skiftet. Oppsummering: Når jeg sammenholder det med opplysningene i siste bok om Beiarn, står det følgende om Adam. Kom til Beiarn og ble tjenestedreng, Skal først ha vært gift med Kirsten Michelsdatter, Karbøl. Hadde en slegfredsønn med Lisbeth Olsdatter fra Ertenvåg, Ole Adamsen. Adam giftet seg så med enke Agnethe Jæbelsdatter død 1721. Hun var før gift med Christopher Floensen, Dokmo. Agnethes far er Jæbel Jæbelsøn, Inndyr. Adam giftet seg så med Dordei Søfrensdatter ? (1706 - 17679) fra Navjord. De fikk datteren Agnethe (1722-1804) som ble gift med Floen Larsen på Kvæl.Mitt utgangspunkt i (1) var den gamle boken der det er mange uklarheter. Adam var altså ikke gift med noen fra Benkestokk-familien ser det ut til.Jeg lurer på om uklarhetene i dette har sin bakgrunn i at Agnethe var sønnedatter av presten Gieble Christophersøn i Gildeskål. Hvem han var gift med vet jeg ikke, kunne det være tilknytning til Benkestokk her?Når det gjelder Magdalene Andersdatter og Augustinus/August Larsen i Horsdal så ble datteren Berith Augustinusdatter (1707 - 1769) gift med Ole Mouritzen ( 1705 - 52) på Nordland med etterslekt i Beiarn. Det ser ut som noen uklarheter er ryddet av veien ved hjelp av opplysningene i den nylig utkomne Beiarboken.Jeg har sett gjennom Brandts bok om Benkestokkene, men med så få og kanskje gale opplysninger kan jeg selvfølgelig ha oversett noe.Men opphavet til Magdalene og Augustinus er fremdeles gåtefullt. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei Birger. Ditt innlegg kom inn mens jeg satt og bladde i bøker og skrev på mitt. Ja, slik ser det ut i den gamle boken som var utgangspunkt for mitt tema side 303. Magdalene og Augustinus: Litt lenger ned på siden under Nordland står det: Ole gift med Berit Augustdatter. (Foreldre: August Larsen og Magdalene Andersdtr. Horsdal (Benkestokk) rart at det ikke er oppgitt nærmere tilknytning til Benkestokkene.Agnethe Jæbelsdatter:Hvem var Agnethes far Jæble/Jebel/Gieble og hennes farfar Gieble C. gift med? Disse mennene levde på 1600 -tallet så det er nok ikke altfor mange kilder.Takk til alle for forsøk på å oppklare dette. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank Johansen

Ang. Agnethe Jebelsdatter og hennes første ektemann - Christopher Floensen Dokmo i Beiarn, så er disse også mine forfedre. I den nye Beiarboka står det at Agnethe er datter av Jebel Jebelsen på Inndyr i Gildeskål. Av denne tråden ser jeg at hans far igjen var presten Jebel Christophersen i Gildeskål.Dette er det eneste jeg har lest om Agnethes foreldre, så all informasjon om Jebel Jebelsen og hans far Jebel Christophersen er velkommen!Dersom det blir for detaljert for dette forumet, send gjerne svar pr. epost til johansf alfakrøll chello.noFHJ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Opplysningene om at Gieble Christophersen er Agnethes farfar står på side 317 under 'Prestene i Gildeskål' - 'Deretter tiltråtte Gieble Christophersen. Det er ikke kjent hvor lenge han satt i embetet. Jævelstøa (Jæbelstøa) nær prestgarden skal ha navn etter ham. Han har kjente etterkommere - bl.a. i Beiarn, gjennom sønnedatteren Agnethe Jebelsdtr, Dokmo.' Adam og Agnethe fikk i alle fall ingen barn sammen. Agnethe hadde 6 barn i sitt første ekteskap, det yngste Annichen var født i 1696. Hvis jeg ikke husker totalt feil, så ble denne Gieble C. nevnt i et tema her på Digitalarkivet. Har prøvd å finne det uten å lykkes.Mener at det var en del opplysninger om ham der.Kunne det være temaet om rare navn? I alle fall er ikke Gieble som i Beiarn får forskjellige varianter så som Jebel og Jæbel svært vanlig. Til Frank. Det kan være at Agnethe Jæbelsdatter og Christopher Floensen er mine aner også. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Min tilknytning til Benkestok familien er Jens Arentzberg fra Følvika, gift med Malene Monsdatter, Finseth. Andreas Jensen hadde to døtre og den ene Anne Marie Bergitta ble gift med Hans Olai Olsen på Storjord.Noe særlig mer enn denne familien har jeg ikke arbeidet med. Men jeg måtte til Statsarkivet i Trondheim for å finne henne som angivelig kom fra Benkestok-familien.Jeg har akkurat i dette øyeblikk fått inn døra den nye Beiarnboka og har naturligvis enda ikke fått sett noe mer i den. Men jeg skal komme tilbake hvis jeg finne noe mer.Mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Inger, Har du undersøkt under Arstad? Der finner jeg Agnethe Jæbelsdatter, f. 1716, d. 1762, datter av Jæbel Christophersen, f. 1680, d. 1754. Jæbel eller Jebel var gift 1. gang med enke Mali Pedersdatter, d. 1739. Du finner dette på side 38 i Beiarnboka fra 1979 og på side 160 i den nye Beiarnboka.Mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Ja, jeg har bladd og bladd i boken. Sett på familier på forskjellige gårder og lest fra skiftene som er spennende fordi de gjengir klær med stoff og farger, innbo og dyrene ofte med navn. Bare se på utvalget i kunavn! 1. Jeg tror at spørsmålet om Adam og hans kvinner er nesten løst, også hans etterkommere finnes i boken. 2. Kan vi finne noe mer om Agnetes foreldre og prestefarfaren Gieble C. ? 3. Hvem kan hjelpe med opplysninger om Magdalene og Augustinus? Ut fra skiftet ser vi at ekteparet hadde en mengde merket sølvtøy.Det kan tyde på at de hadde sin bakgrunn i et bestemt sosialt lag noe som kan gjøre det lett å finne opplysninger. Når det gjelder de to siste punktene, så må vi forflytte oss til Gildeskål og da er vi over i andre bygdebøker kanskje.Kanskje kommer vi ikke lenger denne gangen, men vi lar ikke det legge demper på fine sommerdager.vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Hei, Inger Eide.Det er mulig at jeg har funnet den/de du leter etter. Ta en titt på denne : LenkeMvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei Birger. Takk for opplysningene.Lenken sier 1 at Magdalene var født i Fleinvær 1675.Et godt spor! og 2 at Christen Augustinussen var gift med Ingeborg Johansdatter Blix. Kanskje kan en via opptegnelser i Blix-slekten finne ut hvem Magdalene og Augustinus var. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Hei Inger Eide. Det er bare hyggelig å kunne hjelpe! Kanskje en mail til han som har hjemmesiden kan gi deg flere opplysninger.Lykke til!Mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei Birger. Det er nettopp det gjør - sender en mail til den e-post adressen som er oppgitt på din lenke. Hvis det fremkommer nye opplysninger, deler jeg dem med dere som har forsøkt å løse denne gåten. Takk for innsats og gode råd. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bo Wallin

En ana till migBerit Andersdotter påstås vara dotter till Anders Jonsson Benkestokk i Melöy, hon var Gm Christen Jensson (Bloch) fogde i Salten död ca 1636, ärvde gods i Horsdal Gildskål, så det är av intresse och höra att Horsdal var Benkestokk gods.Vem var Magdalene Andersens? fader?Kan någon hjälpa mig med ägarlängden för Horsdal, 1570-1650?Tacksam för all hjälp!Bo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Jeg har ikke fått tak i nye opplysninger om disse personene. Lurer på om det kan være opplysninger i Arvid Støvers 'Nedtegnelser fra Gildeskål' Det er visstnok en CD som ikke kan lånes hjem, men derimot lånes på NBO.Kanskje kan den også kjøpes? Hvis noen har tilgang til Støvers nedtegnelser og kan se etter, tas dette i mot med takk. Biblioteksbesøk får jeg først tid til i sommer. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest magne jensen

Augustinus Larsen (f 1675) var sønn av Lars Andersen på Sørvær (f 1615) i Fleinvær. Han hadde en bror Steffen Larsen (f 1679).Han bodde også poå Sørvær.Magdalena Andersen tror jeg også kom fra Fleinvær.Hvem Paul Holgersen var aner jeg ikke, men det var en bonde på Mevær (i Fleinvær)som het Gabriel Holgersen (f 1621) (bror ?). Forøvrig synes det å ha vært nære bånd mellom Horsdal og Fleinvær på denne tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Tusen takk for svar, Magne. Jeg hadde tenkt å se på Støvers nedtegnelser fra Gildeskål ved en anledning. Etter at den nye boken om Beiarn kom, ser det ut til at jeg kan glemme denne Paul Holgersen. Jeg lurer på om du har kilder for opplysningene og om du vet noe mer om ekteparet? Etter skiftene å dømme satt de godt i det etter den tids målestokk.Kan dette være et spor å gå videre med? Vennlig hilsen IE.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Hansen

Hei.Om det kan være til hjelp, så eier Augustinus i Horsdal en halv våg i Ertenvåg i 1667. De to andre eierne er Jesper Kolderup (futen) 1 våg og Hans Bruun d.e. (Sognepresten) en halv våg.Dette er da muligens Augustinus Larsen sin morfar? Siden verken Magdalene eller Augustinus var født i 1667.I 1742 kjøper Sognepresten en halv våg i Ertenvåg fra Christen Augustinussen.Hva som er de tidligere Michel Jacobsens våg og hva som er Benkestokk sin våg blir verre å ta på sparket.MvhKnut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Til innlegg 24.Takk for disse oplysningene, Knut. Christen Augustinussen som du nevner, er sønn av ektparet Magdalene og Augustinus Larsen, han er 34 år ved skiftet etter moren i 1736. Satt Christen A. med denne 1/2 wog jordegods i Ertenvåg etter morens død og frem til skiftet etter faren Augustinus i 1742? Eller selger han det etter skiftet etter faren, int. skiftenr. 11145.Finnes det opplysninger om 1 wog jordegods i Fleinvær som er nevnt i skiftet etter Magdalene? Hvem overtok dette? Vet man hvem som eide det omkring 1650 og fremover?Se også tema 30668 om Christen Augustinusen der jeg har glemt å takke Knut for utfyllende svar - noe jeg gjør i dette øyeblikk.Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.