Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sissil Bruun Sørensen

[#18854] Oversettelse av brev fra 1492 (DN)

Recommended Posts

Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg trenger hjelp til å forstå den eksakte betydningen av deler av et brev fra Diplomatarium Norvegicum. Jeg har tatt med hele teksten her for å få med sammenhengen, men det er kun det midterste avsnittet jeg har behov for en nøyaktig oversettelse av.Ollom monnom them som thetta breff see eller høræ sendher Amund Sigurdson lagman i Skyden g. gudz och sinæ kwnnukt gørande ath jek var i Herrans garde i Skydo med xij logrettis monnom sancte Martens apthan anno domini mcdxc secundo kom fore mek och logrettet aff ennæ halffuo Nicles Ketilson en aff andra halffuo Torkel Torkelson med thy skilorde ath Torkel talæde til Nicles vm tweggiæ laupæ land i Hellæberge som Twrid fader moder fordæ mannæ haffdæ geffuet Ketil Amundsynisyni synom hwilket fordæ Torkel ney fore sagdæ, lagdæ thæ fordæ Nicles i vitnisbreff fram i rettæ fore mek sa ludandis och annen vitnæ ther med ath fordæ Twrid haffde geffuet Ketil ii laupæ land i fordæ Hellæberg oc ii laups land hwarium synom syni och i laups land hwariæ dotternæ sinnæ.lagdæ en fordæ Nicles i kaupæ breff fram sa ludandis at han køpt haffde ii laups land i fordæ Hellæberg som breffuet sialfft vm sek vatter. sagde och fordæ Nicles ath Torkel haffde innæ iiiia aars landskyld hwilket fordæ Torkel til stod at sa var. En epther tessæ malæ domlagdæ fordæ men Nicles och Torkel vm thetta mall var thet theires domer och myn lagar ordskurd ath fordæ Nicles skal frelsligæ eygæ iiii laupaland j fordæ Hellæberg til euerdaligæ eigho thy ath han haffdæ lagligæ at kometz fordæ iiij laupa land och sa then luth som han eiger i Bwdonum. skal och fordæ Torkel bitalæ Nicles sinæ landzskyld innan kyndis messæ nest kommer och niwtæ asetonæ a Helleberge och geffuæ i laups i landskyld a hwario aare badæ fore thet firæ laupa land och fore thet han attæ i Bwdvnum. skal och fordæ Torkel geffuæ adernepdom Nicles firæ kiorlæg i kosthald thy han yldæ honum rangsmale. En thet kosthald gaff fordæ Nicles Torkel til fore gudz skul och godæ mannæ bøn skyl. Och til sanynd her om henger jek myt inciglæ fore thetta breff som giort var degi och aare som fyr sigir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Noen skikkelig oversettelse har jeg ikke bakgrunn for å kunne gi, men for at du skal få hjelp kan jeg komme med et forslag som andre forhåpentligvis vil rette på:- sønnen sin som førnevnte Torkel sa nei til (nektet for), førnevnte Nicles la så fram et vitnebrev for meg i retten, med vitner til, sålydende at førnevnte Twrid hadde gitt Ketil 2 lauper land i førnevnte Hellæberg og 2 lauper land til hver av sønnene sine og 1 laup land til hver av døtrene sine -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg er takknemlig for alle forslag. Slik jeg leser ditt forslag er det Turid sine sønner og døtre det henvises til - er det slik du også oppfatter det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Ja, jeg forstår det slik. Turid vært gift med en Amund - de hadde en sønn Ketil som igjen hadde sønnen Niklas.At det blir framhevet at Ketil fikk 2 lauper i Helleberg, er naturlig siden det er de det strides om. De andre søsknene kan teoretisk ha fått sin arv i andre garder. Men hvor det er angår ikke saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Takker igjen! Det var i grunnen slik jeg også oppfattet det, men så ble jeg litt i tvil om det var den riktig tolkningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Personene dere omtaler i denne diskusjonen er tidligere omtalt av Odd Arne Helleberg (spaltist i Gjallarhorn og forfatter/utgiver av flere lokalhistoriske verk) i dennes bok om Hellebergslekta (1988/1994).mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Oj - det høres spennende ut! Har du ISBN-nummer og eller en bokhandel hvor denne boka kan kjøpes? (Søkte på nettet, men fant den ikke).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

Jeg fant den i Bibsys - http://www.bibsys.no/Tittel: Helleberg-slekta : med omtale av Ola Høljesson Helleberg og Torbjørg Evensdotter, f. Lislerud og deres forfedre / Odd Arne Helleberg. - 2. rev. utg. Forfatter: Helleberg, Odd Arne Trykt: Kongsberg : O.A. Helleberg, 1994. Sidetall: 229 s., fold. pl. : ill. ISBN: 82-992572-1-2 (ib.)Elin Galtung Lihaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Takk! Da kan jeg prøve å bestille den gjennom en bokhandel. Bibliotekbøker passer dårlig for meg - de ankommer alltid når jeg har det veldig travelt....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.