Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest J. Nordheim

[#18858] Familien Scharnhorst i Vestby - dokumenterte røtter?

Recommended Posts

Guest J. Nordheim

Løytnant Cort Christopher E. Scharnhorst (død 1730) ble eier av halve gården vestre Kjærstad i Garder sogn i Vestby en gang på slutten av 1600-tallet. Han ble senere eier av hele gården, og det er i dag mange etterkommere, og etterslekten er godt utredet.Cort var militær - bl.a. kornett i oberst Richieus kavaleriregiments Hadelandske kompani. Han var i smålenske kompani i hvert fall fra 1694, og hans etterfølger i tjenesten ble tilsatt 1709. Corts far skal være den Erich Scharnhorst som i 1676 var oberstløytnant ved Coucherons infanteriregiment og som bl.a. var med ved Marstrands erobring i 1677. Erich død i Bragernes 1682?Familiens opphav hører jeg flere historier om, men jeg har foreløpig ikke sett dokumentasjon. Det er vel naturlig at de som leter har sett mot Tyskland - med utgangspunkt i etternavnet og danskekongens 'vane' med å 'kjøpe' offiserer derfra. Navnet Scharnhorst finner vi vel bl.a. som en gammel bydel i Dortmund (hvis jeg ikke erindrer helt feil). Ryktene går om linjer tilbake til tyske adelsslekter og til de franske hugenotter - men jeg har altså ikke sett noe dokumentasjon om dette.Så mitt spørsmål er: Er det noen 'der ute' som har kjennskap til familiens opphav?Mvh Jarleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Se først i to kilder som jeg ikke har foran meg i øyeblikket: 1) O. Ovenstad: 'Miliærbiografier: Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814', Norsk Slektshistorisk Forening, 1948-1949. (De fleste større biblioteker har denne, den er særtrykk fra Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, en god del slektshistorikere har den), og 2) I.C. W. Hirsch og K. Hirsch: 'Danske og norske Officerer 1648-1814', Håndskrevet manuskript i Forsvarets arkiv, Danske Rigsarkiv, København (fotokopi i N bind er i hylle på lesesalen på DRA i København, mikrofilm finnes på RA i Oslo). Jeg har sjekket i en tredje kilde for norske offiserer under krigen 1711-1720 som jeg har kopi av (C. O. Munthe: Videnskabsselskabets Skrifter. II. Historisk -filosofiske Klasse. 1897. No. 6. side 79-148), men der er han ikke nevnt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Erik Scharnhorst var allerede oberstløytnant, da han ankom landet (Langesund) og skulle melde seg for U F Gyldenløve. Det burde derfor la seg gjøre (med tiden) å finne ham igjen som offiser (både f eks ob.lt. og major) i utenlandske mil.avdelinger. Men hittil hviler hans yrkesmilitære karriére i historiens mørke. Jeg har gjennomgått alt norskt kildemateriale - hittil uten å finne mere om hans opphav, bortsett fra at han var meget stø i tysk skriftlig, og dermed sikkert var tysk (noe som også fortoner seg som en selvfølge). Noen store tyske genealogiske arkiv (f eks i Berlin og Leipzig) er ennå ikke undersøkt. Erik brukte ikke selv noe våpensegl, og i hans første segl i Norge 1676 er det kun et monogram. Jeg antar derfor at han ikke (ihevrtfall ikke på flere generasjoner) tilhørte den kjente tyske adelsslekten Scharnhorst, men en uadelig (ev. borgerlig) slekt S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest J. Nordheim

Først takk for gode innspill. De data jeg selv satt på var i hovedsak notater fra Vestby gårdshistorie og fra Ovestads militærbiografier. Det er spennende at familien ikke er nærmere utredet.En senere kontakt med etterkommere som har jobbet med opphavet tyder nok på at de har grepet fatt i familien Scharnhorst i Tyskland, og jeg har ikke fått noen bekreftelse på at det er funnet noen konkrete spor etter Erik S.Mvh Jarleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

'Familien' i Tyskland er etterkommere etter den kjente adelsslekten Scharnhorst (som også admiralen var av, han som krigsskipene er oppkalt etter). Erik S. som kom til Norge behøver ikke være en denne adelsslekten. Så en kontakt med tyskere fører bare til kontakt, men ikke nødvendigvis mellom slektninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.