Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Håkon Aasheim

[#18869] Futedrap i Nordhordland

Recommended Posts

Guest Håkon Aasheim

På tinget i 1521 for Nordhordland ble det gjort opprør blant bøndene, og som resulterte i drap på futen Halvor.På Åsheim i Hosanger, på Osterøy, i Nordhordland, er en Aslak (po Hissem/po Aasenn) oppført som bruker i de 2 skattelistene for 1518/19 og 1521/22.Samme mann skal etter sigende være blant de som ble bøtelagt etter dette futedrapet. Boten var på 29 mark, som etter 1921-verdi skulle utgjøre ca. 4000 kroner.Kjenner noen til denne saken/rettsoppgjøret? Og eksisterer det en liste over de straffedømte og bøtelagte? Som kanskje kan vise hvor langt oppe på listen denne Aslak er plassert utifra gjerningens grove karakter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Du finn noko om det i Strilesoga, band 2, kap. 8. Der er òg oppført kjelder (Norske Regnskaber og Jordbøger) som visstnok er trykte.Største boten var på 100 mark. Dei gardane som fekk over 50 mark, er nemnde med namn i Strilesoga under 'Notar'. Der er det tre frå Hosanger; Heldal (60), Tepstad (70) og Rønhovde (50 mark). Minste boten var etter det eg kan sjå på to mark, så han som fekk 29, låg vel kring helvta av dei største i Hosanger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

I 'Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede / udgivne for Det Norske historiske Kildeskriftfond ved H. J. Huitfeldt-Kaas' finn dulister over dei skatteinntektene futen tok inn til Bergen Kongsgård rundt 1520, og dei bøteinntektene han tok inn. Bøtene er spesifisert på einskildpersonar.Eg hugser at listene omhandla bøter etter at ein fut vart slegen i hel, men eg hugser ikkje kva for fut det var, og heller ikkje kva for band (truleg var det band 1, 2 eller 3, kvart band har register, så om du låner bøkene på biblioteket finn du dei nok).29 mark pengar tilsvarte i 1520 29 lodd (ca 430 gram) sølv, eller vel 19 våger (ca 340 kg)tørrfisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.