Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Børge Strandskog

[#18936] Trondhjems-borgere i Nordland: Noen som har oversikt?

Recommended Posts

Guest Børge Strandskog

Noen som har tilgang til oversikt over handelsborgere fra Trondheim med borgerleier i Nordland? I denne omgang er jeg spesielt interessert i tre av dem, alle hadde sine borgerleier i Hamarøy/Tysfjord. 1) Hans Hansen Ævele, som hadde handel og virksomhet på Ulvsvåg i Hamarøy på 1680- og 1690-tallet. Han omkom med 'mann og mus' på Stadthavet i 1692. 2) Thomas Nielsen (muligens av slekten Grøn) hadde borgerleie på Korsnes i Tysfjord omkring 1720. 3. Magnus Brostrøm var utliggerborger på gården Ness i Hamarøy i perioden 1825-1840 (ca.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har jo en viss oversikt over Trondhjemsborgere som var utliggere i den aktuelle perioden. Jeg la ut på web en oversikt for Romsdal og Nordmøre og en fra Hitra og videre nordover til Nordlandene, for årene 1683-92, se http://www.vigerust.net/by/trondhjemtopografi.html (se nederst på siden), men jeg fant ingen utliggere med navnet Hans Hanssen. Tomas Nielsen sjekket jeg ikke. Hans Hansen behøver jo ikke ha vært utligger (dvs borger som bor uten i handelsområdet og ikke i byen). Han kan jo f eks ha vært skipper eller håsitter, og betjent handelsstedet kun i sommerhalvåret - og være bosatt resten av året i byen. Da står han ikke i utligger-fortegnelsene med blandt de bofaste i byen. Der er det folk som heter Hans Hansen mm. Dessverre har jeg ikke noen oppdatert liste over disse. Min lille bok fra 2000 om Trondhjems borgerskap 1680-1730 (innholdsfortegnelsen finnes på lenken ovenfor, med pris) er fortsatt til salgs. Her kan en jo alltids finne de riktige personene, siden boka er rik på kilder vedr. borgerne i Nordlandene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Dahlstrøm

Godt nytt år folkens.Hans Hansens jekt var 1 av i alt 8 jekter som ikke kom frem til høststevnet i Bergen 1692. De forliste alle ved Stadt, 6 fra Nordland og 2 fra Namdalen.Børge, at Hans Hansen på Ulsvåg drev handelsvirksomhet betyr ikke at han var en priviligert kjøpstadsborger. Tvert imot, du må ta i betraktning at på hans tid (og generasjoner tidligere) var nordleningene i en særstilling når det gjaldt å drive handel. Allerede i 1572 (hvis jeg ikke tar feil) hadde nordleningene ved kongebrev rett til handle fritt med hverandre uten privilegier (som resten av kongeriket måtte ha for å handle lovlydigt). Dette er noe som blir gjentatt i senere forordninger.I og med Hans Hansen hadde jekt og fraktet fisk til Bergen var han som Tore skrev en skipper, en som drev et jektfarsbruk også kallt bygdefarsbruk. Kjøpstadsborgerne (borgere av Bergen eller Trondheim) hadde på denne tiden ikke direkte adgang til denne trafikken. Det var et unntak og det var dersom bygdefaret ikke klarte å få med seg all føringen til kjøpstedene.Jektefaret/bygdefaret var et bondebruk, stillingen som skipper fulgte vanligvis gården.Tore, du nevner at Hans kunne ha vært håsitter. Håsitterne var seilingskarene, mannskapet på jekten. De var hyret av skipperen og de som åtte frakten.Lagmann Schønnebøls svigersønn oberstløytnant Hylsthorst var en av de som var ombord Hans Hansens jekt da den forliste ved Stadt.Mvh Kurt, ættling av skipper Reinholt Hansen på Mikkelbostad, Dyrøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Tiller

Hei Börge Et spörsmål utenfor ditt tema. Du nevner en Magnus Broström i ditt innlegg, kan dette være min Magnus fra Flensburg f.1785, d 1842, kjöpmann boende i Trondheim og gift med Johanne Cecilie Holmberg fra Trondheim? Mvh. Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Børge Strandskog

Hei til alle ... og takk for respons.Til Tore: Jeg har sendt bestilling på boka di på e-post. Der kan jeg kanskje finne ut mer av det jeg leter etter.Til Kurt: Jeg er litt usikker på hvor jeg har opplysningene om Hans Hansen (Ævele) og hans opprinnelse i Trondheim fra. Han er ikke nevnt blant 'borgere' i Hamarøy på denne tida, så det stemmer vel som du sier at han ikke var priviligert kjøpstadborger.Til Jan i Australia: Jeg trodde Magnus Brostrøm var født i Sverige, men opplysningene om 'din' Magnus fra Flensburg stemmer sikkert. 'Vår' Magnus var i hvertfall gift med nevnte Johanna Holmberg. Eldstesønnen Jørgen nevnes i Hamarøy i 1837. Brøstrøm fikk forøvrig bevilling av magistraten i Trondheim til å drive handel på Nes (i Hamarøy) i 1822. Brostrøm selv var nok nordover bare sommerstid, men i hele denne perioden bodde nok folk på handelsstedet hele året (et barn ble født på 'borgerlejet Næs' 2. juledag 1827 - begge foreldre var fra Trondheim). Brostrøms aktiviteter i Hamarøy foregikk nok frem til hans død i 1842 (som du opplyser), Noen år etter ble handelsstedet overtatt av Edvard Christie Alm, også han visstnok fra Trondheim. Du nevner Brostrøm som 'din' - da har du kanskje flere opplysninger om han og hans virksomhet i Trondheim?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Tiller

Hei Börge Send meg en mail på RAGAMUFFIN.JOT@bigpond.com så kan vi utveksle opplysninger?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Børge, kan du også sende en mail tl meg, så kan jeg gi deg flere opplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.