Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Barbara Lose

[#19003] Gard Bjørvik - oppslag i Bygdebok for Gaular?

Recommended Posts

Guest Barbara Lose

Askvoll Bygdebok Folket IIA forteller at min forfar Rasmus Jenson Bjørvik var bonde på Størdal 1763-1788. Han var gift med Anne Sjursdatter Størdal (v. 1762) og døde 1816, 82 år gammel.Jeg går ut fra at Rasmus Jensen var fra Bjørvik i Indre Holmedal / Gaular. Noen som kan hjelpe meg med å finne ut hvem som var hans foreldre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Hei Barbara - og godt nyttår!Det som står i bygdeboken er følgende:Under bruk 1, Bjørvik;1724 til 1738.Jens Jonsson. Gift med Brite Pedersdotter, d. 1761 på Bjørvik. Brite blir seinare gift med Hans Olson Bjørvik og med Halvor Torsson Årøy.Born:a. Anders f. kring 1725, d. 1801 på Helle. Gift 1. med Johanna Larsdotter. Gift 2. 1757 med Siri Olsdotter.b. Ola f. kring 1725. Neste brukar.c. Peder. Gifta seg til Hyllset i Fjaler.d. Rasmus.e. Marte.f. Synneva. Gift 1757 med Halvor Andersen Kvamme. Overtok Bakke i Holmedal.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hei Arnegodt nyttår til deg også og hjertelig takk for hjelpen! Mvh. Barbara

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Ser at det er skiftet etter Brite Pedersdatter Bjørvik, nr. 2544, Indre Dale, protokoll 7b, side 319b, 1761-1763.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Om disse hører til din slekt, så har du kanskje interesse av følgende.Ser at jeg har liggende et notat fra en sak hvor futen Nagel stevner bror til Rasmus, Ole Jensen Biørvigen for å ha stukket naboens sønn, Knud Nielsen Biørvigen med kniv...'saa at der befrygtedes for hans liv...'.Den siktede Ole Jensen forteller, at de siste par år ..'har han af og til været meeget vankelmodig af sig, saa at han i mellemstunder ikke har vidst Selv, hvad han har foretaget sig, og hvad denne ulykkelige gierning, som han actioneres for angaaende, da maae han troe, at han har giort den, siden alle Folk siger det...'.Den beskadigete Knud Nielsen forklarer at ...'den 20de September afv., som var en Torsdag, gik han nedefter for at gaae til Søes om Morgenen for at føre noget høe, og da han gik forbie Oles Thuun, stoed sammes Søn i Thunet, navnl: Jens Olsen, og spurde ham om han ikke havde lyst til at komme op og spille et Slag Kort med ham, hvortil han svarede, at han havde liiden lejlighed, men gik dog op, da de sadde sig sammen ved bordenden i Oles Sæte-Stue, og gave sig til at spille, og derpaa kom Ole ind i Stuen, og sagde, ja saaledes slæbe(?) Karene, og strax derpaa kiørde han Kniven uformodentlig først i Livet paa Maven, og dernest gav ham nok et Sting bag under den venstre Skulder, ved hvilket Deponenten kom i yderste forvirrelse, og blodet forrendte(?) ham, dog var han god for at gaae ud af Stuen selv, men seeg need paa hiemvejen, hvor hans Moder kom og hialp ham ind udi sine forældres Stue...'Kilde: Tingbok nr. 19, 'Lenet' - Høst-tinget i Osen den 22. nov. 1781. Samme sak viderebehandles og pådømmes ved ekstra-ting i Osen den 4. mars 1782.Dette var hva jeg har notert, men i bygdeboken har forfatteren Jan Anders Timberlid også tatt med et sammendrag av denne saken:Knivstikking.På hausttinget i Osen i 1781 stemna futen Nagel Ola Jensson Bjørvik for å ha stukke son til naboen, Knut Nilsson, med kniv 'saa at der befryktedes for hans liv...' Under avhøyret av Ola kom det fram at han i dei siste åra hadde vore plaga av tungsinn slik at han til tider ikkje visste kva han gjorde. Sjølve knivstikkinga var Ola også usikker på, men nekta ikkje for den då folk sa det til han. Den tilskadekomne Knut Nilsson, fortalde om dagen då dette hende:Det var torsdag 20. september om morgenen at han var på veg ned til sjøen for å køyre noko høy. Då han kom forbi tunet til Ola, stod han saman med sonen Jens ute på tunet. Jens spurde då om Knut ville kome inn og ta eit slag kort. Knut svara at det hadde han ikkje tid til. Likevel enda det opp med at han gjekk inn i stova til Ola og sette seg til å spela med Jens. Ei stund etterpå kom Ola inn og etter ein kort kommentar, køyrde han kniven inn i magen på Knut. I tilleg fekk han eit stikk under den venstre skuldra. Trass i sterkt blodtap greidde han å kome ut av stova ved eiga hjelp, men på veg heim segna han om. Der kom mora og fekk hjelpt han inn i stova og lagt han.Etter at ein del av vitneforklaringane var unnagjort, vart saka utsett og kom opp på eit ekstrating i Osen i mars året etterpå. Her heldt vitneforklaringane fram, og desse stadfesta det som kom fram på forrige ting. Då dommen vart avsagt, vart det teke omsyn til at Ola hadde vore prega av melankoli og tungsinn dei dagane då dette hende. likevel meinte retten at han visste kva han gjorde den fatale dagen. Dette i kombinasjon med 'Vrede og Fortryllelse over Kortspillet og Arbeidets Forsømmelse' førte då til at Ola trekte kniven.Ei slik framferd ville det vere 'højest farligt at undskylde enhver ond Gierning mod andre end den her til Lands...' skriv sorenskrivar Arentz i tingboka. For dette vart Ola dømd til å betale 27 lodd sølv og 13 riksdaler 3 mark til statskassen. I tillegg måtte han også ut med 20 riksdaler til Knut Nilsson for dei utgiftene han hadde hatt i samband med saken.Mvh. Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

.....også etter Hans Olsen og Halvor Torsen. Jeg håper det er mulig å finne ut, hvor Brite Pedersdatter og Jens Jonsen var fra. Hilsen - Barbara

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Det gikk om hverandre :-)Tusen takk for notatet. Jeg skal straks ta et utskrift for å lese det i ro. Mvh. Barbara

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.