Jump to content
Arkivverket

[#19037] Kiøbmand - Aabel fra Aust-Agder.


Guest knut fasting

Recommended Posts

Guest knut fasting

Christen Christensen Kiøbmand, 1707 - 1758, kjøpmann og reder i Lillesand, han som bygget huset som er blitt til rådhuset i Lillesand, var gift flere ganger, bl.a. med Giertrud Knutsdatter Aabel. Giertrud var tidligere gift med Gjeruld Nilsen Tjore, 1715 - 1751.Kjenner noen til Giertruds bakgrunn og slekt ?

Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

I følge Landgraffs 'Grimstadslægter' s. 64 og 241, var Gjertrud Knutsdatter Aabel enke etter lensmann i Landvik Gjerul Nilsen Tjore. Etter Christen Kjøpmanns død i oktober 1758 ble hun i 4/12 1759 gift på ny med Peder Hansen Lund. De fikk dispensasjon fordi de var i slekt (men uten at Landgraff opplyser hvordan de var beslektet).Gjertruds bror oppgis å være lensmann Haaver Knudsen Aabel, som døde 6. desember 1770 på reise fra Lillesand til sitt hjem på gården 'Aabel' (Åbål) i Birkenes (i Aust-Agder, men utsk. fra Tveit prestegjeld i Vest-Agder i 1905). Jeg skulle tro at opplysninger om disse søsknenes foreldre ville være å finne i bygdebøkene for Birkenes. Det finnes også en gård med samme navn i Vennesla sogn (Tveit prestegjeld i Vest-Agder).

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Eidet

I boken ”Lillesand historie I” av Kjell Rosenberg står det en god del interessant om Christen Kiøbmand (død 1758) som bl.a. bygde første del av Henschiengården (senere Rådhus) i 1734. Hans kone Marte (Margrethe) Pedersdtr Krog døde i 1741. Deretter giftet han seg med Karen Arentsdtr von Kampen av de mektige Friis-ættlingene på Landvik.I boken ”Landvik I Gård og grend” står det at Gjerul Nilsen på Tjore giftet seg med Gjertrud Knudsdtr Aabel av den rike Aabel-ætta i Birkenes. Men barna dør små. Gjerul var lensmann fra 1739 til sin død i 1751. Gjertrud giftet seg da med rikingen Kristen Kjøbmand på Landvik.I boken ”Landvik II Ætt og odel” står det at Gjertrud og Gjerul giftet seg i 1736. Barna var Nils (1737-40), Signe (1739-44), Nils (1741-49) og Signe (1745 -?).I boka ”Birkenes II” av Johan Tveite står det en god del om Gjertrud og hennes forfedre. Gjertrud født ca. 1717, gift 3. gang med Peder Hansen Lund i Chr.sand, 4. gang med capitainlieutnant Holger Chr. Frick. Ingen barn.Gjertruds foreldre: Knud Olsen Aabel ca. 1674-1727, dsk. og Sissel Aslaksdtr, dsk 1752. De fikk 6 barn før Gjertrud.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Eidet

Ifølge boka 'Birkenes II Ætt og odel' side 109 var Knud Olsen Aabels foreldre: Ole Knudsen, Have-Aabel, ca 1629 - 1688, dsk og Helgje Tollefsdtr.Ole Knudsen var lensmann i Birkenes, som faren Knud Have hadde vært før.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Birkenesbøkene I og II innehar mye bra slektsmateriale. Det er gitt f.eks. 'som dei meiner var sønn til Bent Henningsøn, lagmann på Agder frå 1512'.Avhengig av hvilket spor som ytterligere velges bakover her, fremkommer det enkelte konstruksjoner andre steder, som kan medføre navn som Smør osv.Kanskje Kristian Fjeldsgård også har noen gode råd?Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Nei ikke så mye, men en liten tankestrek som jeg trakk for en tid tilbake da jeg kjørte gjennom Tjoregården på E-18 og ble oppmerksom på at nabogården var Molland, og trakk et par linjer bakover:Molland var som kjendt Gunder Jonsson Bringsvær/Våles (antagelig) odelsgods som han fikke vernebrev på i 1507.I 1427 var Inntjore gjenstand for et salg som er av interesse for meg:DN VI, nr. 427: Jöns Niklissön, Prest i Mandal, og to Lagrettemænd kundgjöre, at Paal Sveinssön paa sine Forældres og sin Broders Vegne overdrog Gudrun Thorolfsdatter til Eiendom en Del af Gaarden Halleland i Holleims Sogn som Betaling for Indthjore i Landviks Sogn.Disse 9 mml blir senere solgt videre til Gjurd Olafsson Haddeland. Det er den ene halvdelen, den andre halvdelen finner man i Øyestad, og har noen mistanker.Har liggende en artikkel et eller annet sted om at noe av de folkene vi har vært inne på rundt Topdalsfjorden hadde eiendom i Tjore og bestilte faktisk i dag Landvikboka for å se nærmere på disse gårdene.Problemet er at jeg ikke finner noe antydninger om Tjore før utpå 1600-tallet, dersom ikke noen av de brevene som angår Tjore i Ryfylke skal være feilplassert.Får kanskje ta med noen andre bøker samtidig. Det spørs hva jeg får tid til.

Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk for responsen. Jeg har skumlest den debatten og er 'lik vis'.Jeg sitter også med Aalholms artikkel OM BRINGSVERD i K. T. Frogners bok: FJÆRE - som en gang var..Her oppgis, riktignok uten referanser, følgende mannslinje:Gunder JonsenJonBjørn Gunderssøn, nevnt 1457GunderJon Galle, nevnt 1376Gunder Jonssøn, nevnt 1376Jon Galle, nevnt 1320Er dette en forkastet linje ?; =} Knut F

Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Aalholm henviser bl.a. til P. Valands materiale, men skriver:'Likevel er det bare med forbehold jeg nå gjengir det jeg efter et halvt hundre års granskning og spekulasjoner er blitt stående ved.'Ingen våpenskjold.; o} knut f

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Jeg vil ikke forkaste noen linje foreløpig, men det er ikke noen jeg vil godta.En tidlig Galle-linje er nok mulig, faktisk sansynlig i og med Jon Galle i forbindelse med brylluppet på Asdal i 1376.Jon Galle 1320 gir også konstellasjoner som har interesse.Hvorvidt det er mulig å komme fram til noen konklusjon, eller for den sak en plausibel teori er vanskelig å si.Det man kan si er at det finnes Galle-spor nedover kysten. Det finnes ikke tidlige Benkestokk-spor (Før på 1500-talet) så langt jeg kan se.Nå er jeg i og for seg ikke så oppsatt å binde enkeltpersoner til slektsnavn i og for seg. Det hjelper i en del sammenhenger med til identifisering av personer, men kan også bli en tvangstrøye fordi man glemmer å se litt videre og blir opphengt i slektstavler fra gammel tid, som ofte kan trenge 'oppfrisking'

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

For ordens skyld - på nåværende tidspunkt - hentet fra innlegg nr. 16 'mannsrekken' :Gunder JonsenJonBjørn Gunderssøn, nevnt 1457GunderJon Galle, nevnt 1376Gunder Jonssøn, nevnt 1376Jon Galle, nevnt 1320Hvor er patronymene og de manglende årstall? Finnes der noen tilhørende ektefeller?Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Ingen ektefeller angitt, rekken er skrevet av slik den står men anslåtte årstall er utelatt av meg. Jon og Gunder er antakelig ikke nevnt.Dersom det er interesse for det kan jeg ta kontakt med historielaget i Fjære for å prøve å etterspore mer dokumentasjon.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det går rolig og fredelig fremover før 'mannsrekken' enten får 'dødsstøtet', noe midt i mellom eller kanskje en 'nyfødsel':Det er helt sikkert for dem som følger med her, at ethvert bidrag vil yte oppsettet rettferdig behandling.Status er da følgende: Gunder Jonsen,Jon Xysen, død før 1486Bjørn Gunderssøn, nevnt 1457Gunder Yxsen,Jon Galle, nevnt 1376Gunder Jonssøn, nevnt 1376Jon Galle, nevnt 1320Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.