Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Øystein Lillegaard

[#19050] Gamle kilder fra Kvikne angående slekten Karmarch

Recommended Posts

Guest Øystein Lillegaard

Jeg trenger hjelp til å finne fram i gamle kilder fra Kvikne. Michel Pedersen Karmarch fikk i følge bygdeboka for Kvikne og G. Schønning sitt anetre over slekten Aaboe en datter Kirsten. I følge bygdebok for Åfjord dør Kirsten i 1715. Jeg har fått et brev fra to personer som har gransket slekten Karmarch i Danmark igjennom flere år og der fremkommer det at Michel Karmarch har flere barn, blant annet en sønn Peder som skal være døpt på Innset i Kvikne den 13/4-1677. Er det noen som kjenner til kilder der denne dåpen fremkommer? De som søker opplysninger er etterkommere av Peder, men ved ettersyn ser det ut for at en del opplysninger som fremkommer i Danske kilder ikke kan kildebelegges og det reises også tvil om enkelte opplysninger kan være riktige. Dersom noen har kjennskap til hvilke kilder som finnes for Kvikne og Michel Karmarch så kan de sende meg en mail, så skal jeg sende alle opplysningene jeg har fått. Mail kan sendes til olillega@c2i.net

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg kan legge til en del opplysninger som ønskes bekreftet eller avkreftet at kan være mulig. Michel Pedersen Karmarch skal i følge danske kilder ha vært gift med Kirsten Jensdatter Munch den 18/1-1674. Hun var datter av Jens Munch og Hylleborg Nielsdatter Karise. Michel og Kirsten får blant annet sønnen Peder og Peder døpes i Norge. Kan dette være riktig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Har du oversikt over alle barna som denne Michel Pedersen Karmarch skulle ha hatt og hvor de i tilfelle var født? IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Til Inger: I følge de opplysninger som kommer fra Danmark har Michel Pedersen Kirsten Munch følgende barn: 2.c.1 Peder Michelsen Karmark. 2.c.2 Hylleborg Michelsdatter Karmark. 2.c.3 Helle Michelsdatter Karmark. 2.c.4 Jens Michelsen Karmark. Peder er døpt Innset som tidligere nevnt. Hylleborg ukjent fødsel og dåp, Helle døpt 1680 i øster Egede, Jens i 1682 i øster Egede. I tillegg skal Michel ha datteren Kirsten med Mette Olsdatter, Kirsten dør i Åfjørd i 1715. I norske kilder fremkommer det at Michel døde i 1681, etter det jeg har fått opplyst fra Danmark dør han i 1685 og graven hans finnes fortsatt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

En rettelse: Mette Olsdatter skal være Mette Nielsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.