Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Jonson Dale

[#19051] Lauritz Nilssen Stochberg - Sør-Herøy eller Bergen?

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

Lauritz eller Lars Nilssen Stochberg var fødd kring 1720 på Nilsholmen/Frantzholmen i Borgund, Sunnmøre, son av borgar og bildehoggar Nils Hanssen Stochberg (1683-1733)og Dorte Jensdt Stud.Mora og dei fire søstrene til Lars slutta seg 1738-39 til dei mæriske brødre, herrnhutarane, og søstra Susanne var gift med presten Abraham Reincke i Pennsylvania, og ei søster Anne var gift med ein kateket Mølløe, ukjent kor; søstra Nille Dortea døde i Herrnhut.Dette skreiv Lars Stochberg til den geistlige skifteforvaltaren på Sunnmøre i høve skiftet 1762 etter farsøstra Anne Hansdt Stochberg, gift med klokkaren Bernhard Müller i Borgund.Derimot skreiv ikkje Lars noke om seg sjøl, ikkje kva han gjorde, kor han budde eller om han var gift og hadde barn. Men brevet hans blei utferda på Sør-Herøy, rimeligvis på Helgeland (garden prestegard 1801).Han kan ha budd på Sør-Herøy, men kanskje ein annan stad. Har noken sett eller hørt noke til denne mannen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide
LenkeHar du sett på denne siden? Der finner du navnet stochberg og noen av disse kan vel ha en slektssammenheng med din Stochberg. IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Ser at lenken ikke virker. Det var en fryktelig lang adresse. Skriv 'stochberg herøy' på Google så fnner du siden. Trykk på cached ellers kommer ikke siden opp. IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Det ser ut som jeg havnet på din egen nettside og den har du nok oversikt over. Unnskyld! IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for forsøket. Nettsida mi hadde eg oversikt over, heilt til online.no sletta ho (dvs: home.online.no/~bjodale)! No har eg forsøkt å rekonstruere ho, men namnet er nytt (home.online.no/~bj-dale2). Det går vel nokre dagar før søkemotorane har oppdaga dette. Men her er koplinga til borgarslekta Stochberg, som Inger fann referanse til på Google:LenkeLagnaden til Lars Stochberg er ikkje innført her, fordi han enno er ukjent...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Dahlstrøm

Hei Bjørn!Han kan ikke ha vært bofast over lengre tid i Herøy på Helgeland, for jeg finner ikke et spor etter han i de kildene jeg har gjennomgått for Alstahaug prestegjeld, dvs. fjerdingene/soknene Alstahaug, Herøy og Tjøtta:- ekstraskatten 1772 (utestående restanse 1763-72)- formueskatten etter forordning 1789Har heller ikke sett han nevnt i kirkebøkene for Alstahaug prestegjeld i den aktuelle perioden. (Da jeg ville ha festet meg med da mine barn stammer fra 'Slinning-Klausene').Kanskje der finst noe om han i justisprotokollene før 1774. Var han også bildehogger? Så var han nok korttids logerende på Sør-Herøy, dro vel straks derfra da arbeidsoppdraget i den gamle stenkirken fra 1100-tallet var over.Selv om patronymikonet Nilsen var ganske vanligt så var kombinasjonen Lars Nilsen et nokså sjeldent navn i Alstahaug prestegjeld. Der finst kun en Lars Nilsen i prestegjeldet omkr. 1770 blant de registrerte bofaste, dvs. innerster, husmenn, gardbrukere og borgere. Han var ca. 25 år yngre enn den etterlyste sunnmøringen Lars Nilsen. Våren 1772 bosetter han og kona seg på et bruk på Skar i Herøy. Denne dør i Eenvig, Herøy omkr. 1822.Mvh Kurt Dahlstrøm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for positiv eliminering. Vi har bare dette eine brevet etter han, som er stadsett Sør-Herøy. Eg tenkte at dersom han ikkje budde der, var han kanskje jekteskipper. Men korfor ikkje bildehoggar? Var ikkje Sør-Herøy prestegard og kirkestad? Veit du om kirka var under reparasjon på denne tida?Nils Hanssen Stochberg døde 1733, då sonen Lars kan ha vore 13-14 år gammal, men kanskje eldre (vi manglar dåpsopplysningar). Lars kan først ha vore i lære hos faren, sidan hos ein annan mester... Ligg ei spennande soge og ventar her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Dahlstrøm

Joda, Sør-Herøy var kirkestad og prestegard hvor kappelanen bodde.Jeg vet ihvertfall at kirken på Sør-Herøy fikk ny altertavle og prekestol omkring 1760.På den andre øya, Nord-Herøy som på denne tiden var eid av Angellstiftelsen holdt Sverdrupene til.Mvh Kurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hvis du søker Stochberg på FS, får du opp en rekke navn, men ingen med eksakt ditt navn. Du finner Stochberg i Danmark og i Norge. Kan noen av disse være en innfallsport? Og en billedhogger på denne tiden kunne godt komme fra utlandet. Synes denne jakten er spennende og håper at mysteriet kan løses. IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

STOCHBERG:1) Eldste kjente ledd er Frantz Hanssen (kjent gjennom barna sine farsnamn og innskrifter på tinnsaker). Uvisst kor han budde, men trulig på Vestlandet, kanskje Sunnmøre. Kan vere lik ein tollvisitør av dette namnet. Ingen kjent stad Stokkberg på Sunnmøre.2) Barna hans var Hans Frantzen Stochberg (1649-1727), borgar på Sunnmøre, Rasmus Frantzen Stochberg (-1716), kaptein og sjef for Rakkestadske landraqonkompani, og Katarina Frantzdt Stochberg (-1724), gm Peder Nilssen Eegsund, borgar i Eiksund på Sunnmøre. 3) Hans Frantzen Stochberg hadde m.a sønene Frantz Hanssen, kom vekk i utlandet, og Nils Hanssen Stochberg (1683-1733), som var borgar på Vågnesholmen (Nilsholmen, Fransholmen) og bildehoggar, m.a meister for portalen i eik over det Stochbergske gravkapellet ved Borgund kirke, portalen no i Bergens Museum, motiv: den rike mann og døden.4) Siste kjente ledd er Lars Nilssen Stochberg, som skreiv brev fra Sør-Herøy på Helgeland 1762. Han var oppkalt etter morfaren Lars Jenssen Stud, borgar på Laberget i Borgund, og det kan vel tenkast at han stundom bare kalte seg Lars Stud. Kurt Dahlstrøm har sett meg på tanken om at han kan ha vore bildehoggar, dvs treskjærar, som faren.Eg skal halde foredrag om den herrnhutiske greina av denne slekta i kveld. Ellers er det stor etterslekt etter både Hans og Katarina Stochberg; Hans var m.a morfar til kommerseråd Hans Henriksen Holtermann på Austråt.Eg sett pris på hjelp, tips og oppfølging.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Dahlstrøm

Hei Bjørn!På Sør-Herøy holdt også sorenskriveren for Helgeland til. Sorenskriveren på denne tiden var Jens Lessøe. I kveld fann jeg et 'livstegn' etter Laurits Stochberg. I skifteprotokollen nr. 52 (Helgeland) for året 1763 benevnes han, 'Laurits Stochberg' som sorenskriverens 'fuldmægtig'.MvhKurt Dahlstrøm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk, Kurt, for hyggelig ''livstegn'' fra Lauritz Stochberg. Så veit vi i alle fall kva han drev med på dette tidspunktet, sjøl om skrivarfullmektig ikkje var noke eigentlig yrke då.Ein måte å finne ut meir om Lauritz Stochberg på, kan vere å gå gjennom manntallet for ekstraskatten 1762, der alle vaksne og barn over 12 år er opprekna. Er det noken som kjenner disse manntalla for Helgeland sin del?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Dahlstrøm

Det som kommer frem av overnevnte skifteprotokoll fra 1763 er at det var på nordre Helgeland, i Rødøy prestegjeld 'Moenssior Lars Stochberg' virket som sorenskriverens fullmektig. MvhKurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Lars Stochberg må ha vore nær 45 år gammal 1763, men standstittelen, ''Monsieur'' (skreve på tallause måtar), tyder på at han var ungkar; i motsett fall ville han nok blitt omtalt som ''Seigneur'' - ofte forkorta M:sr og S:r. Slik blei i alle fall tituleringa praktisert på Sunnmøre. Dei tilsvarande kvinnenemningane var ''Mademoiselle'' og ''Madame''Har eg rett i at Lars Stochberg enno var ungkar 1763, er det ikkje likt til at han fikk korkje kone eller legitime etterkommarar...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Dahlstrøm

Hei Bjørn.Eg har ei litt anna erfaring med bruken av standstittlane Monsieur/Seigneur i Nordland og Nordtrøndelag. Eg har komt over at godt gifte menn har vorte omtalt som 'Monsieur'.Gifte personar som eg kjem på i forbifarta som vart tittulerte med 'Monsieur': Tøger Bech på Troberget (Tjøtta) ved dåpen til dottera i 1737. Borgaren Ole Walnum på Løvøya (Herøy), n. 1732. Og borgaren Peder Bech (g.m Ane Hansdatter Aars), n. som tingsvitne 1733.Eg har sidan sist komt over Lauritz Stochberg i eit par andre kilder. I pantebokea for Helgeland nr. 1 b. (1736-1751). Folio 87. Der han 'Lauritz Stokberg paa hr. Sorenskriver Lessøes veigne' 28 juni 1763 'fremholdt Auction paa gaarden Schaalwæhr i Tiøtøe fierding efter afgl: Christoffer Erichsen Walnum paa eendeel huuse og bygninger same stæds beroende og bemelte Walnums stervboe tilhørende....'.Han skreiv under i panteboken: 'fuldmægtig L: Stochberg'. Kjøparen var 'Sr. Johan Nicoll'.Den 21 august 1765 vart det foretatt skifte etter Joen Johansen på Alteren, Alstahaug. 'Sr. Lauritz Stochberg' kravde då 2 (riksdaler)-1 (mark) - 8 (skilling). Han fikk då frå boet ei 3 års gamal kvige.Det var alt eg hadde funne hittil om Lauritz.Mvh Kurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Tusen takk for interessante og nyttige opplysningar. Når det gjeld S:r og Ms:r har eg ikkje granska bruken av disse titlane systematisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.