Jump to content
Arkivverket

[#19211] Mordet på tjenestepigen Elen Dorthea Jørgensdatter på Rød på Brøtsø


Guest Arve Arntzen

Recommended Posts

Guest Arve Arntzen

Jeg søker opplysninger om Elen Dorthea Jørgensdatter f ca 1843. Ifølge kirkebok for Tjøme (mikrofilm) finner vi henne under ”Begravde 1869. Nr. 21. Den oppgivne dødsdag: 9. april Begravelsedato: 19. april.” I kirkeboken står det et gårdsnavn? etter Jørgensdatter som jeg ikke klarte å tyde. Jeg tror det slutter på …tvedt. Kan det være noe som ligner Inlatvedt?. Hun døde langfredag, natten mellom 25.og 26. mars 1869 i følge Tunsbergeren av 9. april 1869. Næravisen Øyene hadde en artikkel 19. desember 2002 kaldt ”Det uløste mordmysteriet som rystet Brøtsø” angående henne. Hun var ved dødsfallet i tjeneste hos Johan Fr Gjertsen på Rød på Brøtsø, matr. 101a. Hun skulle også i følge avisen være mor til et tre års gammelt barn. Hun er ikke funnet under innflyttede.Den eneste jeg har funnet med dobbeltnavnet Elen Dorthea, etternavnet Jørgensdatter og omtrent passende alder, er i folketellingen 1865 for Ramnæs. Hun skal i følge denne være født 1841 i Ramnæs og var tjenestepige hos Jens Isaksen gaardbruger og selveier på Myhre nordre, matrikkel nr 354 i Fodens sogn i Ramnes. Jeg har imidlertid ikke funnet henne under døbte i mikrofilmen for Ramnes.

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

En mikrofilm av kirkebok for Ramnes for denne tiden (PF 39 og PF 40 for 1830- og 40-årene) har jeg til min store skuffelse funnet bare dekker hovedsognet. Jeg har forgjeves lett etter døpte fra gården Skotvedt bl.a. i Foden sogn. Derfor noterte jeg alle nevnte gårder på flere sider av dåpslisten og fant da ut at alle disse gårdene lå i hovedsognet. Så kanskje du har studert samme filmruller som jeg? Kan bare håpe det også finnes en mikrofilmet kirkebok som omfatter døpte i Foden på denne tiden, men det er ikke lett å finne ut av ved å studere den oversikten over mikrofilmede kirkebøker som mitt nærmeste bibliotek har (Porsgrunn). Om noen har et mikrofilmnr. å foreslå, ville det være kjærkomment.

Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

Hei Arve, jeg vet ikke om jeg kan hjelpe deg,men Johan Fredrik Gjertsen på Rød på Brødsø var min tippoldefar, og jeg arbeider med en slektshistorie, som også omfatter ham og hans hushold. Jeg har en rekke brev og beskrivelser fra Rød, men har aldri hørt denne historien før. Under folketellingen i 1865 hadde Johan Fr. Gjertsen tre tjenstejenter: Josefine Johannesdatter, 23 år fra Slagen ved Tønsberg, Amalie Korneleusdatter, svensk, 21 år, og Tomine Haraldsdatter, 13 år fra Tjøme, i tillegg til en tjenestedreng, Christoffer Mathiassen, 24 år fra Arendalssogn. Listene over innflyttede og utflyttede tjenstefolk er ofte mangelfull, og vil ikke være til stor hjelp.Jeg har ikke tilgang til kirkebøkene her i Kina, men du burde kanskje sjekke eventuell dåp av hennes barn. Om barnet ble født på Tjøme, burde du finne innførsel i kirkeboken der.

Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Hei!Jeg har ikke tilgang til mikrofilmnummerne, men ser av mikrokortoversikten hos arkivverket at det finnes del en Mini 4 som dekker årene 1813-1840 og en Mini 5 som dekker 1841-1861 (bortsett fra konfirmanter som er dekket 1844-1850). Disse to skal være for hele prestegjeldet.Men så finnes det også en Klok I 1 1813-1847 og en Klok I 2 1848-1870. Den sistnevnte dekker BARE Ramnes sokn.Kanskje det er den siste du har kommet bort i Hans, eller kanskje kan klokkerboken gi svar på det du ikke fant i ministerialboken eller omvendt? Bare en tanke...MH

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk til Marius. Jeg tror du kan ha rett. Bestilte en ny film idag, tror det var nr. PF41. Iallfall dekket den 1830-årene og forhåpentlig hele prestegjeldet Ramnes.

Link to post
Share on other sites
Guest Solfrid Therese Henriksen

Det er rart ikke Vivestad og Fon er avfotografert, bare Ramnes hovedsogn. Ramnes Ramnes, Fon og Vivestad. Ministerialbøker1 1732-1774 06 Døde til 1773. Vigde 1733-73. Åpenbare skriftemål 1733-68.2 1773-1790 04 Fødte og vigde fra 1774. Åpenbare skriftemål 1774-87.3 1790-1813 06 Konf. til 1812. Visitasforretning 01.-02.09.1809.4 1813-1840 115 1841-1861 10 Konf. 1844-50.6 1862-1877 09 Utmeldte fra 1871. Notat 09.07.1862 om stallbygningen på prestegården. Bibelutdeling 1876-89.I 7 1878-1895 09 Ramnes sokn.I 8 1896-1913 07 Ramnes sokn. Fødte til 1911. Konf. Vigde til 1911. Døde til 1911.I 9 1907-1919 04 Ramnes sokn. For. res. kap. Konfirmerte.II 1 1878-1894 04 Fon sokn.III 1 1878-1899 04 Vivestad sokn.III 2 1900-1914 03 Vivestad sokn. KlokkerbøkerI 1 1813-1847 11 Også flyttede.I 2 1848-1870 07 Ramnes sokn. Innfl. til 1861. Utfl.I 3 1870-1896 07 Ramnes sokn. Fødte og døde til 1895. Konf. 1871-95. Vigde fra 1871. Utfl. 1871. Dissentere 1878-88.I 4 1896-1911 04 Ramnes sokn. Konf. til 1905.I 5 1912-1936 06 Ramnes sokn.II 1 1869-1904 07 Fon sokn. Konf. og vigde 1870-1903. Innfl. 1870-87. Utfl. 1870-85.II 2 1904-1923 03 Fon sokn. Fødte, vigde og døde til 1918.III 1 1869-1903 05 Vivestad sokn. Vigde til 1902. Også konf. fra Fon.III 2 1903-1924 03 Vivestad sokn. Konf. til 1923. Vigde til 1917. Også konf. Fon 1903, 1905. Innfl. 1875-1878. Utfl. 1870-1878.Ramnes kommune(Fon,Ramnes og Vivestad)ble slått sammen med Våle Kommune (Undrumsdal og Våle)i 2000. Navnet på kommunen er i dag Re http://www.re.kommune.no/

Link to post
Share on other sites
Guest Arve Arntzen

Takker foreløpig for all respons. Lønner seg nok å ha med noe om mord i tittelen! Jeg begynte å tro at hun ikke var født i Ramnes, men det kan hun altså være. Seg har sett etter om hun hadde et barn født på Tjøme, men fant intet.

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
Guest Arve Arntzen

Ref til innlegg (1). En tur til Statsarkivet på Kongsberg opplyste saken. Kilde MINI 5 07 Ramnes 1841 – 1861. Under folio 21 Fødte Kvindekjøn. No 36 født 4 desember 1842 døbt 25 desember i Foden (Fon) sogn Elen Dorthea. Datter av Jørgen Hansen og Anne Marie Christensdtr … Hvidsteen. Bruksnr. 4 iht Ramnes bygdebok. Hun kalles Elen Dorthea Jørgensdatter Sulutvedt i kirkeboken ved dødsfallet på Tjøme. Hennes bror Olaus Jørgensen fikk skjøte på Øde Sulutvedt i Foden sogn i Ramnæs i 1870. Han var bruker der til sin død i 1893.Den 5. april 1869 ble det satt Extraret i Skibsreder Johan Fredrik Gjertsens Huus på gården Røed på Brøtsø. En rekke forhør ble opptatt. Kilde: Søndre Jarlsberg Sorenskriver. Rettergang. Ekstrarettsprotokoll 8. Folio 132f.Ønsker opplysninger om hvor Elen kan ha vært mellom 1865 og 7. januar 1869 da hun trådte i tjeneste hos skibsreder Gjertsen.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Arve Arntzen

Elen Dorthea hadde et tre år gammelt barn skriver Tunsbergeren i 1869. Noen flere opplysninger om barnet har jeg ikke. Skulle noen ha opplysninger angående dette så er jeg interessert. Barnet kan jo ha blitt satt bort eller fått være hos Elen Dortheas mor på Øde Sulutvedt. Moren, født 1807, giftet seg igjen i 1859 med Lars Eriksen Sulutvedt. Han døde i 1869 og Elen Dortheas bror overtok altså gården i 1870.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.