Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Mathisen

[#19333] August Karlsen, f. 1872 , til Dalsland i Sverige fra Botne?

Recommended Posts

Guest Hans Mathisen

Min morfars bror het August Karlsen, født i Botne, Vestfold, Norge i 1872. Hans far var fra Ärtemork i Dalsland og het Carl Magnus Anderson, født 1828. Carl Magnus hadde vært gift i Sverige, fått flere døtre, men ble enkemann i 1867. Han flyttet deretter til Botne, Norge, men bragte ikke med seg noen av sine døtre.I Botne ble Carl Magnus gift i Botne med Inger Marie Sjulsdatter, født 1839 i Lardal, Vestfold. Hun ble mor til August. (Hun hadde ytterligere 5 sønner). Inger Marie døde i Botne 1880 og Carl Magnus ble dermed enkemann for annen gang. Siden er ikke hverken Carl Magnus eller sønnen August gjenfunnet i Norge, hverken i folketellingen for 1900 eller som død og begravet i Botne.Men 10. april 1891 emigerer en August Karlson, 19 år, med hjemsted Dalsland i Sverige, fra Christiania (Oslo) med skipet Montebello, til Amerika.Min hypotese er nå at Carl Magnus og sønnen August kan ha reist tilbake til Carl Magnus's hjemtrakter i Dalsland en gang etter at Carl Magnus ble enkemann for annen gang, og at det kan være sønnen August, født i Botne, Norge, som emigrerer til Amerika via Christiania i 1891.Mitt spørsmål blir derfor: kan August Karlson gjenfinnes i noe slags register, f.eks. over innflyttede eller over emigranter for Dalsland/Sverige? Og kan det i så fall tenkes å finnes opplysninger der om hans fødested og/eller foreldre eller annet som kunne bidra til en nærmere identifisering av ham?Jeg har hatt dette tema liggende en tid på Anbytarforum, Landskap Dalsland, Etterlysningar, men dessverre uten å få noen respons der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Jeg tillater meg å løfte opp dette temaet siden det idag er innløpt info om denne August. Det viser seg at han har levet som gift mann i Mjøndalen, Buskerud, så dersom han virkelig reiste til Amerika i 1891, så har han altså returnert. Hans kone het Kristiane (etternavn ukjent) og paret hadde 4 barn: Karl, Klara, Asta og Ella. Jeg har også fått vite at Asta, som ble født i 1911, har en sønn som bor i Mjøndalen idag, men ellers er etterslekten til August fortsatt ukjent. Om noen har noe å bidra med her, er min e-postadresse fortsatt en tid tophat@online.noVennlig hilsen fra en fortsatt håpefull Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Har sjekket en god del kilder for Nedre Eiker. Uten resultat. Asta f. 1911 - finnes hverken døpt eller konfirmert der. Du har ingen flere opplysninger ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Ingen August Karlsen døper noen av de nevnte barna i Nedre Eiker 1900 - 1. april 1917. Dette tyder kanskje på at han flyttet dit senere ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk, Jon for kjærkommen hjelp. Det synes jo absolutt som om August må ha giftet seg og døpt sine 4 barn et annet sted for så å flytte til Mjøndalen senere. Finns det noen kilde til opplysninger om tilflyttede til Nedre Eiker for tiden etter 1911?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Innflytningslistene er meget mangelfulle - og nærmest ikke eksisterende så seint - kanskje kan likningsopplysninger være til hjelp - skal se om jeg får sjekka litt mer - vet du absolutt INTET mer ? - ingen yrker ? - rekkefølge på barn ? osv........

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Til Jon: Rekkefølgen på barna er den jeg har listet dem opp i: Karl, Klara, Asta og Ella. Asta ble født 19.08.1911. Yrker er dessverre foreløpig ukjent.Men noe nytt har jeg da heldigvis å melde om: Jeg har nemlig idag meddelt Astas sønn (i Mjøndalen) at hans mors foreldre (August Karlsen og Kristiane) ikke er funnet gift i Nedre Eiker og at deres 4 barn heller ikke er funnet døpt der. Han opplyste da at vielse og barnedåper muligens kan ha funnet sted i Skoger, idet han mener å huske at familien en tid skal ha bodd på et sted i Skoger som heter Plassene, senere visstnok på et sted som heter Skulkerud (?).Jeg har derfor nå skrevet til Skoger Historielag i håp om at man der kan ha noe å bidra med i denne jakten.Jeg er svært takknemlig for ditt engasjement i saken, Jon, og håper du fortsatt vil henge med! Dette er jo ganske spennende, synes jeg.Vennlig hilsen Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Asta finner jeg i Lysningsboka for Nedre Eiker, hun gifter seg i 1933. Sendte deg detaljene på e-post.Selve vielsen er nok å finne i minesterialboka eller klokkerboka for Nedre Eiker. Den oppbevares etter alle solemerker fortsatt på menighetskontoret i Nedre Eiker, og en henvendelse dit kan kanskje si deg hvor Asta Kristine ble født og døpt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Ella er ikke konfirmert i Nedre Eiker før desember 1933.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk igjen, Jon, for meget god hjelp, også pr. e-post.At Ella ikke finnes konfirmert i Nedre Eiker før 1933, kan jo bety at hun da enda ikke hadde nådd konfirmasjonsalder, noe som dog virker lite sannsynlig, siden hennes søster Asta ble født såvidt tidlig som i 1911. Betyr dette at heller ikke Ellas eldre søsken er konfirmert i Nedre Eiker? Dette kan jo i og for seg rime bra med opplysninger fra min kontakt i Mjøndalen, som opplyser at familien bodde en tid på Plassene og deretter en tid på Skulkerud. Familien kan jo tenkes å ha kommet til Nedre Eiker først etter at alle de 4 barna var konfirmert, kanskje på Konnerud?Jeg har bestilt kirkebok for Skoger - håper den inkluderer Konnerud (?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Jeg tipper at alle fire barn ble konfirmert på Konnerud / i Skoger og at familien deretter flyttet til Mjøndalen. Men kilder vil vel gi oss svar på det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Hei, har kikket litt i Skogerboka, det står ingen ting om August Karlsen eller hans familie under Stallane eller Skulkerud, som ligger under Rønnehoved

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Til Magne: Takk for bidrag! Kan du vennligst se etter under Plassene? Det er angivelig der ekteparet August Karlsen og Kristiane Kristensen/Kristiansen bodde først, kanskje mest sannsynlig fra omkring 1910, pluss-minus noen år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Desverre så står det ikke noe om August Karlsen der heller. Plassana var nedlagt før 1930

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk for alle bidrag! Jeg har fortsatt litt tro på at Plassene i Skoger kan være relevant til August Karlsen og/eller hans kone Kristiane Kristensen/Kristiansen ut fra følgende indisier:1. August Karlsens dattersønn opplyser at hans besteforeldre faktisk bodde på Plassene en tid.2. På Plassene bodde kun en eneste person i 1900 iflg. FT: Karen Christiansen, gift, født 1840 i Vestby i Akershus.3. August Karlsens kone, Kristiane Kristensen, hadde en datter fra et tidligere forhold da hun giftet seg. Denne datteren het Karen, noe som i det minste peker på den mulighet at Kristiane kan ha vært datter av den Karen som bodde på Plassene i 1900, og at dette er bakgrunnen for at Kristiane og hennes ektemann først slo seg ned akkurat der.Men det er jo unektelig lite oppmuntrende at disse menneskene ikke synes omtalt i bygdeboka for Skoger - - - ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Pettersen

Tror ikke du skal bry deg så veldig mye om at de ikke er nevnt i denne bygdeboka, det finnes en del småbruk bl.a på Konnerud, som ikke er omtalt i boka i det hele tatt. Fordi det fantes ikke nok penger På familysearchm fant jeg en Kristiane Christensen f. 1871, datter av Christen Knudsen og KAREN Sofie Christiansen. Disse finner du her i 1865 Lenke og det er vel ganske sannsynlig at det er den samme Karen som er på Plassane i 1900 ?Det står heller ingenting om Christen Knudsen og hans fam. under Andorsrud i Skoger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Folk og fàr. Gamle boplasser, stier og veier i tidligere Skoger kommune, av Skoger Historielag:Plass nr.54-Plassane: En Kristian Johansen fra Østlandet, og Eli fra ei fjellbygd, som det blir beskrevet, bodde der i 1840-åra. Begge døde først i 1870-åra. De hadde en datter Karen, som ble gift med Kristian Løkka, sønn av Knut Løkka. Karen og Kristian bodde på Heia om vinteren, i den tid da Ingeborg Heia bodde på Bjørnerud, ellers bodde de om sommeren på Sollibrenna. Karen flyttet til Plassane etter at hennes foreldre var døde, men da var også hennes mann, Kristian, død. Karen hadde en bror, Johan, som ble gift med Severine Løkka, en søster av mannen hennes, Kristian. Johan og Severine bodde en tid i Løkka, men flyttet så til Øvrekollen på Konnerud. Karen bodde mange år på Plassane. Hun giftet seg igjen med en med navn Andreas, men han døde snart etter.Karens barn: Edvard-flyttet som voksen til Hokksund, hadde vært i Amerika--Kristiane ble gift med August Karslen--Bolette bosatte seg på Langøya i Sandebukta. Her døde Karen. Kristiane og August Karlsen bodde så på Plassane i mange år, men solgte så stedet.Plass nr.55 Skulkerud:Masse ikke ang. August først. Så var det en tid da det var skogsformenn og skogsarbeidere som bodde her, men i 1920 kom August Karlsen og kona Kristiane fra Plassane hit og ble boende en 10-års tid. Det var alt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Om du ønsker å vite mere om hvor Kristian Johansen og kona Eli kom fra så se i debattene: 10132 og 10323.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Stephensen

Hei Hans !Deg har jeg prøvd å få tak i, har sendt mange e-mail og sender en nå ang. Barnholdt.Om du ønsker informasjon om Kristian Johansen og kona Eli Halvorsdtr. er dette mine tipptippolderforeldre. Har en del på denne slekten om du ønsker det ??Marie Stephensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Nå er det mange som fortjener en stor takk! Jeg har lest - flere ganger - de debatt-tema Berit nevnte og hatt stor nytte av det.Fra å ha famlet helt i blinde i 5-6 år (til og fra, selvsagt) etter skjebnen til August Karlsen, min morfars halvbror, har det nå åpenbart seg en sann flora av tidligere ukjente slektninger. Det hele startet med en tilfeldig bemerkning fra en tremenning i Holmestrand om at han husket et besøk av et par kvinnelige slektninger fra Mjøndalen-kanten til hans far og farfar i Holmestrand en gang i 50-årene. Disse kvinnene var mor og datter, men deres navn var forlengst glemt. Ut fra dette særs tynne tip fikk jeg inn en etterlysning i bladet Egeren, og voila! så var problemet løst! Å bruke lokalavisene har jeg hatt stort helle med flere ganger tidligere også, så det tør jeg anbefale!Allerede i morgen skal jeg besøke en nyfunnen tremenning i Mjøndalen. Gjett om jeg gleder meg til å utveksle slektsdata med ham!Igjen tusen takk til alle dere som har engasjert dere i dette tema!Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.