Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eide

[#19335] Lind som slektsnavn i Nordland

Recommended Posts

Guest Inger Eide

Jeg går akkurat nå gjennom en del skifter i Salten- og Gildeskål- regionen på 1800-tallet og treffer på en hel mengde Lind-navn. Vet noen om det finnes en ur-Lind som er utgangspunktet for navnet i Nordland eller andre steder for den saks skyld? IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Har akkurat sittet å skrevet av om Lind fra Skjerstad og Fauske slektsbok bd.III s.227, Indre Leivset gård:Jacob Willumsen Lind(ca.1602-23/2 1695, 92 år gml.) Lensmann, skipper, gjestgiver og gårdbruker. 1.kone ukjent, og man vet om 1 barn, Willum fca. 1642. Jacob ble 2.gift etter 1647 med Berrette Jakobsdt. død like etter 1700, omtalt i 1699 som svakelig og sengeliggende. De fikk 6 barn. Jeg har ikke notert meg navnene på alle disse. Kun datteren Abigael.Sønnesønnen hans, Jacob Hansen Lind, forteller at Lind kom fra Helgeland til Leivset. Første gang Jakob W.Lind nevnes i våre kilder, er i leidangsmantallet 1633-34. Omtrent samtidig overtok (bygslet) han 1/2 parten av krongodsgården til enken Lisbeth Oluffsdt., se ovenfor (står ikke stort ovenfor, enke på gården her). Det sies at far eller farfar til JWL skal ha kommet fra Orkenøyene, og kanskje er det noe i det.I en 'Fortegnelse over dem, der tog Borgerskab i Bergen', finner vi nevnt en Willum Lind, Skot, som tok borgerskap der omkr. 1570. Under en nylig gjennomgåelse av Lensregnskapene for Gildeskål fjerding har dr.philos Olav Aspelund, Beiaren-Oslo, funnet en Willum kremmer, Bergen Borger, som hadde borgerleie på Fleina/sør-Arnøy fra 1609 av, og i 1602 har han funnet en Willum Jacobsen som tok borgerbrev i Bergen. Meget taler for at dette er en og samme person, og altså far til lensmann og skipper Jacob Willumsen Lind Leivset i Salten fjerding, som vi har omtalt ovenfor.Hartvig Willumsen Lind fca.1615-ca.1665, trolig bror til JWL. Hans hustru er ukjent. Han hadde 1 datter Malena som ble gift 16/11 1690 med klokker Hans Olesøn Breivik, se bd. I s.22-23.Hellie Jacobsen - Jacob Willumsens tjener ble gravfestet 21/12 1690.Det var det det sto i boka, utenom barnas navn da. Og så klart glemte jeg å finne fram forfatterens navn i farten. Håper dette er til noe hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei Berit. Tusen takk for opplysningene. Du nevner Leivset og Fleinen/Fleina og det er nettopp her disse Lind-navnene opptrer i et stort antall. Dine opplysninger sammenholdt med de som finnes hos Simon Ellefsen på lenken fra Odd gir fin oversikt.Har selv skifter i Salten som kan være et godt utgangspunkt. Men det ser ut som det er på 1800-tallet Lind-navnet virkelig blomstrer. Er selv på utkikk etter anene til to menn, far og sønn, Hans Hansen Lind i Astafjord mellom 1700 og 1750.Jeg har sett andre steder antydningen om at Lind navnet skulle komme fra Skottland, men hvor sannsynlig er det? Og er det noen som har samlet opplysninger for en Lind-familie i Norge? I alle fall stor takk for flotte opplysninger. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Kona mi har også aner fra Leivset som bruker navnet Lind på 1800-tallet - uten at jeg har greid å finne ut hvorfor disse har begynt å bruke Lind-navnet.(Og forfatterne av bygdebøkene for Skjerstad og Salten er Solbakk / Berg)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Til Arnstein. Oversikten din over Lind -navn er svært interessant av flere grunner.For det første har du svært tidlige ledd av familien i Salten/Gildeskål. Ut fra dette må det være mulig å lage en større oversikt. For det andre har du en Hans Hanssen Lind som enten har en navnebror på Ibestad eller en annen mulighet er at det dreier seg om samme person. Nå er det litt forskjell i tid, men det behøver ikke utelukke at det er en sammenheng her. På Simon Ellefsens nettside 'min norske arv' under Ærboe Bagge finnes det en Mette Nilsdatter Ærboe som gifter seg med en Hans Hanssen Lind. De er gift ved et skifte etter Mettes mor i 1709. Kan dette være en og samme person eller er det av grunner som jeg ikke kjenner utelukket? Kan ikke se at denne Salten HH Lind er ført med etterkommere.Til Trond. Kan du spore din/din kones Lind-slekt tilbake til det som Arnstein har gitt oss? Og har du Skiftene for Salten slik at du kan få oversikt via dem?Synes det er fremkommet så mange og fine opplysninger fra dere alle. Er det mulig å komme videre? Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Hei. Jeg har også Lind i mitt register. Og har funnet ut følgende så langt.Ca. 1570 er det en Willum Lind som tar borgerbrev i Bergen. De opplysningene som har vært å finne så langt antyder at han kan være fra Orkenøyene. Men jeg har ingen dokumentasjon på dette.I 1602 fikk en Willum Jacobsson borgerbrev i Bergen. Og det er en Willum Kremmer som hadde borgerleie på Fleina/Sør-Arnøy fra 1609. Dette er opplysninger funnet av dr. philos. Olav Aspelund. Om dette er en person er usikkert. Men mest trolig er det Willum Jacobsson som er far til Willum Jacobsson Lind. Navnene er så spesielle at muligheten i alle fall er til stede.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løkkebø

Hei igjen. Så litt sent at den infoen jeg har lagt ut er den samme som Berit har funnet i bygdeboka for Skjerstad.Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Forts. av innlegg 3.Jeg har nå skrevet av navnene på barna til Jakob WL.1) Willum fca.1642, nevnt i manntallet 1666, men ikke senere (fra 1.ekteskap).Fra 2. ekteskap:2)Hans fca.1656. Gift og bodde på Y.Leivset-I.Leivset.3)Maren fca.1665. Gift ca.1687 Nils Hansen Ryberg, b. Oldereid.4)Berrete. Gift 25/6 1693 Abraham Monsøn Lockert, ukjent bosted.5)Margrethe dpt. 1/3 1673, grf. 1/6 s.å.6)Abigael dpt 22/4 1675. Gift 28/11 1697 Oluf Olsen Y.Leivset.7)Matz dpt. 9/9 1677. Gift 25/7 1700, b. I.Leivset.Som du ser så finner du navnet Hans her også.Om JWL har hatt flere barn i 1.ekteskap står det ikke noe om.Ellers så står det om barn hans i den nevnte boka, og hvor deres barn igjen flyttet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Flott Berit! Men finner du at en Hans Hansen Lind forsvinner til Astafjordområdet, og gifter seg der med Mette Nilsdatter Ærboe? Hvis du gjør det, så løser du en gåte, hvis ikke ja så er gåten der ennå og vi kan fortsette jakten på denne mannen. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Til hvilket prestegjeld eller kommune hører Astafjordområdet. Vet du om det finnes bygdebok for stedet.Jeg ser at det finnes mange Lind i 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Mette Nilsdatter Ærboe og Hans Hanssen Lind bodde i Ibestad, på øya Rolla, men om det var Ibestad prestegjeld på begynnelsen av 1700-tallet, vet jeg ikke. Ekteparet er omtalt i Astafjord bygdebok, men der er denne Hans Hanssen Linds aner også gåtefulle. Det står også noe om navnet Lind uten at det gis noen oppklarende synspunkter på opprinnelsen. http://www.nose.dk/Norge/erboe.html#26. Du finner ekteparet på denne lenken. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Kanskje noen også har vært borti Margrete Carlsdtr. Lind? Hun er født ca.1710, gift 10.08.1732 med Peder Pedersen, Vareide som ligger i Flakstad kommune, Lofoten. Ved barnefødslene til ekteparet titulerer presten Margrete som Lind (utenom ett av barnet der han bruker Lund???)Så har vi også en Trondhjems gren av Lind. Før 1700 brukte Svend Henrichsen stedet Laukvik som borgerleie. Datteren Alith Svendsdtr. Lind (død 1745) var gift med Hans Olsen Norman som drev handel på Tussøy. Etterkommere?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Inger, har du sjekket NST XXVIII som det er henvist til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Til Berit. Nei, det har jeg ikke for jeg er bare for en novise å regne i slektssøk. Og jeg tilstår at jeg ikke vet hva NST XXVIII er, og at jeg føler meg ganske grønn mange ganger Men jeg håper at jeg lærer og jeg er full av beundring for alt som dere får til i dette forum.Til Trond. Ja, jeg har vært borti forskjellige Lind på nettet. Men det var først da jeg kjøpte CDen med skifter i Salten og begynte å bruke den, at jeg skjønte at det var mange Lind - navn i alle fall i Salten regionen.Av de svar som jeg har fått, ser det ut til at bygdeboken for Fauske har en del interessante ting og her på Digitalforum har det vært flinke bidragsytere noe som jeg er takknemmlig for. IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Du finner også Lind-familie her Lenke mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Jeg tenker langsomt i kveld, forkortelsen står vel for 'Norsk slektshistorisk tidsskrift' som jeg har brukt utallige ganger.Skal se gjennom angjeldende nr på biblioteket.Takk for tipset. Sen hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

I farten glemte jeg å si at Hans Hansen Lind (4) finnes på den linken jeg la inn. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

(15) Det skal stå på sidene 34-64 i NST.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Trond: Alith Svendsdatter Lind var datter av Trondhjem-borgeren og nordlandshandleren Svend Henrichsen. Mendet var hans ektefelle Siri Christensdatter Lind som bar med seg Lind-navnet. Sammen hadde de tre barn: Christen, Svend Henrik og Alith. Hvor det ble av sønnene er jeg ikke riktig sikker på, men Alith har i hvertfall masse etterkommere i Troms: Lenke Siri Christensdatter var datter av Christen Erichsen Lind, som også var nordlandshandler (hvor han hadde borgerleiet sitt vet jeg ikke). Hans hustru kjenner jeg ikke, men i tillegg til datteren Siri hadde han i hvert fall også sønnen Erich.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Inger (innlegg 7): Min befatning med 'Lind'-navnet starter på gården Os (Oos) i Vatnbygda i Skjerstad. I 1865 er Arnt Olsen gårdbruker her. Det er hans barnebarn Kristian som tar Lind-navnet i bruk - av for meg ukjent årsak.Arnt Olsen er av Mørch-slekten. Som det går fram av lenken til Arnfinn (innlegg 5) er det en kobling mellom Lind og Mørch. (Uten at jeg kjenner Søren Mørch sitt opphav går jeg ut fra at det er samme slekten.)Videre har Arnt Olsens kone, Oline Andersdatter, barn fra tidligere ekteskap. Et av disse barna heter Villum. Villum er jo et navn som går igjen i Lind-slekten (se lenken til Arnfinn).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Til Berit Knudsen, ang. innlegg 10. Her nevner du Berrete g. m Abraham Monsøn Lockert. bosted ukjent. Dette må være Abraham Mogensen/Monsen Lockert på Ramberg, Bø i Vesterålen. Hans 2. ekteskap var med Berethe Jakobsdtr. og hadde to døtre, 'Maleena som lever og er gift, og dend anden datter levede 1 aars tid, hvorefter hun ved døden afgik' Abraham antas å være f. på Langnes i Vesterålen 1653 som sønn av skotten Mogens Lockart og døde på Ramberg, Bø 1729. Berethe døde før 1698 da han giftet seg for 3. gang med Maren Offersdtr. Hundevad, Haug i Hadsel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marius Larsen

HeiMin Oldefar het Matias Lind Larsen, uten at jeg har noen som helst anelse om hvor det Lind navnet kommer fra. Har funnet ganske mange av hans aner bakover i tiden på morsiden hans, og de konsentrerer seg rundt Gildeskål. Farsiden hans kom fra Bergen.Skal lese gjennom lenkene deres å se om jeg kan finne igjen noe interessant. Mye bra informasjon her.Takk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.