Jump to content
Arkivverket

[#19339] Jakob Johannesen fra Larsnes på Sunnmøre som emigrerte til Sør-Afrika.


Guest Aasmund Ulvund

Recommended Posts

Guest Aasmund Ulvund

Jakob emigrerte i 1882 til Durban i Sør-Afrika sammen med 231 andre, hovedsaklig folk fra Sundmøre. Blant emigrantene var også Anna Sofie Brungot fra Ålesund, søster av min oldemor,og Jakob og Anna Sofie ble gift i 1885 i Sør-Afrika. De ble boende i Durban-området og fikk i alt 9 barn. 5 av barna døde unge. I boken 'Norsk Nybyggerliv' er det oppgitt at Jakob var fra Larsnes på Sundmøre.Er det noen som kjenner nærmere til han og hans aner?

Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Det stend om han i Sandesoga b.2 s.223, under Kvalen (like ved Larsnes, som var handelssete og vart tettstad). Jakob Andreas f.5.4.1861-, reiste til Natal 1882.Foreldre: Johannes Jakobson Koparstad, Herøy, 1833-1913 Berte Olsd Nøresande, 1822-1906 (først g. Skorpen; Herøy)Jakob hadde to heilsystre og fem halvsysken.Nøresande er på Sandsøya, Sande, Koparstad er på Nerlandsøya, Herøy.Johannes sine foreldre (Herøysoga - Gardar og folk bd. 1 s.47, Koparstad) var Jakob Jakobson Tjørvåg, f. 1794 Pernille Simonsd. Igesund, 1797-1868 Igesund og Tjørvåg er i Herøy.Berte sine foreldre (Sandesoga 3 s. 534, Sande nordre/Nøresande) Ola Anderson Kinden 1794-1871 Margrete Rasmusd. Sandsbakk 1794-1856 Kinna (Kinden) og Sandsbakk er på SandsøyaDu må nok på biblioteket. Fulle titlar m.m. for bygdebøkene fin du her: http://www.mtf.ntnu.no/people/ivarse/bygdebok.html

Link to post
Share on other sites
Guest Aasmund Ulvund

Takk til Ivar S. Ertesvåg. Opplysningene dine var til god hjelp. Er Natal-emigrasjonen i 1882 nærmere beskrevet i Sandesoga II ? Det synes som om kommunene i søndre Sunnmøre er godt dekket med bygdebøker slik at jeg kan lete vider i disse. Hilsen Aasmund Ulvund

Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Det er ikkje sagt noko meir om Natal her. Men det var mange frå Søre Sunnmøre som reiste dit på den tida, og det skal vere skrive ein del om det. Det stend litt her og der i bygdebøkene i tilknytning til einskildpersonar og familiar.

Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Vet at det skal finnes en side på nettet som omtaler en del av de som reiste på den tiden. Fant den ikke i farten, skal se om jeg kommer over den igjen. Det er skrevet en del om Debora ekspedisjonen, som var navnet på skipet som mange dro med. Tror denne båten hadde flere turer mellom Norge og Sør Afrika.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Nei, Debora gjekk berre ein tur - og kom aldri heim att.Den artikkelen du tenkjer på, er nok denne: [url="http://home.online.no/~fndbred/debora.htm>http://home.online.no/~fndbred/debora.htmMen hugs: Det er vel så viktig å lese dei artiklane som er lenka opp til slutt i den artikkelen. Dessutan finst det fleire artiklar om utvandringa til Sør-Afrika på sida:

Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Til Aasmund Eg har skreve ein artikkel i Folk og Fortid/Tidsskrift for Herøy sogelag om dei som drog til Natal i 1882 og ein artikkel i Sogeskrift for Naustdal om Debora-ekspedisjonen. Eg håpar å utvide kontaktnettet mitt og arbeide meir med dette spennande stoffet. Om du har interesse av artikkelane, så kontakt meg på: harun@online.noHelsing HJR

Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Den bygdeboka på Sunnmøre som omtalar dette temaet sist og best - trur eg - er Sulasoga. Eg meinar at boka er komen i handelen no, men det kan vel andre svare på?

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Myklebust

Hei! For nokre år sidan fekk eg kontakt med ein av etterkomarane etter ein av dei som reiste til Marburg, Natal i 1882, og frå han fekk eg tilsendt ei bok som omhandlar denne utvandringa. Boka var opphaveleg skriven på norsk av A.H.E. Andreasen og Anna Halland 'Norsk Nybyggerliv i Natal' 1932. Versjonen eg har av boka heiter 'The Norwegian Settlers, Marburg Natal 1882' med eit 'Centenary Supplement' laga i samband med 100-årsmarkeringa i 1982, der ein fortel ein del om etterslekta til disse utvandrarane. Så vidt eg kan sjå så er Anna Brungot nemnt som tenar hos pastor Emil Berg og familie (lot 14) ved ankomsten, medan J. Johannesen er nemnt saman med familien til Gjert Kvalsvik (lot 25). Eg kan ikkje sjå at det står noko om noko familie etter Jakob og Anna korkje i utgåva frå 1932 eller i supplementet frå 1982. Mvh Olav

Link to post
Share on other sites
Guest Aasmund Ulvund

Olav Myklebust - det var i boken 'Norsk Nybyggerliv i Natal-Festskrift i anledning de norske settlers 50-aarsjubileum i Marburg, 29de august 1882-29de august 1932', at jeg fant ut at Anna Sofie Brungot (søster av min oldemor) giftet seg med Jakob Johannesen.På side 110 i boken kan en lese at 'ved Dahles avreise til Durban overtok Jakob Johannesen lodd nr. 30. Han kom fra Larsnes i Sunnmør. Han blev gift med Anna Brungott i 1885. Johannesen arbeidet dessuten ved havnen i Port Shepstone til dette arbeide blev nedlagt. Siden fortsatte han med havnearbeide i Durban inntil han fikk pensjon. De har hatt 9 barn av hvilke 5 er døde.' På samme side er det et fotografi av Jakob og Anna Johannesen (Brungot) og sønnen Lawrence.Det er riktig at Anna Brungot og J.Melseter (ukjent for meg) reiste sammen med pastor Emil Berg og familie (side 20). I følge boken kunne hver familie ta med seg inntil 2 ugifte personer i sitt følge.I boken 'Norsk Nybyggerliv'er det mange intressante opplysninger om de som emigrerte (alle er nevnt ved navn), om selve reisen, møte med Natal og pionertiden i Marburg som ligger noe sørvest for Durban. Jeg har ikke boken, men jeg fikk låne den fra Deichmannske bibliotek i Oslo.I 2001 var jeg i Sør-Afrika og jeg fikk da telefonisk kontakt med konen til en dattersønn av Anna og Jakob. I løpet av telefonsamtalen fant hun frem en engelsk utgave av 'Norsk Nybyggerliv', og det er nok den boken du Olav Myklebust har, dvs 'The Norwegian Settlers..'Både den norske og den engelske utgaven av 'Norsk Nybyggerliv' mangler i oversikten i Digitalarkivet over artikkler om utvandringen til Sør-Afrika, som Bjørn Davidsedn viser til.Emigrasjonen til Natal er en svært intressant utvandringshistorie, og jeg kommer til å ta kontakt, Harald Jarl Runde, ang. de artikklene du har skrevet om emnet. mvh aau

Link to post
Share on other sites
Guest Randi Viddal

Det finnes 2 utgaver av 'Nowegian Settlers to Marburg..' Den første utgitt til 50 årsjubileet for emmigrasjonen og den andre i 1982 til 100 årsjubileet, den siste nærmest et tynt hefte med utviklingen som hadde skjedd i området og med utvandrerne inntil da og hvem barn og barnebarn hadde giftet seg og fått barn med og hvor de eventuelt hadde flyttet etc. Der er også flere artikler om norske utvandrere som deltok i både boerkrigen og 1. og 2. verdenskrig. jeg besøkte dette området for 1 1/2 år siden og kom i kontakt med en del av etterkommerne, og har fortsatt kontakt med noen av dem som nå bor i Australia. Jacob Johannesen drev bla med gruvearbeid i Johannesburgområdet før han overtok Lot 30 etter Dale-familien som flyttet til Durban. Selv kjøpte jeg bøkene der nede på 'The norwegian Settlers Church', Marburg, Port Shepstone, Natal. Hele Jacob og Annas etterslekt er nedskrevet på side 35 i heftet som ble utgitt til 100 årsjubileet i 1982. Kansje har de også dette heftet på Deichmannske bibliotek ? Om du er interessert kan jeg kopiere og sende deg Jacob og Annas etterslekt. I tilfelle - ta kontakt.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ja, David Larsen har lagt ned mykje arbeid i å finne etterkomarar til dei som dro med Debora. Eg veit òg at han har hatt mykje kontakt med Noreg, m.a. SAB - noko som kjem fram på sidene hans.Elles er det det å seie at det ikkje finst noko generelt oversyn over artiklar om utvandringa til Sør-Afrika på DA. Dei artiklane som er lenka opp frå 'dei gamle sidene', er artiklar som stort sett er lagt ut av SAB eller laga i nært samarbeid med SAB. Difor finst det nok meir stoff enn det kringom, prenta i ymse blad og bøker.

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Myklebust

Hei! Takk for at de gjorde meg merksam på overtakinga av lot 30 - eg hadde oversett at familien var nemnde der. Når eg var med på å gje ut Sandesoga på nytt i 1996 (band 2 som omfatta Larsnes), så visste eg dessverre ikkje om denne informasjon om dei utvandra til Sør-Afrika, derfor den sparsame tilvisinga...Eg kjenner til at det har vore arbeidd ein del med denne utvandringa lokalt både i Volda og Herøy, så her ligg nok eit potensiale for mykje godt stoff framover :-)Mvh Olav

Link to post
Share on other sites
Guest Aasmund Ulvund

Randi Viddal, ÅlesundTakk for opplysningene om de to utgavene av 'Norwegian Settlers to Marburg'. Det hadde vært fint om du kunne sende meg den nevnte oversikten over Jakob og Anna sin etterslekt. Om du har anledning til å scanne denne siden, så er e-mail adressen min: ulvunds@frisurf.no. Postadressen er Muningt. 2, 4306 Sandnes.Mvh Aasmund

Link to post
Share on other sites
Guest Aasmund Ulvund

Noen av innleggene tyder på at det hersker noe forvirring vedr. reisene og tidspunktene for utvandringen til Natal i Sør-Afrika. Norsk misjon etablerte seg allerede i 1850 årene i Natal, og i de etterfølgende årene var det en del nordmenn som reiste dit for misjonen. Når det gjelder utvandring til Natal tenker en først og fremst på emigrasjonen som foregikk med galeasen ”Debora” fra Bergen i 1879 og emigrasjonen fra Ålesund i 1882 med dampbåten ”Tasso”. Det virker som mange blander sammen disse to utvandringene.Bjørn Davidsen viser i sitt innlegg til en adresse hvor en kan lese nærmere om ”Debora-emigrasjonen”.Jakob Johannesen og Anna Sofie Brungot reiste imidlertid sammen med 230 andre med Wilson-skipet ”Tasso” den 14.07.1882 fra Ålesund. Av boken ”Norsk Nybyggerliv i Natal” går det frem ”Tasso” ankret opp i Hull i England den 17.07.1882 etter at de hadde krysset Nordsjøen i storm. Den 18. juli reiste alle emigrantene videre med tog til London hvor de ble innkvartert på dampskipet ”Lapland” som lå ved kai i East India Docks. Kaptein på ”Lapland” var en Potts. ”Lapland” forlot London den 20.07.1882 og ferden gikk via Madeira, Kanariøyene, Cape Town, East London til Durban hvor de ankom den 28.08.1882. Emigrantene nådde så målet for reisen, Marburg, den 29.august og denne datoen er siden blitt ”merkedag” for ilandstigningen i Natal.Mvh Aasmund Ulvund

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.