Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#19367] Johannes Olsen (Vågå) & Andrea Pedersd (Melhus) i Trondheim 1865 - kven var dei?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Ihlens øvre Gades vestre Side i FT 1865 for Trondhjem syner denne huslyden:~~~~~~~~~~Johannes Olsen, tømmermand, f. 1825 Vaage prgjAndrea Ols. f. Pedersd, hans kone, f. 1822 Melhus prgjOlaus Olsen, søn, f. 1851 TrondhjemPauline Magrete Olsen, datter, f. 1855 TrondhjemJuliane Olsen, datter, f. 1861 Trondhjem~~~~~~~~~~Julianna Olsen utvandra i 1883 til Amerika i lag med mor si, Andrea Olsen, då enkje, og busette seg i Norman Co., MN. Fødselsdato oppgjeven for Julianna er 21.5.1861.Eg er på leiting etter:* Stadfesting av fødselsdatoen til Julianna (og eventuelt om ho hadde fleire førenamn...)?* Opphavet til Johannes Olsen i Vågå?* Opphavet til Andrea Pedersdotter i Melhus?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Brede

Hei! På FS finner jeg følgende barn av Johannes Olsen og Andrea Pedersdtr. døpte i Domkirken i Trondheim:1. Anna Marie døpt 9.4.18492. Pouline Margrethe døpt 28.5.18553. Juliane døpt 5.4.1858Mvh. Odd Brede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Brede

Hei! Ved videre søk på FS finner jeg følgende:Johannes Olsen (23 år) og Andrea Pedersdtr. Rorum (27 år) gifter seg 14.12.1848 i Domkirken i Trondheim (batch number M426528 - film or fiche number 126827) Som far til Johannes er oppgitt Ole Torgersen - far til Andrea Peder Rorum.Det fødes 12.4.1825 (og døpes 14.4.1825 i Sodorp, Oppland) en Johannes Olsen med foreldre Ole Torgersen og Marit Johannesdtr. Ole og Marit giftet seg i Sodorp 16.5.1824.Odd Brede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Brede

Kan dette være bror og mor til Andrea LenkeOdd Brede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Jeg tør nå alvorlig spørre om du Odd har undersøkt i kirkebok for Vågå 1825 ????? Det står jo ikke Vaage prestgjeld uten grunn, og det er tross alt 63 km mellom de to nevnte kirkene, Vågå og Sødorp på Vinstra i Nord-Fron. Hilsen Helge Hålåsæter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Brede

Hei! Som det står i mitt innlegg, så er informasjonen som jeg viser til hentet fra Family Search. Jeg har ikke undersøkt kirkebok for Vågå i 1825, men jeg forsøker etter fattig evne å hjelpe dem som stiller spørsmål her på brukarforumet. Av og til kan vi treffe blink, men ofte bommer vi. Men likevel synes jeg at slik hjelp tross alt kan være bedre enn ingen hjelp. De som kjenner til FS vet at informasjon derfra må etterprøves.Jeg beklager dersom jeg her har vært på bærtur.Odd Brede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Jeg foreslår at du undersøker hos slektsarkivet i Vågå, som heter Norddalsarkivet. Bestyrer: tor.stallvik@oppland-f.kommune.noHilsen Helge Hålåsæter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Det jeg hadde håpet på, var om noen kunne slå opp i den originale kirkeboka for Domkirken i Trondheim, for å se om det ved vielsen mellom Johannes Olsen og Andrea Pedersdtr. (se innlegg 3) står noe om fødested til Johannes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håvard Ler

Jeg fant Andrea døpt i Leinstrand sogn, Melhus: Født 10.des. 1821, døpt 6.jan. 1822, Andrea Pedersdtr. Røren. Moder Margrete A..dtr. Røren, fader Peder Jensen Røren. Uekte.Hilsen Håvard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg seier meg lei for at dette tema er vorte liggjande so lenge utan takk og kommentarar frå mi side, men betre seint enn aldri! Hjarteleg takk til alle bidragsytarar!Eg tolkar dei innkomne opplysningane slik at Andrea Pedersdotter har opphavet sitt frå garden Røren i Melhus(?), men det er framleis eit stort mysterium kvar i Vågå Johannes Olson hadde opphavet sitt ifrå? Kanskje einkvan kan hjelpa meg med det?Nok ein gong hjarteleg takk for all hjelp med dette problemet!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per S. Nestande

Døypte i Vågå mellom 1811 og 1904 er søkbare på heimesidene til Opplandsarkivet LenkeDet er døypt sju gutar med namnet Johannes Olsson mellom 1820 og 1830. Den som er nærast i alder i høve til det oppgjevne fødselsåret er Johannes Olsson fødd på Einangen i 1826. Om han er den rette kandidaten må evt. sjekkast nærare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidun Søbstad

Her er paret ført opp i lysningsprotokollen i Domkirken i Trondheim, viet 14. desember 1848. Så vidt jeg klarer å tyde skriften er johannes Olsen sønn av Ola Torgersen, født på Kvam og 23 1/2 år. Andrea Pedersdatter Rørum er her oppført født i Leinstrand. Lenke (2. oppføring på høyre side)mvhReidun Søbstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidun Søbstad

Julianes fødselsdato er oppgitt til 11.januar 1858. Døpt 5. april. Jeg tyder Johannes yrke som tømmermann.RS

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidun Søbstad

Dette har du sikkert sjekket selv, men her er de i 1875-tellingen i Trondheim LenkeRS

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg finner denne karen på FamilySearch. Kanskje verdt å se nærmere på.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Ole Torgersen og Marit Johannesdtr. giftet seg i Sør-Fron 16.03.1824.Lenke Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Per, Reidun og Rune for nye spennande og interessante innlegg. Eg er no i formiddag ikkje i stand til å henta fram linkane frå dei skanna kyrkjebøkene, men tviler ikkje på at dei er rett attgjevne.Etter dette sit eg att med to spørsmål:* Eg har Julianna's fødselsdato oppgjeven til 21.5.1861, som òg høver bra med FT1865, 1875 og kjelder frå Amerika, men Johannes og Andrea hadde tydeleg òg ei dotter Julianna fødd 11.1.1858. Eg vil tru at dette må vera to ulike fødsler og at Julianna frå 1858 døydde før 1861. Er det mogeleg å finna ei fødsle ogso i 1861 for å stadfesta dette?* So er altso Johannes Olson fødd i Nord-Fron 12.4.1825, men kva gard/plass i Nord-Fron budde foreldri Ole Torgerson og Marit Johannesdotter på?Nok ein gong ein stor takk for hjelpi med denne huslyden so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Den Johannes som vart født 12.04.1825 vart døypt i Sødorp kyrkje den 24.04.1825.Foreldra står oppført som Ole Torgersen og hustru Marit Johannesdotter, Skogen under Rulland øvre.Desse to gifta seg i Sødorp kyrkje den 16.05.1824, og står da oppført som ungkar Ole Torgersen Skogen, 29 år gl, uægtesøn, og pike Marit Johannesdotter Mæhlumsdokken, 22 år gl, hmdsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Aud for identifikasjon av opphavet til Johannes Olson. Eg reknar med at Skogen er ein husmannsplass under Rulland øvre...?Etter dette manglar eg berre ei stadfesting av fødselsdatoen til Julianna i Trondheim...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Vi har Ole Torgersen i 1801 her: LenkeHan var født utanfor ekteskap. Mora heitte Anne Olsdotter, men vi veit ikkje kven faren var ettersom kyrkjebøkene frå den tida er brende.Mormora heitte Berit Jensdotter, og då finn eg på side 219 i Gardar og slekter i Fron, band II under Skogen (267/3):Ole Engebrethsen var gift med gardjenta Beret Jensdtr. Skogen. Ho var dotter til Jens Sveinsen og kona Marit Amundsdtr. som òg var gardjente på Skogen.Einar Hovdhaugen skriv på side 217 om Rudlandsgardane øvre og nedre at i dag er Rudlandnamnet berre brukt om den nedre, medan øvre Rudland (Rulland) er kalla Skogen.Eg har sett etter fleire syskjen til Johannes, og finn at Ole Torgersen og Marit Johannesdotter fekk i hvert fall tre born til:Amund f. 1828, foreldra heimfesta til ReiershaugenAnne f. 1832, foreldra heimfesta til Skogeneieog Torger f. 1833, foreldra heimfesta til Rullandseie.Ingen av desse fire borna finn eg konfirmerte i Sødorp.Men eg tolkar desse opplysningane dithen at Ole Torgersen med kona Marit Johannesdotter fekk busetja seg i Reiarhaugen som altså var ein husmannsplass under øvre Rulland/Skogen der morslekta til Ole Torgersen var heimehøyrande, og at Johannes mykje truleg var født i Reiarhaugen.(Eg skjønar godt at presten gjekk noko surr her!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Aud for nærare klargjering av opphavet til Johannes Olson! Sidan ingen av desse borni vart konfirmerte i Sødorp, kanskje heile huslyden flytte til Trondheim? Eller til Vågå...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidun Søbstad

Jeg strever med å få åpnet sidene til den skannede kirkeboka for Vår Frue kirke for å finne dåpen til Julianne f. 1861. Men det ser ikke ut til at jeg klarer det i kveld. Det er vel for mye trafikk på kirkebøkene.Reidun S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Reidun for nytt innlegg.Eg tok sjølv for meg kyrkjeboki for Vår Frue no i natt og fann fødsli til Juliane, 29.5.1861 og døypt 4.8.1861. Foreldri budde på ''Ihlen'', og mellom fadrane var Amund Olsen og Thorger Olsen, sikkert brør av Johannes..!?So då er dette problemet heilt løyst, og eg takkar nok ein gong for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Artogt at vi fann ut av opphavet til Johannes. Fadderane ved dåpen til Juliane f. 1861 skulle ikkje levna nokon tvil om det.Ettersom det var fleire husmannsplassar 'Mæhlumsdokken', eller Mellomsdokka som vi skriv det i dag, vil eg likevel koma med eit par opplysningar om mor til Johannes:Marit vart døypt 21.02.1802 i Sødorp kyrkje. Foreldra var Johannes Larsen og kona Sigrid Olsdotter, av presten heimfesta til Hov ved dåpen.Eg finn at Marit hadde ein eldre bror, Ole Johannesen 'Mælumsdokken' som vart konfirmert i 1813, 16 år gamal.Da veit vi at den plassen Mellomsdokka som Marit Johannesdotter hadde opphavet sitt frå, låg under garden Hov: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.