Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eide

[#19577] Utenriksdepartementet ? og arvesaker i dansketiden

Recommended Posts

Guest Inger Eide

I et av heftene til 'Norsk slektshistorisk tidsskrift' mener jeg å ha lest at man kanskje kan finne opplysninger om etterlysninger av arvinger her til lands. Det gjelder utlendinger som har bodd i Norge og som på et eller annet tidspunkt har hatt noe å arve i sine respektive hjemland. Vet noen om dette er mulig og i tilfelle hvor langt tilbake skal det finnes data? Tiden da Norge var knyttet ti Danmark er mest aktuell. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

De spør om det finnes kilder fra dansketiden som belyser arveforhold der innvandrere bosatt i Norge arver personer i sine opprinnelsesland ? Ja, selvsagt finnes slikt materiale. Som regel i det respektive lands skiftemateriale, eventuelt også i rettsprotokollene. Men myndighetene i Danmark-Norge så neppe behov for å holde slike arveoppgjør under oppsyn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Er det noen som har en oppskrift på hvordan man går frem for å prøve å skaffe opplysninger når det er så langt tilbake som til første halvdel av 1700-tallet? Hvis materialet bare finnes i Danmark, kan det bli en en omstendelig prosess - med reise osv. Finnes det kilder i Norge som man kan begynne med? Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg føler at spørsmålet er stilt alt for allment.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Mitt utgangspunkt er å prøve å finne ut om det er noen som helst sannhetsgehalt i historien om hugenotter i Beiarn/Salten. Går ut fra at du har hørt en eller annen versjon av den.Det er ikke mye å bygge på- 'Vivat mein Augentrost'- men hvis det mødfører riktighet at det ble etterlyst arvinger, så var tanken min at det kanskje kunne finnes opplysninger i arkiv.Det hviler et mystikkens skjær over denne historien og slike historier finnes det mange av i Norge.I 'Norsk slektshistorisk tidsskrift' leste jeg en historie om noen jenter i en båt som skulle ha drevet fra England/Skottland og det er denne artikkelen som ligger bak min ide om leting i gamle arkiver. Kanskje er det fåfengt, men... Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.