Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Agnete Schjønsby

[#19632] Skifte etter Hans (Sørensen?) Lem

Recommended Posts

Guest Agnete Schjønsby

1. Fra skifter i Ytre Sogn, post 5532/5533. Antar dette er samme mann. Side 39b, protokoll 11a, 1782-91. Jeg vil gjerne vite hvem hans etterlatte er.2. Jeg tror at hans sønn er den Hans Lem som er på samme gård (Frønningen i Fresviig sogn, Leganger) i 1801. Det er egentlig en av hans etterkommere jeg er interessert i. Denne Hans Lem skal være død i 1807, men jeg finner ham ikke i skifteoversiktene. Noe annet sted å lete?3. Christen Heiberg Lem, samme bosted. Skiftet har post nr. 6758, side 565a, prot. 12, 1800-1805. Jeg tror han var barn; Hvem var hans arvinger?På forhånd takk! Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Audun Lem

HeiJeg har rimelig god oversikt over de personene du nevner. Bare oppgi hva du er paa utkikk efter saa skal du faa den informasjonen du trenger.Angaaende skiftet for min tipp-tipp-tipp oldefar Hans Hansen Lem som döde paa Frönningen 1807 saa ble visst skiftedokumentene nylig deponert i Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane av Frönningen godsets nuværende eier Vilhelm Rumohr.Beste hilsenerAudun Lem

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Hans Sørensen Lem, skiftet er begynt 30. april 1781. Gjenlevende enke Øllegaard Gersin født Hanning, men også barn med 'forlængst afdøde Madame' Maria Sophia Christine fød Heiberg. Barn: 1) eldste sønn Christen Heiberg Lem, myndig, men fraværende. 2) Søren Lem, oppholdt seg på arvetomten. 3) Hans Lem, myndig, midlertidig fraværende ved skiftet. 4) Ludvig Lem, myndig og tilstede. 5) eldste datter Elsebe Lem, hadde vært gift med sokneprest i Borgund, Sunnmøre Jacob Jersing, hun var død og hadde etterlatt seg fem sønner og tre døtre. 6) Cathrine Sophie Lem, død, men hadde i ekteskap med Peder Rumohr fire sønner og en datter. 7) Maren Johanne Lem, 24 1/4 år gammel. 8) Giertrud Lem, 23 år.Christen Heiberg Lem (nr. 1 i listen ovenfor) hadde et skifte som begynte 15. september 1794, og som ble sluttet først 29. mai 1800. Han var barnløs, og ble arvet av: 1) Hans Lem, Frønningen. 2) Søren Lem, 'svagelig'. 3) Ludvig Lem, død, etterlatt seg datter Marie Sophie Christence Lem. 4) Elisabeth Jersin, død, etterlatt seg barn. 5) Cathrine Sophie, død, etterlatt seg barn. 6) Marie Johanne Lem, 39 år gammel. 7) halvsøster Charlotte Amalie, gift med Jens Bergendahl, residerende kapellan i Borgund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Tusen takk til Nedrebø!Til Audun Lem: Jeg tror det er en eller annen forbindelse mellom denne familien og min egen, men jeg klarer ikke å finne det. Jeg mistenker at forbindelsen kan gå gjennom navnet Hess. Er det en kobling til (ekteskap eller liknende) familien Hess i Bergen eller Trondheim?Hilsen Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Jeg fant i egne data en slags forbindelse mellom Hess og Hans Søensen Lem (1714-1781), i det Hans er 4-menning til Jens Nilssen Hess d.y. sine barn med Lucretia von Krogh (1694-1741). De giftet seg 1724 og det var Lucretias annet ekteskap tror jeg. Felles ane for Hans Sørensen Lem og barna til Jens Nilssen Hess d.y. med Lucretia von Krogh er tippoldeforeldrene Ludwig Hansen Munthe (1593-1649) og hustru Ingeborg Sørensdatter Friis (1605-1654).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Agnete! Jeg er litt usikker på hva du egentlig lurer på, men den mest nærliggende forbindelsen mellom Lem og Hess når det gjelder de personene du spør om, er jo at Hans Hansen LEM (1751-1807) først var gift med Elsebe Marie HESS (1758-1798). Da hun døde giftet Hans seg med Benedicte Catharina MEIDELL. Jeg er selv etterkommer etter Hans og Elsebe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Takk for svar til Hans og Knut! Min gåte dreier seg om min forfader Søren Hansen og hans kone Anne Henricha Berg i Trondheim. Se innlegg 11375. Jeg har spekulert på om Søren Hansen Ly... mon kunne være = Søren Hansen Lem, og at han i så fall var gift to ganger. Dette er nok feil: Som det fremgår av 11375 kom løsningen på min gåte fra en hjelpsom sjel som lette i sjømannsarkivene i Trondheim. 'Min' Søren Hansen var dansk. Imidlertid opptrer fortsatt familien Hess både i min familie og blant Lem'ene. Hos meg er det snakk om Halvor Hess med familie. Her finner du dem i Tr.heim 1801: Lenke. Som det fremgår var hans kone en With. Mer kunnskap om disse tror jeg kanskje kan hjelpe meg videre. Jeg har ikke selv klart å finne ut av hvem disse to egentlig var.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Se også brukerforumet, innlegg nr. 19670: Wold, With og Hess i Trondheim rundt 1801. Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg vet ikke hvem denne Halvor Hess 'egentlig' var, men i branntakstprotokollene for Trondheim fra 1766 omtales en Berit Bentsdatter som enke etter Halvor Axelsen Hess. Det er jo fristende å tro at det er en forbindelse mellom din Halvor og denne avdøde person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.