Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje Sande

[#19648] Anna Andersdtr. f. ca 1827 i Hafslo

Recommended Posts

Guest Terje Sande

4.7.1854 gifter Anders Olson Fardal (Ylvisaaker) seg med Anna Andersdtr f. 1828 i Hafslo. [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=sognvigd&variabel=0&postnr=27989&fulle=true&spraak=n>LenkeDødsfallet til Anna finnes sannsynligvis her LenkeSom fødested i Hafslo er altså oppgitt Skjervet og Hope og fødselsår 1826/28. Blant fødte i Hafslo i denne perioden er det ingen opplagte kandidater. Heller ikke i Labergs ættebok for Hafslo har eg funnet noen. Den eg har funnet som kanskje kommer nærmest er

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Ved vielsen i Sogndal i 1854 står bruden som 26 år gammel, født i Hafslo, og datter til Anders Johannessen.Den vi da kommer nærmest er Anna, datter av husmann Anders Johannessen og Anna Eriksdatter, født 2. september 1827, døpt i Hafslo 9. september 1827.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Heisan, denne saki hadde eg ikkje sett før, men so var eg òg på sjukehuset og utan internett på den tidi spørsmålet kom opp, so du lyt ha meg unnskyldt!Anna er del av ein interessant huslyd. Foreldri hennar flytte ein del, men hamna til sist som plassfolk i Buskakerhaugen under Buskaker på Hafslo. Eg er ikkje enno ferdig med manuskriptet mitt for denne huslyden, men her er kva eg so langt har skrive om Anna og borni hennar:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2. Anna Andersdotter, f. 2.9.1827,Anna Andersdotter flytte til Sogndal der ho 4.7.1854 gifte seg med Anders Olson frå Fardal i Sogndal. Han var son av husmann Ole Andersson i Fardalsståi under Fardal og kona Synneva Trondsdotter frå Brusegard i Sogndal og f. der 16.2.1827. Anna og Anders var først innerstfolk i Fardalen, men slo seg kring 1860 ned som husmannsfolk på Laberg under Ylvisaker i Sogndal der dei vart buande levetidi ut. Anders d. som husmann på Ylvisaker 16.11.1902, medan Anna d. som husmannsenkje same staden 29.11.1904.Anna fekk ein son i Hafslo før ho flytte til Sogndal:a. Anders Johannesson (1848-1907), son av Anna og husmann Johannes Nilsson på Nondal under Hauge (1821-1881), voks opp på Hafslo og var ei tid husmann på Nondal under Nygard (s.d.).Men Anna og Anders fekk òg seks born i lag:b. Ole Andersson, f. i Sogndal 22.9.1853,##### (skal ha gift seg i 1878 med Anna Pedersdotter Ylvisaker - detaljopplysningar?)c. Anna Andersdotter, f. i Sogndal 27.8.1856,##### (skal ha vore ugift?)d. Synneva Andersdotter (1859-1907), vart gift med husmann Andreas Syvertson på Brannmyr under Mo i Hafslo (1859-1931) (s.d.).e. Anders Andersson, f. i Sogndal 30.7.1861,##### (gifte seg i Sogndal 24.11.1886 med Anna Pedersdotter Stedje, f. 1852 - detaljopplysningar?)f. Gjertrud Andersdotter, f. i Sogndal 9.3.1864,##### (skal ha gift seg med Peder Knutson Vetlehagen - detaljopplysningar?)g. Johannes Andersson, f. i Sogndal 16.10.1866,##### (skal ha gift seg første gongen med Maria Harbakke - sidan attgift i Årdal - detaljopplysningar?)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~For å gjera Gards- og Ættesoga for Hafslo so fullstendig som mogeleg er eg sjølvsagt interessert i fleire opplysningar om borni i denne huslyden og ville soleis setja stor pris på om du, Terje, kan hjelpa meg lite vetta? Er dette forfedrane dine?Kanskje du vil skriva til meg direkte på: loya@online.noMed venleg helsing,Lars E. Øyane, bygdebokskrivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

Tusen takk til dere begge for nyttige og oppklarende informasjon.Anna Andersdtr. er tippoldemor til min kone, og eg har bare samlet opplysninger om de deler av slekten som er hennes aner. Her er det sønnen Anders som ble gift 24.11.1886 med (enda) en Anna. Hvem hun var er eg heller ikke sikker på, men en sannsynlig kandidat ble født på Stedje 30.3.1848 [url="http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=result&paging=yes&ptype=single&db=dbdoypte&page=1&sql=low%5Fprestegjeld+like+%27sogndal%25%27++AND+low%5Fforenamn+like+%27ann%25%27++AND+low%5Fetternamn+like+%27pe%25%27++AND+aar%5Fhending+%3E%3D+1845++AND+aar%5Fhending+%3C%3D+1860+++ORDER+BY+forenamn%2C+etternamn&appinfogard=&appinfostol=&appinfourl=&id=5>Lenke Fødselsåret passer ikke helt, men det var vel ikke uvanlig at det ble ”justert” noe når bruden var så mye eldre enn brudgommen. Og hvis dette er den rette Anna, så er foreldrene et interessant par som flyttet fra Os ved Bergen til Sogndal i 1842.Anders og Anna hadde en datter som også fikk navnet Anna født 14.8.1886 på plassen Bakken under Stedje. Ca 1908 giftet hun seg med bakerlærling Otto Ravn Jakobson Ottesen fra Lærdal. Den vielsen skal ha vært i Bergensområdet, men så langt har eg ikke funnet den. Anna og Otto bosatte seg i Lærdal og fikk tre døtre – Klara, Agnes og Magnhild. Da vi begynner å nærme oss nålevende personer kommer resten i epost til deg Lars.Men tilbake til Anna Andersdtr. og hennes opphav. Eg har sett litt på henne tidligere som en mulig kandidat, og fant da foreldrene gift 31.10.1826

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.